Dundagas novada bibliotēkas

Novadā darbojas 5 bibliotēkas: Dundagas, Kaļķu, Kolkas, Mazirbes un Vīdales bibliotēkas.

Bibliotēkas misija: veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību vietējā pašvaldībā, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas apmeklētāji, iekļauties tālākajā bibliotēkas informatizācijas procesā.
Ar kvalitatīvu bibliotēkas attīstību un bibliotekāru apmācību jauno tehnoloģiju jomā, piedāvāt arvien vairāk jauna veida un kvalitātes pakalpojumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas, kas veicina vienotas, saskaņotas sabiedrības veidošanos, mūžizglītību un sekmīgu mūsu pagasta attīstību.
Bibliotēkā tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Dundagas, Rojas un Talsu novadu bibliotēku kopkatalogs
Kurzemes virtuālais kopkatalogs

2007.gada decembrī Latvijas Bibliotēku padome visas 5 bibliotēkas akreditēja, piešķirot bibliotēkām vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.

Ieeja bibliotēkā

Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Adrese Talsu iela 7, Dundaga,
Dundagas novads LV 3270
Tālrunis 63232268
26484194 LMT
Fakss63237851
epasts biblioteka@dundaga.lv
VadītājaRuta Emerberga
BibliotekāresInese Napska
Daiga Muželovska
Ina Eihlere

Darba laiks

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
10.00 – 18.00
Katra mēneša pirmajā ceturtdienā 10.00 – 14.00 spodrības stundas
pēc plkst. 14.00 apkalpojam lasītājus
Sestdiena
Svētdiena
slēgta

Kaļķu bibliotēka

Adrese «Vārpnieki», Kaļķi, Dundagas pagasts,
Dundagas novads LV 3270
Tālrunis 63200897
Fakss63237851
epasts kalki@dundaga.lv
VadītājaVelga Rozenberga

Darba laiks

Pirmdienaslēgta
Otrdiena 10.00 – 16.00
Trešdiena12.00 – 18.00
Ceturtdiena slēgta
Piektdiena 10.00 – 16.00
Sestdiena 10.00 – 12.00
Svētdiena slēgta

Vīdales bibliotēka

Adrese «Vīdales skola», Vīdale, Dundagas pagasts,
Dundagas novads LV 3270
Tālrunis 63254309
Fakss63237851
epasts vidale@dundaga.lv
VadītājaSanta Nagla

Darba laiks

Otrdiena
Piektdiena
9.00 – 16.00
Sestdiena 9.00 – 15.00

Kolkas pagasta bibliotēka

Adrese «Zītari», Kolka, Kolkas pagasts,
Dundagas novads LV 3275
Tālrunis 63276476
Fakss63237851
epasts kolka_bibl@inbox.lv
VadītājaOlita Kalna

Darba laiks

Pirmdienaslēgta
Otrdiena 11.00 – 19.00
Trešdiena11.00 – 19.00
Ceturtdiena 13.00 – 19.00
Piektdiena 11.00 – 19.00
Sestdiena 9.00 – 14.00
Svētdiena slēgta

Mazirbes bibliotēka

Adrese «Mazirbes speciālā internātskola», Mazirbe, Kolkas pagasts,
Dundagas novads LV 3275
Tālrunis 28656760
Fakss63237851
epasts mazirbe_bibl@inbox.lv
VadītājaSniedze Švāģere

Darba laiks

Pirmdiena11.00 – 16.00
Otrdiena 14.00 – 18.00
Trešdiena11.00 – 16.00
Ceturtdiena slēgta
Piektdiena 14.00 – 18.00
Sestdiena
Svētdiena
slēgta
You could leave a comment if you were logged in.
bibl/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki