1

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Vai kāds var pārtraukt Zumberga "melno"pirms vēlēšanu kampaņu ? Kāpēc ir vajadzīgi foruma noteikumi, ja šodien KNAB administratīvi sodītais domes priekšsēdētāja vietnieks var atļauties tik neētiski un nekrietni izplatīt murgainās savas teorijas tikai tāpēc, ka es paudu savu viedokli forumā. Šī tēma vairāk atgādina Laicāna ģimenes sabiedrisko tiesu, ko organizē bijušais kolhoza partijas sekretārs?

2

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Savas intereses,kā ne politiķis es precīzi noformēju.Es kā pensionārs pētu Dundagas vēsturi.Jā,es piedalīšos pašvaldības vēlēšanās.Par pašvaldības politiķi varēšu būt tikai tad,ja novada ļaudis ievēlēs par domes deputātu.Savas komandas intereses mēs uzrakstīsim 4000 zīmju programmā.Citu savtīgu interešu mums nav un nevar būt.Retorisks jautājums tika uzdots privātajā sarakstē Zumberga kungam,kādas politiskas intereses viņš pārstāv,uzbrūkot man un manai ģimenei.
Lūgums ,diskutējiet par uzstādīto tēmu,savādāk manas atbildes tiks uztvertas par priekšvēlēšanu aģitāciju.Es nevēlos forumu izmantot personīgo jautājumu kārtošanai.

3

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Iedzīvotājiem interesē politiskā stabilitāte.
Es varu,kā pieredzējis pašvaldības vadītājs ,runāt par sēdēsanu uz vairākiem krēsliem.Lai varētu noturēt speciālistus,es pārkāpu likumus,atļaujot strādāt vairākos darbos.Es ceru,ka šodien visi izpildvaras darbinieki strādā tikai vienā darba vietā.Man likās ka viss atbilst pastāvošajai likumdošanai.Ja kādam ir nepieciešams,tad varam sākt šo diskusiju.

4

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Ikdienā,pētot Dundagas vēsturi,tiekos ar pietiekoši daudziem novada ļaudīm ,aptverot visu novada teritoriju.
Tāpēc es zinu viņu sensitīvas tēmas,kuras viņiem ir nozīmīgas.
Žēl,ka viņu domas par godīgu politiku es nevaru lasīt forumā.
Es vēlējos pateikt,ka novada iedzīvotājiem vairs nav svarīgi kurš būs 4 domes priekšsēdētājs un 5 izpilddirektors,jo arī tie būs interešu konfliktos un pārkāpuši ētikas normas.
Cilvēkiem nav mazāk sensitīva tēma par Dundagas vidusskolas un Kolkas pamatskolas nākotni domājot par atsevišķu deputātu personīgām  ambīcijām.Pazaudējot vidusskolu vai Kolkas pamatskolu ,pazudīs Dundagas novada pastāvēšanas jēga.

5

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Kas ir politika? Politika ir sabiedrisks process, kurā dažādas iedzīvotāju interešu grupas vai atsevišķi indivīdi veic darbības savu oficiālo vai neoficiālo varas, ietekmes,ekonomisko vai citu mērķu sasniegšanai.
Izmantojot šo politikas definīciju un vērojot foruma diskusiju man radās divi jautājumi.
Ko pārstāv foruma dalībnieki, iedzīvotāju interešu grupas vai atsevišķi indivīdi,kuri nav apmierināti ar pašreizējo vairākuma deputātu pieņemtajiem lēmumiem?
Kādus mērķus vēlas sasniegt,domājot par Dundagas novada tēlu valstī un ārpus tās. Mans secinājums,ka četru gadu garumā,regulāri mainot pašvaldības vadītājus mēs virzāmies uz Dundagas novada pievienošanu Talsu novadam.
Lūgums mazliet paciesties.Pēc diviem mēnešiem 1.jūnijā novada politisko varu-9deputātus  uz četriem gadiem ievēlēs cilvēki balsojot vēlēšanās.
Aicinu foruma dalībniekus diskutēt par nozīmīgākam tēmām izglītībā ,kultūrā un citās nozarēs.

6

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Es, labprāt, piedalītos šajā diskusijā, ja tiktu nosaukti konkrēti deputātu pieņemtie lēmumi personīgo ambīciju un labuma dēļ.

Otrs jautājums par tautu. Vai mans viedoklis ir tautas viedoklis? Cik cilvēku viedoklis ir nepieciešams, lai  paziņotu, ka tas ir tautas viedoklis?

Vēlos sarunu par šādu tematu.

1. Vai uztveriet, kā vienotu kultūrvēsturisku kompleksu, kurā ietilptu Dundagas pils, parks, dīķis, Tautas nams?
2. Vai šajā kompleksā atrodas citi nenosaukti objekti?
3. Kam ir jārūpējas par šī projekta turpmāko virzību, finansējumu un izmantošanu?
  Neturpināšu uzdod jautājumus. Savā mājas lapā http://dundagasvesture.wordpress.com iepazīstinām ar 1989. gada Dundagas dīķa padziļināšanas projektu. Ir bijuši vēl citi projekti, kuri ir aktuāli šodien.


Gaidu priekšlikumus!