1

(4 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Noklausījos 23.02.2018. domes sēdes ierakstu. Prieks par diskusijām, par ieinteresētību dažādos jautājumos. Esmu gandarīta par domes darbu, redzams saimnieka skatiens un tvēriens. Paldies! Lai spēks, izturība un mierīgs prāts Jums šajā atbildīgajā darbā!

2

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Paldies par atbildi, Aldon!
•    Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus, un tas nav nelāgs koks, kas nes labus augļus.
•    Katru koku pazīst pēc tā augļiem: jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nedz vīnogas no dadžiem.
•    Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo, bet ļaunais – no ļaunā krājumiem ļauno: jo no pārpilnas sirds mute runā. (Lk.6:43-45)
Uzdevums svētdienai izpildīts:  Mateja evaņģēlijs 7 : 16 – 20.

3

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Žēl, ka tika izdzēsta Anša vēstule. Esmu lieciniece divu apvienību - "Stŗādāsim kopā" un "Mēs varam" 13. jūnija konstruktīvajām sarunām par turpmāko domes darbu. Šīs sarunas pauda savstarpēju uzticēšanos, strādātgribu, pozitīvas iespējas izveidot labu komandu. Diskutējām arī par vakar ievēlēto priekšsēdētāja vietnieku. Mēs visi bijām pārliecināti par izvēlētā līdera tālāko rīcību. Pēc stāstītā, kas notika ārkārtas domes sēdē, es šaubos, vai to var saukt par godīgu politiku. (ķieģelis tika mests neietīts... )
Ansi, es pilnīgi atbalstu Aldoņa un Ērika rīcību, domājot, ka priekšsēdētājs izvēlējās un izvirzīja sev cienīgu un līdzvērtīgu politiķi ar kuru kopā varēs sastrādāties...
Arī es vēlos saņemt atbildi, kas bija par pamatu šai priekšsēdētāja rīcībai.
Viss notikušais radīja dziļas pārdomas, bet Mums visiem jāturpina lūgt  par savu valdību, jo tikai Dievs var izmainīt viņu sirdis.

Rīt domes sēdē izskatīsim jautājumu par PII "Kurzemīte" rotaļlaukumu atjaunošanu. Jumta un grīdas atjaunošana 2 nojumēm, un apmaļu nomaiņa 5 smilšu kastēm izmaksātu 4329,09 Ls. ( Tāme deputātiem netika nosūtīta. To noteikti iedos pēdējā brīdī). Veicamos darbus ir plānots iekļaut 2013. gada prioritāšu sarakstā.
29 gadi. Tieši tik ilgi ir kalpojušas šīs nojumes. Vai ekonomiski ir izdevīgi atjaunot savu laiku nokalpojušus "monstrus"? Tā ir liela izšķērdība atjaunot nefunkcionējošas nojumes.( Tas ir mans viedoklis, jo citi "Kurzemītes" darbinieki uzskata, ka ir jāatjauno šīs nojumes.)
Piekrītu, Tev Ansi, Dundagas bērni jau sen ir pelnījuši jaunus, ergonomiskus, daudzfunkcionālus un mūsdienīgus rotaļlaukumus. Pieņemsim , ka šīs nojumes šogad atjaunos ( tikai kad?), pēc pāris gadiem būs jāatjauno vēl divas. Parēķiniet, cik  tas izmaksās mūsu novadam?
Ikviens gan klātienē, gan internetā ir priecājies par krāsainiem mūsdienīgiem rotaļu un sporta laukumiem Ventspilī, Tukumā un citur. Mums jāvienojas par mūsu bērnu sapņu īstenošanu.  Šo naudu mēs varētu ieguldīt jauna rotaļlaukuma 1. posma izveidē. Mīļie vecāki, izsakiet arī savas domas, kādam jābūt rotaļlaukumam Dundagas PII "Kurzemīte"?