Tēma: Fondu līdzekļu lietderīga izmantošana

Ansis jautāja:

    “Saistībā ar jautājumu par godīgu politiku, gribētos zināt, kā  un pēc kādiem principiem tika vērtēti atbalstāmie projekti? “
    Tiešām, Ansi, finanšu komiteja izskatīja piecus pašvaldības iestāžu sagatavotus projektu pieteikumus Eiropas Lauku un Zivsaimniecības attīstības fondu izsludinātajiem konkursiem par finanšu atbalsta saņemšanas iespējām:
-Dundagas pils informatīvo norāžu, stenda uzstādīšana un mājas lapas izveide-2950,00
-Dundagas kultūras pils amatiermākslas kolektīvu radošās darbības atbalsts     -9827,00
-Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde                                               -6655,07
-Galda spēļu, inventāra un aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika organizēšanai-1861,94
-Ielu apgaismojuma rekonstrukcija „Valkmaļi” – „Līči” Kolkā                                 -33047,09
Katrs domes iesniegts projekts Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā tiek atkal izvērtēts un tad LAD atbalstīts tas pirms darbu uzsākšanas saņem 20% avansu. Pēc tam pašvaldība to realizē par saviem budžeta līdzekļiem. Pēc projekta realizācijas pašvaldība saņem pārējo naudu. Pavisam 90% apjomā. 10% no projekta summas un PVN maksā pašvaldība.
Mana izvēle par atbalstu vai noraidīšanu vienmēr ir bijusi atkarīga no tā, cik nozīmīgu labumu  šie Eiropas un pašvaldības ieguldījumi  IKDIENĀ dod novada iedzīvotājiem. Domāju, ka šoreiz visi klātesošie deputāti vērtēja līdzīgi.
     Vērtēt mūsu lēmuma lietderību aicinu arī foruma dalībniekus.  Par atbalstu biedrībām ir atsevišķs un garāks stāsts, tādēļ to citreiz.

Rediģēts. Aldons (21.04.2013 21:38:55)

2

Re: Fondu līdzekļu lietderīga izmantošana

Kā tu domā Aldoni, vai mēs šeit pašvaldībā varam profesionāli un labāk par fondu administrācijām izvērtēt Eiropas līzekļu lietderīgu izmantošanu?