Celmi

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.10.2010. sēdes lēmumu Nr. 429 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma «Celmi» zemes vienības Nr. 8850 004 0016 daļai ar kadastra Nr. 8850 004 0016 8001.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts plānotājs Guntis Kļaviņš. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei visas ieinteresētās personas var iesniegt Dundagas novada Domes kancelejā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 23.12.2010.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2010.11.11.celmi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki