Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Novada uzņēmumi pēc nozarēm uzziņu portālā «ZL.LV»: 51 Apmeklējumi
mumi pēc nozarēm uzziņu portālā «ZL.LV» ====== [[http://apdrosinasanas-sabiedribas.zl.lv/Dundaga|Apdrošināšanas sabiedrības]] [[http://atputas-bazes-viesu-nami.zl.lv/Dundaga|Atpūtas bāzes, viesu nami]] [[http://augkopiba-un-tehniskas-kulturas.zl.lv/Dundaga|Augkopība un tehniskās kultūras]] [[http://auto-rezerves-dalu-tirdznieciba.zl.lv/Dundagas|
Pašvaldības policija: 28 Apmeklējumi
normatīvajiem aktiem: ===== Likumi ===== - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980|Latvijas Republikas Satversme]]. - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=67957|Likums «Par policiju»]]. - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648|Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss]]. - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567|Administratīvā p
Formatting Syntax: 15 Apmeklējumi
=== External links are recognized automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set the link text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Em... s. External links are recognized automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set link text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Em
JANVĀRIS: 9 Apmeklējumi
pilī sacensības zolītē. Tuvākas ziņas nolikumā. [[http://www.dundaga.lv/_media/dokumenti/citi/zolites_tu... ešu iepriekšpārdošana Dundagas Kultūras pilī un [[http://www.bilesuparadize.lv/|Biļešu paradīzes]] kasēs... pilī sacensības zolītē. Tuvākas ziņas nolikumā. [[http://www.dundaga.lv/_media/dokumenti/citi/zolites_tu... 2 plkst. 10.00 Dundagas pilī sacensības zolītē. [[http://www.dundaga.lv/_media/dokumenti/citi/zolites_tu
DokuWiki: 9 Apmeklējumi
. ===== Download ===== DokuWiki is available at http://download.dokuwiki.org/ ===== Read More ===== ... ] * [[doku>blogroll|What Bloggers think]] * [[http://www.wikimatrix.org/show/DokuWiki|Compare it wit... * [[doku>requirements|System Requirements]] * [[http://download.dokuwiki.org/|Download DokuWiki]] :!: ... ions (FAQ)]] * [[doku>glossary|Glossary]] * [[http://search.dokuwiki.org|Search for DokuWiki help an
Vēzim — nē!: 9 Apmeklējumi
vēzi}} Tāpat apmeklēt citas noderīgas saites —{{http://www.vm.gov.lv/index.php?id=587&top=117 |par valsts apmaksāto skrīninga programmu}}, kā arī http://www.dzivibaskoks.lv/ \\ http://www.apollo.lv/portal/sieviete/articles/264537 \\ http://www.timeanddate.com/holidays/un/world-cancer-da
Īsziņas no NVO centra: 9 Apmeklējumi
====== Īsziņas no NVO centra ====== {{ http://zkcentrs.lv/images/logo/zknvo_logo.jpg?200&nolink}} **[[http://zkcentrs.lv/|Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs]] ziņo un aicina.** [[http://zkcentrs.lv/index.php/288-uzzini-ko-darijis-nvo... emes NVO centrs un piesakies darba grupai!]] \\ [[http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/saeimas
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 8 Apmeklējumi
e akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu |[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488|Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=121592|15.11.2005. MK noteikumi Nr.857]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=202703|22.12.2009. MK
topbar: 8 Apmeklējumi
* [[:izglitiba:Dundagas vidusskola]] * [[http://www.dundaga.lv/kolka/?page_id=68|Kolkas pamatsk... a]]** * [[:kultura:pils:ievads|Pils]] * [[http://www.dundaga.lv/kolka/tautasnams|Kolkas tautas n... stacija|Dundagas aprūpes nams «Stacija»]] * [[http://www.dundaga.lv/majas|Bērnu dienas centrs «Mājas»]] * **[[:sposts:ievads|Sports]]** * **[[http://www.ziemelkurzeme.lv|Tūrisms]]** [[http://www.z
Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā: 7 Apmeklējumi
akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu |[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759|Izglītības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243|Vispārējās izglītības likums]]. \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=181216|02.09.2008. MK
Sociālā rehabilitācija: 7 Apmeklējumi
e akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu |[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488|Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=121592|15.11.2005. MK noteikumi Nr.857]] \\ [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=202703|22.12.2009. MK
Saites: 7 Apmeklējumi
==== Saites ====== ===== Eiro ieviešana ===== [[http://www.eiro.lv/|{{http://www.eiro.lv/faili/bildes/par_eiro/zils_1053.jpg?150}}]] \\ [[http://www.eiro.lv/| Interneta vietne par eiro ievieša... ://www.latvija.lv/LV/WebLinks/portal/e_iespejas|{{http://www.varam.gov.lv/images/text/logo/Eiespeja_logo
Projektu rakstītājiem: 7 Apmeklējumi
as piedalīsies NVO projektu konkursos programmā [[http://sif.lv/index.php?option=com_content&view=articl... otiks 17. XII Talsos no plkst. 10 līdz 15.00! [[http://www.sif.lv/images/files/EEZ-2009-14/konkursi/Se... ntegrācijas fonds izsludina atklātus konkursus [[http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=se... ināti šādās apakšprogrammās: - Apakšprogrammā [[http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=ar
2013. gads: 6 Apmeklējumi
.2013 Dundagas deju grupa «Sensus» piedalīsies [[http://www.talsi.lv/sports134/aerobikas-cienitaji-pulc... ktu pieteikumus]]. * 23.03.2013 plkst. 14.00 [[http://www.dundaga.lv/zinas/2013.03.15.kino|pilī izrād... le|sporta diena Vīdalē]] * 23.07.2013 Mazirbē [[http://www.manajura.lv/marsruts|Zaļā nodarbība Līvu ku... ratējs Edgaru Milleru]] * 24.07.2013 Saunagā [[http://www.manajura.lv/marsruts|Zaļā nodarbība ar teri
Drosmīgu ideju atbalsta programma: 6 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 6 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 6 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 6 Apmeklējumi
Topošajiem Latvijas Universitātes studentiem: 5 Apmeklējumi
2012. gads: 5 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bākā jaunas izstādes par piekrasti un kāpām: 5 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 5 Apmeklējumi
sidebar: 5 Apmeklējumi
Sociālās aprūpes pakalpojums – aprūpe mājās: 5 Apmeklējumi
Kā labāk apskatīt Dundagas pagasta padomes lapas: 5 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām: 5 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 4 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 4 Apmeklējumi
Olimpiskajā dienā: 4 Apmeklējumi
Sociālais darbs: 4 Apmeklējumi
Slīteres ceļotāju dienas: 4 Apmeklējumi
Iestādes, struktūrvienības, uzņēmumi: 4 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 4 Apmeklējumi
Piedalīsimies projektos!: 4 Apmeklējumi
DrosmÄ«gu ideju konkurss: 4 Apmeklējumi
Latvijas dižākās vietas: 4 Apmeklējumi
NVO ziņas: 4 Apmeklējumi
Stārķi tiešsaistē: 4 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 4 Apmeklējumi
4. februāris — Pasaules pretvēža diena: 3 Apmeklējumi
Nāc sadziedāt!: 3 Apmeklējumi
Pieskaiti sevi!: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 3 Apmeklējumi
Atbrīvojums no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei: 3 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 3 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 3 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 3 Apmeklējumi
Sprīdītis labākai dzīvei: 3 Apmeklējumi
Rakstniecei un tulkotājai Mārai Cielēnai — 55: 3 Apmeklējumi
Tālruņi un epasts: 3 Apmeklējumi
Darbs iecirkņu vēlēšanu komisijās: 3 Apmeklējumi
Bērniem kvalitatīvs interneta saturs: 3 Apmeklējumi
Idejas ir, laiks tās īstenot!: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 3 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs: 3 Apmeklējumi
«Lauku ceļotāja» sapulce: 3 Apmeklējumi
Remonts beidzies!: 3 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācija: 3 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisiju darba laiki: 3 Apmeklējumi
Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija: 3 Apmeklējumi
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana: 3 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 3 Apmeklējumi
Gods «Ūšu saimniecei»!: 3 Apmeklējumi
«Eurika» aicina palīdzēt trūkumā nonākušajām ģimenēm!: 3 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada ģerbonis: 2 Apmeklējumi
1. XII a/s «Swedbank» Dundagā: 2 Apmeklējumi
2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 2 Apmeklējumi
2011. gads: 2 Apmeklējumi
2013. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Ieskats tīmekļa ētikā: 2 Apmeklējumi
Talka Dāvidpļavā: 2 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Asistenta pakalpojumi invalīdiem: 2 Apmeklējumi
Datu bāze uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas: 2 Apmeklējumi
«Mērķē augstāk!»: 2 Apmeklējumi
Sējējs 2013: 2 Apmeklējumi
Slīteres stārķu kamera atkal darbojas!: 2 Apmeklējumi
2013. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Eseju konkurss studentiem: 2 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Konkurss skolēniem: 2 Apmeklējumi
2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Minhauzens 2013»: 2 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 2 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013.gads: 2 Apmeklējumi
2013. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 2 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«nija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada pirmajā augusta numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Dundagas novada domes ziņas»: 2 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Kino diena: 2 Apmeklējumi
«Kopā ar ģimeni un skolu»: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada dome: 2 Apmeklējumi
Novadnieki: 2 Apmeklējumi
Jauns bankomāts Dundagā: 2 Apmeklējumi
sidebar: 2 Apmeklējumi
sidebar: 2 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskolai 65 gadi: 2 Apmeklējumi
Jauns labdarÄ«bas projekts: 2 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Peldēties atļauts: 2 Apmeklējumi
IepazÄ«Å¡anās ar LÄ«vu fondu: 2 Apmeklējumi
«You Tube» rāda SlÄ«teres nacionālā parka dzÄ«vnieku video: 2 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā «Dundadzniekā »lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Mīļie Å lÄ«teres draugi!: 2 Apmeklējumi
ievads: 2 Apmeklējumi
Putnu dienas: 2 Apmeklējumi
Februāra afiša: 2 Apmeklējumi
Novembra numurā lasiet ...: 2 Apmeklējumi
Avīze «Dundadznieks»: 2 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 2 Apmeklējumi
2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 2 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Atjauno pils akmens stēlas: 2 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Papildinājums medaļu izstādei: 2 Apmeklējumi
«3 darbi Latvijai»: 2 Apmeklējumi
«Neesi vienaldzīgs, ziņo par nelegālu saturu!»: 2 Apmeklējumi
Lielā talka: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vēja enerģija: 2 Apmeklējumi
2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Ziņas lauksaimniekiem: 2 Apmeklējumi
Iespēja nobalsot!: 2 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 2 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas ceturtdienās: 2 Apmeklējumi
2012. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 2 Apmeklējumi
2012. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada augusta pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā tautas skaitītāju: 2 Apmeklējumi
Jāņi Kolkasragā: 2 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 2 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Pils diena: 2 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 2 Apmeklējumi
Miršanas reģistrēšana: 2 Apmeklējumi
2011. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada jūlija pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada jūlija otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 2 Apmeklējumi
Mācības internetbankas lietošanā: 2 Apmeklējumi
2012. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Meklē juriskonsultu: 2 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 2 Apmeklējumi
2012. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 2 Apmeklējumi
Aicina Slīteres Ceļotāju dienas!: 2 Apmeklējumi
2012. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Projekts «Baltijas Zaļā josta»: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Putnu ziņas: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Kultūra: 2 Apmeklējumi
2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 2 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Diploms no Japānas!: 1 Apmeklējumi
Kas ir ĢMO: 1 Apmeklējumi
2010. gada augusta numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
AvÄ«ze nākamgad: 1 Apmeklējumi
Kultūras projektu konkurss Kurzemē: 1 Apmeklējumi
Kolkas jÅ«rmalā atkal atrasta manta!: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 1 Apmeklējumi
Maksas pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Liene Rumpe — starp 45 Latvijas izcilniekiem: 1 Apmeklējumi
Dāvāsim māju izjūtu!: 1 Apmeklējumi
Talka pareizticīgo baznīcā: 1 Apmeklējumi
Novada domes speciālistu pieņemšanas organizēšana Kolkas pagastā: 1 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Latvijas Avīze: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Valsts ieņēmumu dienesta semināri: 1 Apmeklējumi
Iesaistīsim 18. novembra svinēšanā draugus, kaimiņus un garāmgājējus!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
Seminārs par saules kolektoriem: 1 Apmeklējumi
LAD: Par a/s «Latvijas Krājbanka» kontu maiņu: 1 Apmeklējumi
Esiet uzmanīgi uz ūdens!: 1 Apmeklējumi
Ä¢erboņa izvēle: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
2010. gada septembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Āķīgs jautājums: 1 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
TÅ«risma veicinātāju sanāksmē: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
2010. gada oktobra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!: 1 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvaldē: 1 Apmeklējumi
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija: 1 Apmeklējumi
Septembra numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
«Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!»: 1 Apmeklējumi
Augusta numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
Minies pa jūru!: 1 Apmeklējumi
JÅ«lija numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Kolkas pamatskola ar PII: 1 Apmeklējumi
DraudzÄ«gais aicinājums: 1 Apmeklējumi
Labo lietu tirdziņš - izstāde: 1 Apmeklējumi
Ä¢erboņa meti: 1 Apmeklējumi
Darbs vēlēšanu komisijās: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieks» maijā: 1 Apmeklējumi
Oktobra numurā lasiet: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!: 1 Apmeklējumi
Kūlas dedzināšana var ietekmēt elektroapgādi: 1 Apmeklējumi
Konkurss «Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi!»: 1 Apmeklējumi
Tavam novadam: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
Touristeninformation: 1 Apmeklējumi
Dundaga Tourist Information Centre: 1 Apmeklējumi
Unterkunftsmöglichkeiten: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Accommodation: 1 Apmeklējumi
Tūrisms: 1 Apmeklējumi

Warning: include_once(/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/../geophp/geoPHP/geoPHP.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 21

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/../geophp/geoPHP/geoPHP.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear-addons:/usr/share/pear') in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 21

Fatal error: Class 'Point' not found in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 612