1

(0 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Pēc aizsāktās diskusijas „Par deputātu rīcību” Forumā mans dialogs ar Benitu Osi turpinājās e-sarakstes formātā. Uzskatu, ka ne tikai man, bet arī sabiedrībai ir jāzina Benitas Oses viedoklis par Kolkas pagasta finansēm un to vadību. Tāpēc atļaujos publiskot mūsu e-pasta saraksti.

Ot 2013.  gada .21.05 10:08
Ļoti cienījamā Baibas kundze! Ceru, ka vēl aizvien drīkstu Jūs tā uzrunāt!!! Latviešu sakāmvārds ir :"Nepateicība ir pasaules alga...".Šobrīd jūtos apbēdināta par to, ka , palīdzot Jums ar mammīti grūtā brīdī  (tiekot pie dzīvokļa Kolkā, kuru Sniedze varēja pārdot par augstāku cenu-arī to varat pārbaudīt pie nosauktā cilvēka ), Jūs, uzklausot kādas noteiktas amatpersonas viedokli, paužat subjektīvas ziņas. Vienmēr esmu uzticējusies saviem darbiniekiem, tai skaitā pašvaldības darbā pieredzējušajai grāmatvedei Evai. Jā, kā jau apgalvoju, tekošie rēķini vienmēr ir pašvaldībā . Nekad nav tā, ka viss uz "0". Par manu izpratni pašvaldības vadīšanā un budžeta līdzekļu tērēšanā ir izteikusi gan Valsts Kontrole, gan KNAB, tāpēc uzskatu, ka tās ir  kompetentas personas, kas to varējušas novērtēt. Vēl gribu atzīmēt, ka mana krimināllieta (kurā, starp citu, tika vērtēta arī finansiālā darbība)  ar spriedumu beidzās tikai 2009.gada oktobrī, kad lielo parādu taisītāju  un pašvaldības budžeta tērētāju PILNĪBĀ ATTAISNOJA!!!
Ar cieņu, Benita.

2013. gada .21.05 15:43
Cienījamā Benita!
Atļaušos atkal nepiekrist - pieminētajam attaisnojošajam spriedumam nav pilnīgi nekāda sakara ar Kolkas pagasta nenokārtotajām finansu saistībām 2009. gadā. Tiesas spriedums attiecas uz darbībām ar Kolkasragu 2003. - 2004. gadā. Rakstot savu Kolkas grāmatu, nopietni iepazinos ar jautājumu par situāciju Kolkasragā.
Savu viedokli par manis pieminētajiem parādiem varētu mainīt, ja saņemtu konkrētus skaidrojumus par:
1) Kolkas pagasta kavētajiem un nenomaksātajiem rēķiniem uz 01.07.2009;
2) pret pašvaldību iesākto tiesvedību par nenomaksāto rēķinu.
Ar cieņu
Baiba

Ot 2013.  gada .21.05 16:45
Labdien!
Lai varētu paskaidrot par finanšu situāciju uz 01.07.2009., man vajadzētu redzēt Kolkas pagasta pārvaldes grāmatvedības dokumentus, taču to nedarīšu, kā arī zinu, ka visi dati ir arhīvā. Šorīt zvanīju Evai un prasīju par iespējamo tiesvedību par nenomaksātiem rēķiniem. Interesanti, ka viņas atmiņā nekas konkrēts nebija palicis atšķirībā no amatpersonām, kas devušas Jums savu redzējumu. Piekrītu, ka spriedumam nav tiešs sakars ar finanšu saistībām, taču, veicot vairākkārtējas grāmatvedības un dokumentācijas pārbaudes (ne tikai par Kolkasragu ), gan VK, gan KNAB  nekādu izsaimniekošanu neatrada. Ja jau Jums ir tik labi zināma Kolkas pagasta finanšu situācija, tad atļaušos atzīmēt, ka tā ir visu iepriekšējo deputātu atbildība, jo budžetu stādījām un apstiprinājām kopīgi un koleģiāli.
Benita.

Ce 2013. gada .23.05 10:14
Labrīt, Benita!
Ja grāmatveža atmiņā kaut kas nav palicis, tas nav nekas dīvains. Bet pārsteidzoši, ka pagasta priekšsēdētājs nespēj atcerēties lietas, kuras bijušas viņa pārvaldībā. Atļaušos atgādināt vienu parādu par kuru tika ierosināta tiesvedība. Dundagas novada ārkārtas sēdē 2009. gada 15. jūlijā tika izskatīts jautājums par aizdevumu Kolkas pagasta pārvaldei parāda segšanai. Sēdes protokolā norādīts: „Pret Kolkas pašvaldību izvirzīta prasība 15 dienu laikā samaksāt rēķinus piegādātājam SIA „Raiti” par piegādāto malku, pretējā gadījumā lieta tiks nodota tiesu izpildītājam. Uz 2009. gada 1. jūliju Kolkas pašvaldības parādsaistības pret SIA „Raiti” sastāda 7623 latu. utt.” Toreiz no Dundagas pašvaldības budžeta Kolkas pašvaldībai tika aizdota daļa naudas parāda apmaksai. Domāju, ka nav nekādu grūtību atrast šo dokumentu Dundagas novada domē, kā arī Dundagas novada deputātam painteresēties savā darba vietā, kā tad tur bija ar tiem vecajiem Kolkas parādiem.
Cik man zināms, pašvaldībā pēc likuma finanšu rīkotājs ir priekšsēdētājs, kurš arī ikdienā plāno naudas izlietošanu. Dalīt atbildību par parādu izveidošanos uz visiem deputātiem vai grāmatvedi, manuprāt, nav korekti, tā ir neizpratne par priekšsēdētāja atbildību un pienākumiem. Varbūt toreizējie Kolkas pagasta deputāti pieņēma lēmumu neapmaksāt rēķinus?  Ja tāda lēmuma nav, tad par parādiem atbild pagasta priekšsēdētājs.
Ar cieņu
Baiba

Ar to mūsu "izskaidrošanās" pārtrūka. Tā kā no mana oponenta puses pamatojumu mainīt manus publiski avīzē teiktos vārdus neieguvu, varu vēlreiz apliecināt, ka manā rīcībā ir Kolkas kreditoru saraksts uz 01.07.2009, kurā skaidri redzams, ka vecā vara jaunajai mantojumā bija atstājusi aptuveni 40 tūkstošus latu lielas laikā nenokārtotas parādsaistības.

Baiba Šuvcāne

2

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Rakstīt mūsu novada Forumam mani pamudināja kāda parādība, ar kuru sakaros jau otro reizi. Labprāt uzklausītu sabiedrības viedokli par šo jautājumu.
Mēdzu laiku pa laikam sagatavot kādu rakstu „Talsu Vēstīm” par mūsu novadā notiekošo. Parasti cenšos uzsvērt pozitīvas lietas, bet gadās izteikt arī pa kādai kritiskai piezīmei. Biju nepatīkami pārsteigta, kad pagājušo gadu par šāda kritiska viedokļa paušanu saņēmu deputātes zvanu, kura man aizrādīja, kā tā nevajadzējis rīkoties.
Otrais gadījums ir nopietnāks. Pēc mana raksta „Pavasara sapnis Kolkasragā” publicēšanas „Talsu Vēstīs” 13. maijā, otrā rītā atkal atskanēja telefona zvans. Zvanīja Dundagas novada deputāte, bijusī Kolkas pagasta priekšsēdētāja Benita Ose, kura aicināja mani atsaukt teikumu „Vecās varas atstātos parādus nomaksājām līdz 2010. gadam” minētajā rakstā. Kā apgalvoja deputāte, tā esot nepatiesība, jo Kolkas pagastam toreiz parādu neesot bijuši, tie esot bijuši tikai „tekošie maksājumi”. Atļaušos nepiekrist, jo manā rīcībā ir informācija par Kolkas pagasta neapmaksātiem rēķiniem, Dundagas domes aicinājums Kolkas pagasta padomei mazināt tēriņus, informācija no amatpersonām par Kolkas pagasta finansiālo situāciju 2008. un 2009. gada I pusē un tiesvedību par nenomaksātu rēķinu.
Uzskatu, ka manā rakstā paustais viedoklis par parādiem ir pareizs. Cik man zināms, „tekošie rēķini” skaitās tieši līdz rēķinā noteiktam datumam, un, ja tajā laikā tie nav samaksāti, tie neizbēgami kļūst par parādiem.
Mani interesē kā novada sabiedrība vērtē šos divus jautājumus:
-    vai deputātam par viņam nepatīkamas kritikas paušanu plašsaziņas līdzekļos pienākas izdarīt spiedienu uz novada iedzīvotāju, kurš pauž patiesu informāciju, nav ne amatpersona, ne viņa pakļautais?
-    kā vērtēt deputātes Benitas Oses izpratni par pagasta finansēm un to vadību?

Novēlu nākošajiem deputātiem strādāt tā, lai vienmēr varētu slavēt mūsu novadu par sabiedrības labā strādājošiem godprātīgiem deputātiem!

Brīvprātīgā korespondente
Baiba Šuvcāne