1

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Paldies, Irina, par atbildi arī manā vietā! Lai katram no mums izdodas atrast , kas nu patiesi šobrīd esam - vīģeskoks vai ērkšķis, vīnogulājs vai dadzis! Īpaši mūsu zemē plaukšanas kulminācijā katram atbildams jautājums.

2

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Paldies, par atbildi, tagad Jūsu nostāju saprotu. Bet ....palieku pie savas pārliecības, ka politika ir tāda, kādi esam paši un kādu to veidojam. Tāpēc  - jau no pirmajām jauno deputātu sasaukuma dienām stingri stāvam par GODA VĪRU un SIEVU politiku!

3

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Klausoties un lasot dažādos viedokļus par politiku un politiķiem, par politikas veidošanas principiem, kas visciešākā veidā nosaka domes darbu, radās vēlēšanās izskaidrot savu nostāju šajā jautājumā. Nedaudz piemērojot vārdu «politika»  mūsu novadam, iznāca, ka politika ir sabiedrisks process, kurā Dundagas iedzīvotāji veic darbību savu mērķu sasniegšanai – veicināt Dundagas novada izaugsmi un cilvēku labklājību līdz ar to. Politiķis tad nu ir cilvēks, kas pieņem lēmumus šo mērķu sasniegšanai, bet izpildvara šos lēmumus pilda. Taču pats svarīgākais, ka tieši sabiedrība ir tā, kas visu pārrauga, jo izvēlējusies labākos no savējiem šo mērķu īstenošanai. Sabiedrība tad nu arī tiesīga prasīt pilnīgu atskaiti, kur viņu likumīgi iemaksātā nauda paliek un kādiem mērķiem kalpo. Skaidri un vienkārši.
Man nav politiķes pieredzes, bet pietiekama dzīves pieredze gan, lai, uzmanīgi vērojot politiskos procesus mūsu novadā, teiktu, ka neiet kaut kas kopā. Varu pilnīgi piekrist Regīnai Rūmniecei, ka politika ir «smags darbs, kas prasa spēku, veselību un vēlēšanos darboties nākotnes labā». Taču nesaprotu, kad Regīna 14.04. forumā raksta, ka politika ir «netīra, neķītra un viltīga». Kā to var savienot? Pēdējās nedēļās tiek runāts par reālpolitiku un politiskajām desām. Un tas jau jaunajā sasaukumā.
Par godīgu, atklātu, gudru politiku ir nobalsojuši tie aptuveni 100 iedzīvotāju, kas balsoja par sarakstu «Mēs varam», no kura tika ievēlēts Ansis Roderts. Ansis par šo principu ievērošanu ir atbildīgs ne vien šo 100 vēlētāju, bet arī savas komandas priekšā, kurā esmu arī es. Ansis lēmumus nepieņem vienpersoniski. Viņa paustais viedoklis, deputātiem uzdotie un no foruma izdzēstie jautājumi ir mūsu apvienības jautājumi.
Taču, lai cik zaļš un nepieredzējis Ansis Roderts izskatītos no pieredzējušo politiķu redzesleņķa, viņa galvenais uzdevums ir būt par goda vīru – cilvēku, kura vārdi saskan ar darbiem, kuram var uzdot jebkuru neērtu jautājumu, ja tas skar sabiedrības intereses.