Tēma: Godīga politika

Ļoti daudz novada iedzīvotāju vietējo politiku vērtē kā netīru un negodīgu. Viņi uzskata, ka lēmumi tiek pieņemti vairāk personīgo ambīciju un labuma dēļ, nevis rūpēs par novada labklājību.
Par to domājot, man radās jautājums, kādai vajadzētu būt politikai un kādam vajadzētu politiķim, lai tautā nerastos tik negatīvs vērtējums? Ko vajadzētu darīt citādāk, kā tas ir bijis līdz šim, lai priekšstati mainītos?

Re: Godīga politika

Es, labprāt, piedalītos šajā diskusijā, ja tiktu nosaukti konkrēti deputātu pieņemtie lēmumi personīgo ambīciju un labuma dēļ.

Otrs jautājums par tautu. Vai mans viedoklis ir tautas viedoklis? Cik cilvēku viedoklis ir nepieciešams, lai  paziņotu, ka tas ir tautas viedoklis?

Rediģēts. Gunārs Laicāns (04.03.2013 15:55:01)

Re: Godīga politika

Manuprāt, viena no būtiskākajām laba politiķa prasmēm ir spēja komunicēt ar sabiedrību kā ar līdzvērtīgu un nozīmīgu sarunu partneri. Ne tikai reizi četros gados izbrīvēt savu dārgo laiku, lai pastāstītu par saviem sasniegumiem un savu kolēģu neizdarīto. Cilvēks kļūst par politiķi un par publisku personu pēc paša brīvas gribas, un tādēļ viņam ir jāspēj, jāgrib un jāvar runāt ar sabiedrību arī par viņam neērtām un nepatīkamām tēmām, viņam nepiemērotā laikā.

Šķiet, ka, lai nosauktu konkrētus lēmumus, ir vajadzīgi neapgāžami pierādījumi par konkrētiem pārkāpumiem, pretējā gadījumā varētu tikt aizskartas kāda tiesības utml. Bez tam, konkrēti piemēri tika saukti “vecajā” forumā, vai tam bija kādi pozitīvi rezultāti??? Varbūt tādēļ arī sākotnējais jautājums bija vērsts uz nākotni nevis uz pagātni.

Rediģēts. Sabīne (06.03.2013 23:55:13)

4

Re: Godīga politika

Paldies Sabīne, Jūs mani esat pareizi sapratusi. Nav vērts pārmērīgi ķidāt pagātni, galvenais iegūt mācību nākotnei. Es arī esmu nonācis pie secinājuma, ka vairāk politiķiem jākomunicē ar tautu.
Šajā sakarībā manu uzmanību piesaistīja citāts no pēdējās domes sēdes protokola: "G.Pirvits- Vai sabiedrības acīs nevaram nostrādāt šos atlikušos mēnešus normāli?" Es ceru, ka nepārprotu Pirvita domu, bet  situācija ap domes vadītājas sēdēšanu uz diviem krēsliem, ir apspriežama arī sabiedrībā Vai tā ir politika, kura mums - tautai patīk? Vai šāda politika ir uzticama un godīga, kuru turpināt?
Ja es esmu ar kādiem 100 cilvēkiem runājis par politisko situāciju novadā un visi ir snieguši viennozīmīgu secinājumu, stipri gribas domāt, ka negatīvais noskaņojums ir visai izplatīts. Tāpēc arī vēlējos ar skatu uz nākotni padomāt par to, kā varētu labāk par to, kā tas ir bijis līdz šim. Man liekas, Gunār, ka Tev vajadzētu būt labai pieredzei šajā jautājumā.

Re: Godīga politika

Diez vai ir pareizi runāt par godīgu vai negodīgu politiku? hmm
Kas vienam liksies godīgi, tas otram negodīgi un otrrādi.Godīgas var būt tikai divu cilvēku savstarpējās attiecības.Jebkuros citos gadījumos darbojas rakstīti un nerakstīti likumi un tradīcijas, kuros parasti paredzēts, ka mazākums pakļaujas vairākumam, visi pakļaujas autoritātei vai vadītājam un visi pakļaujas likumam.

Re: Godīga politika

Šķiet, ka ar to jau arī varētu iesākumam pietikt, ja katrs pakļautos likumam un vēl ievērotu ētikas un morāles normas.
V. Havels esot teicis: "Politika - neiespējamā māksla; vispirms jāpilnveido sevi un tad jāpilnveido pārējā pasaule."

Rediģēts. Sabīne (12.03.2013 23:47:49)

Re: Godīga politika

Politika savā būtībā ir arī sacensība par tiesībām realizēt publiskajā sfērā savas idejas. Ideju realizēšanai nepieciešams kāds instruments. Un šis instruments ir vara. Kā jau katrā sacensībā, arī politikā ir savi noteikumi, kuri strikti jāievēro.Šie noteikumi ir likumos un citos normatīvajos aktos. Arī šajā sacensībā politiķi grib sasniegt labu rezultātu. Labam rezultātam ne vienmēr vajadzīga uzvara. Labs rezultāts ir vara, jo tikai vara visu dara. Tāpēc dažkārt nepietiek uzvarēt vēlēšanas, jo varu izrādās var saņemt arī citādi. Un tas notiek tad, ja nav kopīgas idejas, bet notiek vadīšanās pēc emocionāliem kritērijiem: man patīk vai man nepatīk. Jēdziens godīga vai negodīga politika varētu tikt pielietots, kad politiķi atkāpjas no savām saistībām.
    Citos gadījumos varam runāt par likumību.Vai  sēdēt uz diviem krēsliem  amatpersonai ir godīgi- nav jēgas apspriest. Katram var būt savs viedoklis, kas nebūs saistošs amatpersonai. Jēga ir apspriest, ko par to saka likums. Un likums saka, ka amatpersona var sēdēt pat uz trim krēsliem. Bet likums saka vēl kaut ko. Tas saka, ka katram nākošam amatam, ko ieņem amatpersona , ir vajadzīga savienošanas atļauja ar iepriekšējo un otrrādi.
    Atļauja savienot amatus ir jālūdz, mūsu gadījumā, domei. Domei, savukārt, jāvērtē vai, piemēram, divu pilna laika amatu vienlaicīga pildīšana ir praktiski iespējama. Vai amata pretendents spēj ilgstoši pildīt pienākumus, kuru veikšanai normāli paredzētas 16 stundas dienā? Jāvērtē vai konkrētā situācija neradīs interešu konfliktu un javērtē vai amatu savienošana neradīs ētiska rakstura problēmas.

8

Re: Godīga politika

Lielos vilcienos es Tev piekrītu, Aldoni. Vienīgi aizdomājos par frāzi: "realizēt publiskajā sfērā savas idejas."
Protams politiķim politikā vajadzētu iet ar savu uzstādījumu, ko varētu arī saukt par lielo ideju. Bet tomēr godīgā politikā manuprāt politiķim jāsaprot, ka lielākoties apspriežamās un īstenojamās idejas ir tautas, speciālistu un iestāžu vadītāju, darbinieku idejas. Manuprāt politiķim tik daudz nav jādomā par savām idejām, bet jābūt par ideju sūkli, un jāredz, kuras novada labklājībai piemērotākās.
Ir tāda frāze: "Politiķis ir tautas kalps." Šo, manuprāt, vajadzētu attiecināt arī uz darāmajiem darbiem, politiskajiem virzieniem un idejām. Šī frāze man šķiet arī saistoša attiecībā uz likumību. Likumā ne viss līdz pēdējam komatam ir atrunāts, tāpēc jūtu, ka tauta vērtē ne tikai sausu likuma burta ievērošanu, bet to, kā tas tiek izmantots - vai lai sev nodrošinātu nākotnei siltu vietiņu, vai, nerēķinoties ar sevi, ziedojoties novada labklājībai. Lasot Sabīnes komentāru, saprotu, ka iedzīvotāji politiķus reizēm vairāk vērtē pēc ētikas un morāles līmeņa nevis likumu ievērošanas precizitātes (jo viņi tos likumus reizēm nemaz nezina).

Re: Godīga politika

Diez vai būtu pareizi manu viedokli vispārināt un definēt kā “iedzīvotāju viedokli”, es šeit nepārstāvu ne kādu partiju, ne biedrību, ne organizāciju. Tā ir tikai mana naiva izpratne par lietu kartību: cilvēkam ir jāpakļaujas ne tikai rakstītam likumam (kas var tikt mainīts atkarībā no valdošās elites vēlmēm), bet arī morāles principiem (kas pēc būtības ir nemainīgi). Iespējams, ka ir vēl kāds iedzīvotājs kurš tā domā.
Tajā pat laikā ir arī iedzīvotāji (droši vien ar lielāku un skaudrāku dzīves pieredzi), kurus varētu saukt par relativitātes teorijas piekritējiem: godīgs var būt negodīgs un negodīgs var būt godīgs. Viss atkarīgs no kuras puses skatās. Viss ir relatīvs. Nu jā, A. Einšteins to jau pagājušā gadsimta sākumā noformulēja...
(lai gan vienu konstanti (nemainīgu lielumu) viņš tomēr savā teorijā atstāja)

10

Re: Godīga politika

Tiešām likumi ir mainīgi.Esam pieredzējuši pat diametrāli pretējas normas likumos. Mainās dzīve, mainās likumi. Piemēram, likums “Par pašvaldībām “ kopš 1994.gada ir grozīts 23 reizes. Politiķi un juristi apgalvo, ka likumi tiek uzlaboti. Bet likumos tomēr ir arī nemainīgas pamatvērtības. Uz amatpersonām attiecas Valsts pārvaldes iekārtas likums. Tajā 10. pantā ir arī tāda frāze:(11) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro arī šajā pantā neminētus tiesību principus, kuri atklāti, atvasināti un attīstīti iestāžu vai tiesu praksē, kā arī tiesību zinātnē, Citā likumā “Par interešu konflikta noveršanu valsts amatpersonu darbībā” teikts:(22.pants(2)) (2) Valsts amatpersona atsakās no tās amata pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte. Valsts iestādēs un pašvaldībās ir Ētikas kodeksi.Dundagas novada Ētikas kodeksā ir šāda norma:
5.7. nepieļaujot interešu konflikta rašanos. Darbinieks atsakās no savu pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta darbinieka darbības objektivitāte un neitralitāte, lai sabiedrībā nerastos iespaids, ka darbinieks rīkojas interešu konflikta situācijā un ka viņš pieņem lēmumus vai piedalās lēmumu pieņemšanā personisko interešu vai apsvērumu ietekmē. Ja konstatēts valsts amatpersonas interešu konflikta fakts, darbinieks nekavējoties rīkojas, lai novērstu šī konflikta rašanās cēloņus.    Kāda vaina šādiem likumiem?         Ir viena.Viņus grūti pildīt!

Re: Godīga politika

Paldies par likumu skaidrošanu un citēšanu Zumberga kungam! Tomēr vēl viens jautājums, kurš vēl var konstatēt vai kuram būtu jākostatē valsts amatpersonas interešu konflikta fakts, ja pati amatpersona uzskata, ka visi likumi un kodeksi ir ievēroti?

Varbūt šeit apspriestā konkrētā situācija būtu klasificējama kā unikāls gadījums, kad amatpersona ir pilnībā ziedojusies novada labklājības celšanai. Padomājiet paši, 16 stundas diennaktī smaga darba! Tā jau ir katorga!

12

Re: Godīga politika

Paldies, Sabīne, par palīdzību virzībā uz mērķi! Lai gan mērķis, godīga politika, ir gandrīz nesaniedzams, piekrītu, ka panākt var daudz vairāk, ja darbā iesaistās vairāk godīgu un savā rīcībā principiālu cilvēku. Ceru, ka tāda ir arī domes priekšsēdētaja, jo kā gan citādi viņa būtu nonākusi tik augstā un atbildīga amatā. Ceru, ka misēklis ar amatu savienošanu tiks izbeigts, jo pati domes priekšsēdētāja ir lūgusi bezalgas atvaļinājumu Mākslas un Mūzikas skolas direktorei. Te nu gan atkal misēklis. Atvaļinājumu piešķīrusi domes priekšsēdētajai pakļauta amatpersona - domes izpilddirektore, kuras pienākumos ir uzraudzība pār tās pašas skolas direktores darbības tiesiskumu. Šajā brīdī izpilddirektorei bija jākonstatē, ka skolas direktore nespēj savienot savus direktores pienākumus ar domes priekšsēdētājas pienākumiem un jārosina domei skolas direktora maiņa. Bet kā to var izdarīt pret personu, kura ir pašas priekšniecība? Laikam šāda situācija ir interešu konflikta situācija. Laikam taisnība ir atkal Sabīnei, ka katras lietas izvērtēšana jāsāk no ētikas puses. Tad neiznāktu tāda situācija, ka skolas direktores vietniece tagad ilgstoši pildot gan savus, gan direktores pienākumus, saņem mazāku atlīdzību nekā saņēma skolas direktore pildot tikai savus amata pienākumus.
    Tur lēni tā, kā pulkstens sit
    Man velkas stundas sešpadsmit. (E.Veidenbaums)
    Un vēl! Atrašanās atvaļinājumā vai citādi uz laiku nepildot amata pienākumus, nebūt nenozīmē, ka neatrodas amatā. Varu dalīties ar savu pieredzi. Laikā, kad es ieņēmu domes priekšsēdētāja amatu, es nedrīkstēju ieņemt nekādus amatus savos privātajos uzņēmumos. To arī ievēroju. Likums nosaka, ka domes priekšsēdētājam piederošos uzņēmumos nedrīkst veikt pašvaldības iepirkumus bez konkursa. Pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro neuzmanīgi bija aizvedis sazāģēt pašvaldības baļķus. Tas viss notika bez manas gan kā īpašnieka, gan kā domes priekšsēdētāja līdzdalības. Es pat nebiju par to iepriekš informēts. Tik un tā KNAB atzina  mani par vainīgu. Domāju, ka KNAB mani nepareizi sodījis. Pārsūdzēju tiesā. Tiesu debatēs jautāju KNAB pārstāvei kāds normatīvais akts man VĒL bija jāizpilda, lai izvairītos no pārkāpuma. KNAB pārstāve sāka stāstīt par lekciju organizēšanu darbiniekiem. Uz manu apjukumu tiesnesis atbildēja viņas vietā: Tāda nav!
Es biju vainīgs neizdarot neko! Lieta tāda, ka man, kā amatpersonai, pašam bija jārada apstākļi, lai tāda situācija nerastos. Turklāt domes priekšsēdētājs vienmēr ir atbildīgs gan par savu, gan citu pašvaldības amatpersonu neatrašanos interešu konfliktā. Ar manu lietu var iepazīties šeit: http://www.knab.gov.lv/lv/prevention/of … ?id=395180

Rediģēts. admin (17.03.2013 19:30:52)

13

Re: Godīga politika

Vienu lietu esmu noskaidrojis: godīga politika - nesēdēt uz diviem krēsliem. Uz jaunajām vēlēšanām likums ir kļuvis stingrāks attiecībā uz iestāžu vadītāju iespēju kļūt par deputātiem. Patiesībā, man ētisku apsvērumu dēļ, patīk nostādne, ka iestāžu vadītāji, kas tiešā veidā ir pakļauti izpilddirektoram, nekļūst par deputātiem.
Protams, par Lindas Pavlovskas ievēlēšanu nav nekas ko kādam pārmest, jo tas bija domes glābšanas plāns pēc daudzām kļūdām un darba kvalitātes krituma. Bet tas vairāk izskatījās pēc Domes glābšanas nevis novada kopumā. Mans viedoklis bija, ka domei vajadzēja nolikt savas pilnvaras. Tad novada pārvaldes aparātu būtu iespējams ieraudzīt no cita redzes leņķa - no ministrijas ieliktais pārvaldnieks ar profesionālu un bezpartejisku skatu varētu iedot labas rekomendācijas turpmākajiem posmiem. Bet nu, kādi esam, tādi peramies tālāk, jo tautā ir teiciens: "augstāk par savu dibenu neuzlēksi."
Man radās vēl jautājums: vai viens no iemesliem, kāpēc politika sāk "smirdet" nav tas, ka reizēm politiķi aizmirst savus solījumus un principus? Domes sēdē, kad no amata atstādināja Guntu Abaju, Linda Pavlovska manā klātbūtnē izteica frāzi, ka viņa par domes priekšsēdētāju neiešot, jo nevēloties atstāt mūzikas skolas direktora amatu, (tā bija atbilde uz Aigara Zadiņa pārmetumiem, ka Linda stūrējot uz priešsēdētājas vietu)...

Rediģēts. Ansis (20.03.2013 10:57:31)

Re: Godīga politika

Kas ir politika? Politika ir sabiedrisks process, kurā dažādas iedzīvotāju interešu grupas vai atsevišķi indivīdi veic darbības savu oficiālo vai neoficiālo varas, ietekmes,ekonomisko vai citu mērķu sasniegšanai.
Izmantojot šo politikas definīciju un vērojot foruma diskusiju man radās divi jautājumi.
Ko pārstāv foruma dalībnieki, iedzīvotāju interešu grupas vai atsevišķi indivīdi,kuri nav apmierināti ar pašreizējo vairākuma deputātu pieņemtajiem lēmumiem?
Kādus mērķus vēlas sasniegt,domājot par Dundagas novada tēlu valstī un ārpus tās. Mans secinājums,ka četru gadu garumā,regulāri mainot pašvaldības vadītājus mēs virzāmies uz Dundagas novada pievienošanu Talsu novadam.
Lūgums mazliet paciesties.Pēc diviem mēnešiem 1.jūnijā novada politisko varu-9deputātus  uz četriem gadiem ievēlēs cilvēki balsojot vēlēšanās.
Aicinu foruma dalībniekus diskutēt par nozīmīgākam tēmām izglītībā ,kultūrā un citās nozarēs.

15

Re: Godīga politika

Tieši tā, Laicāna kungs, pēc pāris mēnešiem būs jāpieņem lēmums katram personīgi, kas ietekmēs novada dzīvi uz nākamiem 4 gadiem. Kādam tam jābūt, lai politiskā situācija, līdz ar to svarīgie jautājumi par kultūru, izglītību... attīstītos tā, ka sabiedrība tos vairāk akceptētu? Ja līdzšinējā prakse ir bijusi tāda, ka mēs tuvojamies pievienošanai Talsu novadam, tad manuprāt mums ļoti vajadzētu diskutēt par labas politikas principiem, lai nākamajos 4 gados novads attālinātos no pievienošanas kādam lielajam novadam - vai var būt svarīgāks jautājums par mūsu īpašās kultūrvides un kopienas saglabāšanu?
Domājot par novada tēlu gribu atgādināt psiholoģijas principu, jo lielāka krīze, jo iespējama lielāka izaugsme.

Rediģēts. Ansis (21.03.2013 12:18:50)

16

Re: Godīga politika

Gunār!

Es domāju, ka Tu saviem jautājumiem neesi atradis pareizo adresātu. Ne jau šeit, forumā, tiek grauts Dundagas novada tēls un ne jau internetā komentējošo dēļ mainās domes priekšsēdētāji.

Tevis citētā Vikipēdijas definīcija politikai, protams, ir diezgan atbilstoša. Tikai- šādi definēt novada iedzīvotāju viedokli- diez vai tas ir īsti vietā... Vai Tu vārdu "politika" šai gadījumā neizmanto kā vairogu, kas it kā ļautu ignorēt pacelto problēmu- "ai, ko nu te runāt, tā jau tikai politika, priekšvēlēšanu kaislības, personīgās antipātijas un ambīcijas utt..."?

Kas tad būtu jāpārstāv foruma dalībniekiem, lai viņi drīkstētu rakstīt par, viņuprāt, nepareizu tautas (t.i. šo pašu cilvēku) ievēlētu personu rīcību, likumību, ētiku? Vai situācijai ir jātiek eskalētai līdz stadijai, kad putra jau vārās pāri novada robežām un tikai tad reaģēt? Vai ieklausīšanās (un vispār jau arī atbildes) vērts nebūtu arī atsevišķu cilvēku viedoklis? Varētu padomāt, ka visa tā ļaunuma sakne Dundagas novada tēla sabojāšanā ir cilvēku viedokļa publiska paušana, un nevis patiesie iemesli, kāpēc tas viedoklis ir tāds, kāds nu tas šodien ir.

Mēs, šeit dažreiz diskutējošie, nevirzāmies uz jaunu teritoriālo reformu (starp citu- maz ticams, ka hipotētisko Dundagas novada pievienošanu Talsu novadam varētu sekmēt iedzīvotāju diskusija internetā. Vismaz iepriekšējā reforma lielā mērā notika tieši pēc Tevis nosauktajiem politiskajiem principiem), novadu nekur nevirzošas darbības izpildīja kādi citi padsmit cilvēki, no kuriem daudziem, liekas, pēdējā laika vienīgais mērķis ir izskatīties citu priekšā labi, atlikušo laiku līdz vēlēšanām "nostrādājot" viņu izpratnē "normāli".

Šai foruma sadaļā patreiz neviens neapstrīd domes lēmumu leģitimitāti, bet gan konkrētu, ļoti iespējams, likumpārkāpumu, kur domi vainot nevar nemaz. Ja šī tēma ir reakcionāro spēku zemiska insinuācija- nebūtu slikti dzirdēt/lasīt pamatotu atspēkojumu, lai jautājumu varētu slēgt, ja nē- būtu jāsper kādi citi soļi.

Tāpēc "paciesties"- Gunār, cik es varu iedomāties, Tu vienīgais no šeit rakstošajiem, kļūstot par Saeimas deputātu, esi zvērējis, ka apņemies ievērot Latvijas likumus! Vai Tev nebūtu jābūt likumības un tikumības aizstāvju avangardā? Bet Tu saki- reinkarnējamies balti un pūkaini pēc 3 mēnešiem, bet pagaidām nomainām tēmu uz mazāk sensitīvu?
Hmm, tas ir it kā Tu piedāvātu vecākiem savus sašmulējušos bērnus nevis nomazgāt, bet uzreiz pievērsties jaunu radīšanas plāniem un procesiem? Var jau, protams, arī tā... wink

Rediģēts. Aldis (22.03.2013 00:06:16)

Re: Godīga politika

Ikdienā,pētot Dundagas vēsturi,tiekos ar pietiekoši daudziem novada ļaudīm ,aptverot visu novada teritoriju.
Tāpēc es zinu viņu sensitīvas tēmas,kuras viņiem ir nozīmīgas.
Žēl,ka viņu domas par godīgu politiku es nevaru lasīt forumā.
Es vēlējos pateikt,ka novada iedzīvotājiem vairs nav svarīgi kurš būs 4 domes priekšsēdētājs un 5 izpilddirektors,jo arī tie būs interešu konfliktos un pārkāpuši ētikas normas.
Cilvēkiem nav mazāk sensitīva tēma par Dundagas vidusskolas un Kolkas pamatskolas nākotni domājot par atsevišķu deputātu personīgām  ambīcijām.Pazaudējot vidusskolu vai Kolkas pamatskolu ,pazudīs Dundagas novada pastāvēšanas jēga.

Rediģēts. Gunārs Laicāns (22.03.2013 09:14:54)

18

Re: Godīga politika

Es Tevi, Gunār, nesaprotu. Saki, kāda nozīme ir izstrādāt tālejošus plānus minēto skolu attīstībai, ja domē tie netiek sadzirdēti un kopējā politika, kā tu minēji, visdrīzākais (apzināti vai neapzināti) stūrē uz pievienošanos citam novadam? Vai pieredzējušiem politiķiem nevajadzētu būt tiem, kas vislabāk saprot vadītāju nozīmi iedzīvotāju kopējā līmeņa veidošanā?
Patiesībā mani izbrīna Tava, kā pieredzējuša politiķa nostāja. Ja jau iedzīvotājiem ir vienalga, kas atrodas domes un izpildvaras priekšgalā, tas norāda uz ļoti zemu uzticības līmeni valdošajai politikai (tas arī ir tas ar ko es sāku diskusiju, un mūsu pieredzes patiesībā sakrīt).
P.s. Paldies, Gunār, ka Tu padziļināji izpratni par problēmas apmēriem, tāpēc vēl jo vairāk vēlos aicināt iedzīvotājus iesaistīties un pētīt, kādai politikai vajadzētu būt nākotnē, lai mums nebūtu vienalga, kas notiek novadā - lai nebūtu vienalga vai esam atsevišķs novads vai pievienoti citam, vai ir vai nav skola Dundagā, Kolkā u.t.t. Vienaldzība, kura ir politiskās kultūras sekas, manā skatījumā, ir vispostošākais drauds novada pastāvēšanai.

Re: Godīga politika

Iedzīvotājiem interesē politiskā stabilitāte.
Es varu,kā pieredzējis pašvaldības vadītājs ,runāt par sēdēsanu uz vairākiem krēsliem.Lai varētu noturēt speciālistus,es pārkāpu likumus,atļaujot strādāt vairākos darbos.Es ceru,ka šodien visi izpildvaras darbinieki strādā tikai vienā darba vietā.Man likās ka viss atbilst pastāvošajai likumdošanai.Ja kādam ir nepieciešams,tad varam sākt šo diskusiju.

20

Re: Godīga politika

Diskusija jau ir sākta pirms vairākām nedēļām. Esmu pat noskaidrojis, ka uzņemoties varas atbildības vajadzētu ne tik daudz likuma pēc, bet ētikas dēļ izvairīties no interešu konfliktiem, sēdēšanas uz diviem krēsliem.
Nākamais nenoskaidrotais jautājums bija, kā vērtēt to, ka politiķi maina ne tikai vadītājus, bet vēl jo vairāk, maina principus, pozīcijas un solījumus? Kādai vajadzētu būt politiskajai kultūrai attiecībā uz dotajiem solījumiem, ieņemtajām pozīcijām? Vai tas nav viens no politiskās nestabilitātes galvenajiem iemesliem? (kā Tu minēji, Gunār, tas ir jautājums, kas ļoti interesē iedzīvotājus - atkal esam atraduši kopīgu valodu)

21

Re: Godīga politika

Manas domas nesen piesaistīja G.Laicāna rakstītais forumā, citēju:”Iedzīvotājiem interesē politiskā stabilitāte.” Tad nu mēģināju izanalizēt mūsu politiskās (ne)stabilitātes cēloņus un iemeslus. Uzrakstīju forumam. Nācās pieminēt gan sevi, gan G.Laicānu, gan citus deputātus. Nācās pieminēt gan paša, gan Gunāra atsevišķos darbus, gan kopā darītos, gan citu darītos. Lai noskaidrotu vai neesmu kaut ko uzrakstījis nepareizi, nosūtīju Gunāram šo rakstu izlasīt,lai neprecizitāti izlabotu. Liels bija mans pārsteigums, kad saņemtajā atbildē izlasīju šādus teikumus:

Tu Aldoni esi demagoģijas ģēnijs.Katra rindiņa ir tavs izgudrojums.Man nav jātaisnojas kā skolas puikam.Es neielaidīšos šajā zemiskajā spēlē.Man pašlaik ir ļoti daudz darba pie Dundagas novada pētīšanas.Protams,zināmu laiku man aizņem gatavošanās vēlēšanās ar sarakstu "Strādāsim kopā" .Mēs nenodarbosimies ar "melnajām"kampaņām.Iesaku neapspriest manu necilo pensionāra statusu.Vai tiešām Tev nav ar ko citu nodarboties?Atceries politikā nav draugu, politikā ir tikai intereses.Nejauc savas intereses ar manām interesēm.
Ar cieņu Gunārs 
    Nu, lūk! Mēs šeit ilgāku laiku piedalāmies diskusijā par godīgu politiku. Dažādas pamācības saņēmām arī no G.Laicāna. Bet ārpus publiskās diskusijas viņš pauž savas precizētās vērtības.
    Politikā Gunāram ir tikai INTERESES. Diemžēl, tur kur ir intereses,tur godīgums bēg projām, kā no sērgas. Tā, lūk, Gunār, forums mums palīdz uzzināt patiesību par sevi. Bet patiesība ir nepieciešama, jo patiesība mūs dara brīvus. Mums tikai šī patiesība ir jāatzīst.

    P.S. Man ļoti patīk apzināties, ka es esmu nosaukts par ģēniju un izgudrotāju. Vadītāji jau reti saņem kādus pagodinājumus bet te uzreiz-ģēnijs. Tas tā patīkami silda sirdi. Bet te nu atkal pieķeru sevi pie domas: Ahā, pēc goda es esmu sailgojies! Un es atkal nokaunos. Tādi, lūk, esam.

22

Re: Godīga politika

Zini, Aldoni, es Gunāru saprotu, jo novada politikā ir visai raksturīgi izvairīties no grūtām sarunām un jautājumiem. Tāpēc varētu jautāt, vai godīgai politikai nevajadzētu būt drosmīgai atbildēt arī grūtās situācijās?
Vienā ziņā es Gunāram piekrītu, pārlieku liela rakāšanās par pagātnes "mēsliem" (kā tautā saka) ne pie kā laba nenovedīs. Svarīgi ir saprast, kā rīkoties un kā ne nākotnē, lai situācija uzlabotos. Varbūt Tu Aldoni varētu precizēt savu domu - kāpēc intereses izslēdz godīgumu? Ko Tu domāji ar vārdu intereses, jo iepriekš minēji, ka politika ir veids kā realizēt savas idejas?
Šovakar noskatījos Kolkā filmu: "Mammu, es tevi mīlu". Manuprāt, no Raimonda varam daudz pamācīties. Viņa problēmu risinājums sākās ar frāzi: es to izdarīju.

Rediģēts. Ansis (27.03.2013 14:59:39)

23

Re: Godīga politika

Interesēm piemīt savtīgums. Gan personīgajām, gan kolektīvajām. Politiķi nedrīkst pārstāvēt personīgās intereses. Tad viņi nonāk interešu konfliktā, ko likums aizliedz.Politiķi pārstāv un realizē kolektīvas, grupu vai sabiedrskās intereses. Tās (intereses) noskaidro vēlēšanu procesā politiķiem piedāvājot savas programmas un idejas. Uzvarejušās programmas pārstāvošie politiķi nokļūstot pie varas, to arī realizē. Politiķi ir kolektīvo interešu kalpi. To runā arī likums. Valsts pārvaldes iekartas likuma 10.panta ceturtā daļa :
(4) Valsts pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, nav savu interešu.
    Pašvaldības ir valsts pārvaldes sastāvdaļa. Pašvaldības savā darbībā ievēro šo likumu.
    Formulējums “politikā nav draugu, politikā ir tikai intereses “ ir no kampējpolitiķu leksikas arsenāla un Gunārs šo, iespējams, ir apguvis būdams Saeimā. Pats viņš noteikti tāds nav, bet retoriku piesavinājis. Rakstu šo visu Ansim, kā topošam politiķim, bet redzu, ka viņš vēl vāji orientējas. Nu bet ar centību var daudz. Tikai nepārcensties! Kas par daudz, tas par skādi.

Re: Godīga politika

Savas intereses,kā ne politiķis es precīzi noformēju.Es kā pensionārs pētu Dundagas vēsturi.Jā,es piedalīšos pašvaldības vēlēšanās.Par pašvaldības politiķi varēšu būt tikai tad,ja novada ļaudis ievēlēs par domes deputātu.Savas komandas intereses mēs uzrakstīsim 4000 zīmju programmā.Citu savtīgu interešu mums nav un nevar būt.Retorisks jautājums tika uzdots privātajā sarakstē Zumberga kungam,kādas politiskas intereses viņš pārstāv,uzbrūkot man un manai ģimenei.
Lūgums ,diskutējiet par uzstādīto tēmu,savādāk manas atbildes tiks uztvertas par priekšvēlēšanu aģitāciju.Es nevēlos forumu izmantot personīgo jautājumu kārtošanai.

Rediģēts. Gunārs Laicāns (28.03.2013 07:35:44)

25

Re: Godīga politika

“Uzbrukums man un manai ģimenei” tas nudien izsklausās tik nopietni, cik nu nopietni vispār cilvēku attiecībās kaut kas var būt. Tomēr ļoti gribetos uzzināt, kā tad tas izpaužas. Vai uzbrukums būtu patiesības pateikšana Gunāram par neētisku un nekrietnu rīcību ? Vai varbūt uzbrukums ir mans kritiskais vērtējums par neapmierinošu attīstības dokumentu izstrādes vadīšanu - faktiski haltūras taisīšanu, ko pieļāvis Lauris Laicāns? Vai varbūt uzbrukums ir tas, ka man ir no Gunāra atšķirīga vīzija par “vecās slimnīcas” ēkas Jaundundagā turpmāku izmantošanu pašvaldības vajadzībām.
Es domāju, ka šī ēka jāpārbūvē, pielāgojot to par dzīvojamo māju, bet Gunārs vēlas paplašināt veco ļaužu pansiju un vākt tos no visas Latvijas. Kur uzbrukums? Vai tādēļ, ka tur strādā kāds no Gunāra ģimenes locekļiem? Saki, Gunār,vai tādēļ? Šie visi ir publiski jautājumi. Te nav nekā personiska. Personiski jautājumi arī pastāv. Tu, Gunār, tos zini. Bet es Tev pat ne reizi tos pieminējis neesmu.