Tēma: Par deputātu rīcību

Rakstīt mūsu novada Forumam mani pamudināja kāda parādība, ar kuru sakaros jau otro reizi. Labprāt uzklausītu sabiedrības viedokli par šo jautājumu.
Mēdzu laiku pa laikam sagatavot kādu rakstu „Talsu Vēstīm” par mūsu novadā notiekošo. Parasti cenšos uzsvērt pozitīvas lietas, bet gadās izteikt arī pa kādai kritiskai piezīmei. Biju nepatīkami pārsteigta, kad pagājušo gadu par šāda kritiska viedokļa paušanu saņēmu deputātes zvanu, kura man aizrādīja, kā tā nevajadzējis rīkoties.
Otrais gadījums ir nopietnāks. Pēc mana raksta „Pavasara sapnis Kolkasragā” publicēšanas „Talsu Vēstīs” 13. maijā, otrā rītā atkal atskanēja telefona zvans. Zvanīja Dundagas novada deputāte, bijusī Kolkas pagasta priekšsēdētāja Benita Ose, kura aicināja mani atsaukt teikumu „Vecās varas atstātos parādus nomaksājām līdz 2010. gadam” minētajā rakstā. Kā apgalvoja deputāte, tā esot nepatiesība, jo Kolkas pagastam toreiz parādu neesot bijuši, tie esot bijuši tikai „tekošie maksājumi”. Atļaušos nepiekrist, jo manā rīcībā ir informācija par Kolkas pagasta neapmaksātiem rēķiniem, Dundagas domes aicinājums Kolkas pagasta padomei mazināt tēriņus, informācija no amatpersonām par Kolkas pagasta finansiālo situāciju 2008. un 2009. gada I pusē un tiesvedību par nenomaksātu rēķinu.
Uzskatu, ka manā rakstā paustais viedoklis par parādiem ir pareizs. Cik man zināms, „tekošie rēķini” skaitās tieši līdz rēķinā noteiktam datumam, un, ja tajā laikā tie nav samaksāti, tie neizbēgami kļūst par parādiem.
Mani interesē kā novada sabiedrība vērtē šos divus jautājumus:
-    vai deputātam par viņam nepatīkamas kritikas paušanu plašsaziņas līdzekļos pienākas izdarīt spiedienu uz novada iedzīvotāju, kurš pauž patiesu informāciju, nav ne amatpersona, ne viņa pakļautais?
-    kā vērtēt deputātes Benitas Oses izpratni par pagasta finansēm un to vadību?

Novēlu nākošajiem deputātiem strādāt tā, lai vienmēr varētu slavēt mūsu novadu par sabiedrības labā strādājošiem godprātīgiem deputātiem!

Brīvprātīgā korespondente
Baiba Šuvcāne

2

Re: Par deputātu rīcību

Atklātām lietām manuprāt ir nepieciešama atklāta diskusija. Ja Oses kundze nepiekrīt kādiem apgalvojumiem no Šuvcānes teiktā, lai pauž savu skatījumu un to pamato. Lai iesaistās sabiedrība un tā laika iesaistītās personas, un pasaka vienai vai otrai pusei, kur taisnība. Bet tā slēptā aizmuguriskā rīcība nekādu uzticību neievieš.
Vērtējot pēdējā pusgada domes darbu, kad pozīcijas vietu ir ieņēmušas Linda Pavlovska un Benita Ose, kuras ir viena kandidātu saraksta pārstāves, redzu, ka notiek vaļības ar finanšu pārdali. Par dažām, manuprāt nepārdomātām, bet steidzīgi virzītām finansējamām idejām, esmu jau forumā rakstījis. Tāpēc man NAV grūti noticēt Baibas Šuvcānes teiktajam.

3

Re: Par deputātu rīcību

Žēl, ka tika izdzēsta Anša vēstule. Esmu lieciniece divu apvienību - "Stŗādāsim kopā" un "Mēs varam" 13. jūnija konstruktīvajām sarunām par turpmāko domes darbu. Šīs sarunas pauda savstarpēju uzticēšanos, strādātgribu, pozitīvas iespējas izveidot labu komandu. Diskutējām arī par vakar ievēlēto priekšsēdētāja vietnieku. Mēs visi bijām pārliecināti par izvēlētā līdera tālāko rīcību. Pēc stāstītā, kas notika ārkārtas domes sēdē, es šaubos, vai to var saukt par godīgu politiku. (ķieģelis tika mests neietīts... )
Ansi, es pilnīgi atbalstu Aldoņa un Ērika rīcību, domājot, ka priekšsēdētājs izvēlējās un izvirzīja sev cienīgu un līdzvērtīgu politiķi ar kuru kopā varēs sastrādāties...
Arī es vēlos saņemt atbildi, kas bija par pamatu šai priekšsēdētāja rīcībai.
Viss notikušais radīja dziļas pārdomas, bet Mums visiem jāturpina lūgt  par savu valdību, jo tikai Dievs var izmainīt viņu sirdis.

Re: Par deputātu rīcību

Es gan šos četrus gadus neuzskatu par smirdīgiem,kā paspēju izlasīt Anša vēstulē.Es ieguvu ļoti daudz draugu,iepazinu sistēmu,kā tādu,iepazinos ar gudriem cilvēkiem,iemantoju arī par kādam nelabvēlim,bet tāda jau ir tā politika.Ansi,man tevis ir nedaudz žēl,jo tu,nebijis politikā visu gribi uzreiz,pat par priekšsēdētāja vietnieku biji gatavs iet.Neapvainojies,lūdzu,bet tu taču napārzini īsti vēl daudz ko.Domē patreiz ir daudz gudru un pieredzējušu deputātu ar stāžu un zināšanu bagāžu plecos,kuri jebkurā brīdī var kļūt gan par priekšsēdētāju,gan par vietnieku. Es varu tikkai pateikt lielu paldies gan Aldonim,gan Ērikam,gan Guntai,gan Aigaram,Guntim,Unai,Asjai,Benitai un visam kolektīvam par to,ko labu no katra esmu ieguvusi un paņēmusi sev līdz.Paldies Lindai un Ingai!Un paldies maniem daudzajiem atbalstītājiem vēlēšanās novadā.Politikā nav ilūziju.Tas ir smags darbs,kurš prasa laiku,spēkus,veselību un vēlēšanos darboties nākotnes labā.Tāpēc ļoti gribas novēlēt Domes priekšsēdētājam Laicāna kungam veselību,izturību,jaunības enerģiju un uz priekšu!Lai saskaņa un veiksme pavada Jūs visus šos četrus gadus!

5

Re: Par deputātu rīcību

Nepiesienoties epitetiem jautājuma būtība bija tajā, ka Laicāna kungs domē ir iegājis ar pieredzējušu un spējīgu komandu. Bet, kad vienojāmies apvienība pret apvienību, ka par vietnieku ies kāds no šiem spējīgiem komandas biedriem, izrādās visi nodeva Laicānu, neatbalstot viņu viņa centienos. Acīmredzot neviens no viņiem nespēja kļūt par vietnieku.
Vēl arī jautāju, kā apvienība "Strādāsim kopā" vērtē iepriekšējo gadu domes darbu? Ne pārāk sen, šeit pat forumā Laicāna kungs minēja: "Mans secinājums,ka četru gadu garumā,regulāri mainot pašvaldības vadītājus mēs virzāmies uz Dundagas novada pievienošanu Talsu novadam." Vai tad atkal patiesība ir pavisam pretēja? Man daudz Dundagas novada "iezemieši" brīdina: "Esi uzmanīgs Ansi, ja tu dzirdi, ka saka vienu, tad zini, ka patiesība ir pavisam pretēja." Es tiešām vēroju un satraucos par turpmākiem lēmumiem - par vērtīgu darbinieku atlaišanu, par jaunu algotu amatu ieviešanu politiskajās struktūrās, un nemaz nebūtu pārlieku pārsteigts - par pievienošanos Talsu novadam. Jo šobrīd mētāšanās ar solījumiem un pēc tam pilnīgi pretējas rīcības izspēlēšana sit vēl nepieredzēti augstu vilni.

6

Re: Par deputātu rīcību

Klausoties un lasot dažādos viedokļus par politiku un politiķiem, par politikas veidošanas principiem, kas visciešākā veidā nosaka domes darbu, radās vēlēšanās izskaidrot savu nostāju šajā jautājumā. Nedaudz piemērojot vārdu «politika»  mūsu novadam, iznāca, ka politika ir sabiedrisks process, kurā Dundagas iedzīvotāji veic darbību savu mērķu sasniegšanai – veicināt Dundagas novada izaugsmi un cilvēku labklājību līdz ar to. Politiķis tad nu ir cilvēks, kas pieņem lēmumus šo mērķu sasniegšanai, bet izpildvara šos lēmumus pilda. Taču pats svarīgākais, ka tieši sabiedrība ir tā, kas visu pārrauga, jo izvēlējusies labākos no savējiem šo mērķu īstenošanai. Sabiedrība tad nu arī tiesīga prasīt pilnīgu atskaiti, kur viņu likumīgi iemaksātā nauda paliek un kādiem mērķiem kalpo. Skaidri un vienkārši.
Man nav politiķes pieredzes, bet pietiekama dzīves pieredze gan, lai, uzmanīgi vērojot politiskos procesus mūsu novadā, teiktu, ka neiet kaut kas kopā. Varu pilnīgi piekrist Regīnai Rūmniecei, ka politika ir «smags darbs, kas prasa spēku, veselību un vēlēšanos darboties nākotnes labā». Taču nesaprotu, kad Regīna 14.04. forumā raksta, ka politika ir «netīra, neķītra un viltīga». Kā to var savienot? Pēdējās nedēļās tiek runāts par reālpolitiku un politiskajām desām. Un tas jau jaunajā sasaukumā.
Par godīgu, atklātu, gudru politiku ir nobalsojuši tie aptuveni 100 iedzīvotāju, kas balsoja par sarakstu «Mēs varam», no kura tika ievēlēts Ansis Roderts. Ansis par šo principu ievērošanu ir atbildīgs ne vien šo 100 vēlētāju, bet arī savas komandas priekšā, kurā esmu arī es. Ansis lēmumus nepieņem vienpersoniski. Viņa paustais viedoklis, deputātiem uzdotie un no foruma izdzēstie jautājumi ir mūsu apvienības jautājumi.
Taču, lai cik zaļš un nepieredzējis Ansis Roderts izskatītos no pieredzējušo politiķu redzesleņķa, viņa galvenais uzdevums ir būt par goda vīru – cilvēku, kura vārdi saskan ar darbiem, kuram var uzdot jebkuru neērtu jautājumu, ja tas skar sabiedrības intereses.

Re: Par deputātu rīcību

Taisnība ,Alfa,politika ir netīra ,neķītra un viltīga un tieši tāpēc viņa ir smags darbs,kas prasa spēku,veselību un vēlēšanos darboties nākotnes labā,lai to mainītu.Kas tur nav saprotams.

8

Re: Par deputātu rīcību

Paldies, par atbildi, tagad Jūsu nostāju saprotu. Bet ....palieku pie savas pārliecības, ka politika ir tāda, kādi esam paši un kādu to veidojam. Tāpēc  - jau no pirmajām jauno deputātu sasaukuma dienām stingri stāvam par GODA VĪRU un SIEVU politiku!

Re: Par deputātu rīcību

Alfai un Irinai !
Foruma noteikumu pildīšana par atbildes došanu jautātājam no atbildīgo amatpersonu puses vēl nav iegājusies. Pagaidām tā tas, acīmredzot, arī paliks. Tā vietā es piedāvāju citu atbildi. Tā ir šāda:
16 No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem?
17 Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus.
18 Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus.
19 Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī.
20 Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt.
Papildus visiem svētdienas uzdevums smile : atrast kur šādi vārdi ir rakstīti ! sad

10

Re: Par deputātu rīcību

Paldies par atbildi, Aldon!
•    Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus, un tas nav nelāgs koks, kas nes labus augļus.
•    Katru koku pazīst pēc tā augļiem: jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nedz vīnogas no dadžiem.
•    Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo, bet ļaunais – no ļaunā krājumiem ļauno: jo no pārpilnas sirds mute runā. (Lk.6:43-45)
Uzdevums svētdienai izpildīts:  Mateja evaņģēlijs 7 : 16 – 20.

11

Re: Par deputātu rīcību

Paldies, Irina, par atbildi arī manā vietā! Lai katram no mums izdodas atrast , kas nu patiesi šobrīd esam - vīģeskoks vai ērkšķis, vīnogulājs vai dadzis! Īpaši mūsu zemē plaukšanas kulminācijā katram atbildams jautājums.

Rediģēts. alfa (21.06.2013 08:22:55)

Re: Par deputātu rīcību

Spriežot pēc politisko apvienību programmu savstarpējo līdzību, it kā nevajadzētu būt kādām milzīgām pretrunām deputātu starpā. Tādēļ ir nedaudz savādi, ka atkal (jau kuro reizi) deputāti nespēj normāli saprasties.
Gandrīz jāsecina, ka pozīcijas un opozīcijas nevēlēšanās principā klausīties vienam otrā (līdz ar to arī saprast vienam otru), ir kāda nacionāla īpatnība. Ir pilnīgi vienalga, kurš ir domes vadītājs - kāds ar autoratīvu, demokrātisku vai padomju laiku vadības stilu. Savstarpējs kašķis ir neizbēgams.
Varbūt deputātiem vajadzētu lūgt kāda speciālista palīdzību, kurš iepazīstinātu ar veiksmīgas komunikācijas metodēm (tas noderētu arī pieņemto lēmumu skaidrošanā sabiedrībai). Vēl derētu kāda lekcija par to kā koncentrēties būtiskākajam (piem., novada attīstība, iedzīvotāju labklājības celšana) un pēc iespējas mazāk darba laiku veltīt ne tik nozīmīgām lietām (piem., savstarpējām simpātijām un antipātijām, saviem mazvērtības kompleksiem utt.). Bet ja nu finanses to neatļauj (jo “strukturālās reformas” vēl nav notikušas un nauda vēl nav ietaupīta), tad vismaz visiem kopīgi aiziet uz pirti, iedzert citronūdeni ar medu, atgūt savu veselo saprātu un sākt pildīt saviem vēlētājiem dotos solījumus*.

* ja nu kāds ir piemirsis, ko solījis, pievienoju saiti ar labajiem nodomiem: http://www.talsuvestis.lv/lv/zinas/tuvo … as-novada/

13

Re: Par deputātu rīcību

tikai lv ārsts var kļūt par prezidentu utt, nav nopietni

Rediģēts. ztkbok (30.10.2016 16:44:23)