Tēma: Labs darbinieks - labs deputāts?

Regīna rakstīja:
    “Esmu par to,ka deputāts nevar būt pašvaldības darbinieks,jo ne reti lēmumos savu viedokli un deķīti vilks uz savu pusi.”

    Pilnībā pievienojos Regīnas viedoklim un domāju, ka tā ir atsevišķa tēma, ko arī atveru.
Dundagas novada domē praktiski puse deputātu ir arī pašvaldības darbinieki. Pie tam mums ir tik unikāls gadījums, ka pat domes priekšsēdētāja ir  pašvaldības darbinieks–iestādes vadītāja. Tiesa, šajā gadījumā tas notiek neievērojot likumu. Manuprāt viņa jau atrodas administratīvā kodeksa pārkāpējas statusā kopš 01.04.2013.. Sk. APK
166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana
Par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā -
uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.
(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

Nenorādot ne uz vienu konkrēti, varu pēc saviem novērojumiem teikt, ka nereti daudzo deputātu-pašvaldības darbinieku skaits traucē lēmumu pieņemšanas kvalitātei. Rodas papildus iemesli iekšējām intrigām un citas likstas.
Kādu laiku ar šo interešu konfliktu problēmu valstī nodarbojas KNAB. Pagājušajā gadā tapa biroja vēstule Saeimai ar sekojošiem problēmjautājumiem: (Izraksts no vēstules).

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
Brīvības iela 104 k.2., Rīga, LV-1001, tālrunis: 67356161, 67356140, fakss: 67331150, reģ.Nr.90001427791

05.04.2012 Nr.__________________
Uz 20.03.2012 Nr. 9/6–2–n/79–11/12
Latvijas Republikas Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
Korupcijas novēršanas apakškomisijas
priekšsēdētājam A.Loskutovam

A. Apstākļos, kad pašvaldības domes deputāti ar domes lēmumu tiek iecelti par pašvaldības iestāžu vai kapitālsabiedrību vadītājiem vai arī tādi ir jau no ievēlēšanas deputāta amatā brīža, veidojas situācija, kad viņi hierarhiski ir padoti amatpersonai, kuru viņi paši ir iecēluši amatā (izpilddirektoram), kā arī hierarhiski tieši vai pastarpināti padoti paši sev, kā pašvaldības augstākās lēmējinstitūcijas locekļiem (deputātiem);
B. Apstākļos, kad pašvaldības deputāti ieņem amatpersonu vai darbinieku amatus pašās pašvaldībās, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās un ir padoti pašvaldības izpilddirektoram, iestāžu vai kapitālsabiedrību vadītajiem, kurus deputāti ir iecēluši amatos, deputātu darbības efektivitātes kontroles mehānismi var stipri vājināties, jo pašvaldību izpilddirektori, pašvaldības iestāžu vai kapitālsabiedrību vadītāji faktiski veic uzraudzību pār saviem darba devējiem.

    Saeima izskatīja KNAB priekšlikumus un veica grozījumus likumā, kas turpmāk ierobežo pašvaldības darbinieku iesaistīšanos domes sastāvā, tomēr tendence vervēt vadošus pašvaldības darbiniekus deputātu kandidātu sarakstos mūsu pašvaldībā joprojām ir stipri izplatīta. Un kā gan citādi, jo šķiet, ka šobrīd veselus trīs deputātu kandidātu sarakstus veido pašreizējie vai bijušie ilggadīgie pašvaldības darbinieki. Un tas atkal ir jautājums par nākamās domes deputātu darba kvalitāti.
    Protams, tādā cilvēku skaita ziņā nelielā pašvaldībā, kāds ir Dundagas novads, nav viegli atrast kādus 50 pašvaldības iestādēs nestrādājošus cilvēkus, kuri gribētu un galvenais- varētu būt par deputātiem, tomēr, akli piesaistot savām vēlētāju apvienībām deputātu kandidātus, vadoties tikai no viņu popularitātes, kas iegūta, strādājot pašvaldībā un viņu vēlēšanās „atnesto balsu” daudzuma- tā nav laba prakse. Lēmējvarai- deputātiem ir jābūt atdalītai no izpildvaras- darbiniekiem.

2

Re: Labs darbinieks - labs deputāts?

Man nekļuva skaidrs, kādā veidā bijušie pašvaldības darbinieki var būt problemātiski domes darbā. Tieši otrādi tas var būt labs iemesls, lai dziļāk izprastu vienu vai citu nozari. Manuprāt šādā situācijā tas ir tikai un vienīgi cilvēka personības jautājums. Citādi es piekrītu, ka mūsu novadā varētu būt problēmas, ja vadoši pašvaldība darbinieki ir arī domes deputāti. Lai gan iespējams, ka atradīsim kādu Latvijas novadu, kuros skolas direktore, kā deputāte labi sakārto izglītības sektoru.

Rediģēts. Ansis (24.04.2013 14:19:21)

Re: Labs darbinieks - labs deputāts?

kāpēc gan ne?
______________________

Rediģēts. ztkbok (30.10.2016 16:38:36)

Re: Labs darbinieks - labs deputāts?

kas tur slikts

Re: Labs darbinieks - labs deputāts?

Man gan liekas, ka šie grozījumi ir diezgan veci un šobrīd stājušies vietā jauni - http://www.likumi.lv
______________________