Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Novada uzņēmumi pēc nozarēm uzziņu portālā «ZL.LV»: 52 Apmeklējumi
== Novada uzņēmumi pēc nozarēm uzziņu portālā «ZL.LV» ====== [[http://apdrosinasanas-sabiedribas.zl.lv/Dundaga|Apdrošināšanas sabiedrības]] [[http://atputas-bazes-viesu-nami.zl.lv/Dundaga|Atpūtas bāzes, viesu nami]] [[http://augkopiba-un-tehniskas-kulturas.zl.lv/Dundaga|Augkopība un tehniskās kultūras]] [[htt
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 51 Apmeklējumi
akraušana===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |23.10.2012.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2012/2... ro, tālr. 26563742, epasts: <andris.kojro@dundaga.lv> | ^Pieņemtais lēmums|1. un 2. daļā slēgt ie... strukcija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |10.09.2012. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2012/24 ... Dūda, tālr. 29478393, epasts: <baiba.duda@dundaga.lv> | ^Pieņemtais lēmums|Slēgt iepirkuma līgumu
Tālruņi un epasts: 49 Apmeklējumi
dētājs |Gunārs Laicāns \\ <gunars.laicans@dundaga.lv> |63237849 {{:tt.gif|Lattelekom}} \\ 28622012 {{:... ji#inga_ralle|Inga Ralle]] \\ <inga.ralle@dundaga.lv> |63237513 {{:tt.gif|Lattelekom}} \\ 29377433 {{:... sults | Aigars Šturms \\ <aigars.sturms@dundaga.lv> | 63237512 | ^Kancelejas vadītāja |Sandra Kokoreviča \\ <sandra.kokorevica@dundaga.lv> |63237850 {{:tt.gif|Lattelekom}}| ^Sekretāre lie
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 45 Apmeklējumi
tīrīšana===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |27.11.2013.| ^Identifikācijas Nr. |DND 2013/22... tālr. 26563742, \\ epasts: <andris.kojro@dundaga.lv> | ===== Fotokameras, videokameras, projekt... na iegāde===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |20.11.2013.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2013/2... Dūda, tālr. 29478393, epasts: <baiba.duda@dundaga.lv> | ===== Tautas tērpu iegāde===== ^Publicē
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 33 Apmeklējumi
un ielām===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |26.11.2010. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2010/19 ... ro, tālr. 26563742, epasts: <andris.kojro@dundaga.lv> | ===== Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |22.11.2010. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2010/18 ... s, tālr. 29174294, epasts: <aldis.pinkens@dundaga.lv> | ^Pieņemtais lēmums|Slēgt iepirkuma līgumu a
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 30 Apmeklējumi
bruģēšana===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |14.10.2011.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2011/15| ^... ro, tālr. 26563742, epasts: <andris.kojro@dundaga.lv> | ^Pieņemtais lēmums|Slēgt iepirkuma līgumu... enovācija===== ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |13.09.2011. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2011/14 ... Dūda, tālr. 29478393, epasts: <baiba.duda@dundaga.lv> | ^Pieņemtais lēmums|Pārtraukt iepirkuma pr
Pašvaldības policija: 30 Apmeklējumi
575 {{:lmt.gif|LMT}}\\ epasts: <policija@dundaga.lv> <janis.simsons@dundaga.lv> | ---- Dundagas novada pašvaldības policists savus dienesta pienākumu... iem: ===== Likumi ===== - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980|Latvijas Republikas Satversme]]. - [[http://www.likumi.lv/doc.php?id=67957|Likums «Par policiju»]]. - [[h
Novada uzņēmumi: 23 Apmeklējumi
Petrovics,\\ tālr.:29488170,\\ <strautini@apollo.lv> | ==== SIA «Berta» ==== |Uzņēmējdarbības v... untis Pirvits, \\ tālr.:26544294, \\ <pks@dundaga.lv> | [[plpks|Izvērstākas ziņas]]. ====SIA «Dund... Bogdanoviča, \\ tālr.: 63242704, \\ <siadun@tvnet.lv> | ====SIA «Gavsene», z/s «Jaunsiķeri»==== |Uz... rs Zadiņš, \\ tālr.: 29484495, \\ <aigars@dundaga.lv> | ==== SIA «Ilats» ==== |Uzņēmējdarbības ve
Saites: 22 Apmeklējumi
== ===== Eiro ieviešana ===== [[http://www.eiro.lv/|{{http://www.eiro.lv/faili/bildes/par_eiro/zils_1053.jpg?150}}]] \\ [[http://www.eiro.lv/| Interneta vietne par eiro ieviešanu Latvijā www.eiro.lv]] ===== E-pakalpojumi portālā www.latvija.lv ==
Projektu rakstītājiem: 19 Apmeklējumi
ies NVO projektu konkursos programmā [[http://sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=8578... fonds-ietvaros&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv|«NVO fonds»]]. Šāds seminārs 17. XII notiks arī ... alsos no plkst. 10 līdz 15.00! [[http://www.sif.lv/images/files/EEZ-2009-14/konkursi/Seminaru_plans_... s semināram, [[https://docs.google.com/a/zkcentrs.lv/spreadsheet/viewform?formkey=dFBwTXZSNmJKZjV3ODln
Unterkunftsmöglichkeiten: 18 Apmeklējumi
, Konferenzräume. Adresse: Pils iela 14, Dundaga, LV 3270, T. +371-63237860, +371-63237859, <pils@dundaga.lv>. ===Preise=== **Zimmer ohne Dusche und WC (ge... n --- 13, Adresse: 1905.gada iela 4, Jaundundaga, LV 3270, Lettland, T. +371-63242321; +371-26484108 ... 1 km vom Zentrum Dundaga entfernt, <pupoli9@inbox.lv>, [[http://www.dundaga.lv/pupoli]] (4 Doppelzimme
Jauns labdarÄ«bas projekts: 18 Apmeklējumi
jekts ====== LabdarÄ«bas portāls //Labiedarbi.lv//, kas veidots sadarbÄ«bā ar //SMScredit.lv// un //Draugiem.lv//, uzsāk ilglaicÄ«gu labdarÄ«bas projektu, lai finansiāli atbalstÄ«tu un veicinÄ... izaugsmes iespējas. ====== ====== Labiedarbi.lv ir interaktÄ«vs projektu konkurss, kurā var pied
Accommodation: 18 Apmeklējumi
places available, address Pils iela 14, Dundaga, LV 3270, Latvia, phone +371-63237860, +371-63237859, <pils@dundaga.lv>, possibility to meet legendary Green maiden. =... 3 persons, address 1905.gada iela 4, Jaundundaga, LV 3270, phone +371-63242321; +371-26484108 =====... , 1 km from the centre of Dundaga, <pupoli9@inbox.lv>, [[http://www.dundaga.lv/pupoli]] (four double-r
Mazie iepirkumi: 14 Apmeklējumi
Kontaktpersona | Inga Ralle; <inga.ralle@dundaga.lv>; 63237513 | ^Iesniegšanas termiņš un iesniegšan... el formātā uz e-pasta adresi <inga.ralle@dundaga.lv> | ^Iepirkuma dokuments | {{:pasvaldiba:iepirk... Kontaktpersona | Inga Ralle; <inga.ralle@dundaga.lv>; 63237513 | ^Iesniegšanas termiņš un iesniegšan... el formātā uz e-pasta adresi <inga.ralle@dundaga.lv> | ^Iepirkuma dokuments | {{:pasvaldiba:iepirk
Dundagas novada bibliotēkas: 12 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 11 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs: 11 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 10 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 10 Apmeklējumi
topbar: 9 Apmeklējumi
Dundagas novada domes deputāti: 9 Apmeklējumi
Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā: 9 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 9 Apmeklējumi
Īsziņas no NVO centra: 9 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 9 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 8 Apmeklējumi
Vēzim — nē!: 8 Apmeklējumi
«Minhauzens 2013»: 8 Apmeklējumi
NVO ziņas: 8 Apmeklējumi
Eseju konkurss studentiem: 7 Apmeklējumi
Dundagas novada sociālais dienests: 7 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 7 Apmeklējumi
Drosmīgu ideju atbalsta programma: 7 Apmeklējumi
JANVĀRIS: 7 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bākā jaunas izstādes par piekrasti un kāpām: 7 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 7 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 7 Apmeklējumi
2012. gads: 6 Apmeklējumi
Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!: 6 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 6 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 6 Apmeklējumi
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana: 6 Apmeklējumi
Konkurss skolēniem: 6 Apmeklējumi
Sociālās aprūpes pakalpojums – aprūpe mājās: 6 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām: 6 Apmeklējumi
2013. gads: 6 Apmeklējumi
Olimpiskajā dienā: 6 Apmeklējumi
Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija: 6 Apmeklējumi
Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta: 6 Apmeklējumi
sidebar: 6 Apmeklējumi
Piedalīsimies projektos!: 6 Apmeklējumi
Atbalsts skolēniem: 6 Apmeklējumi
«Mērķē augstāk!»: 6 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 6 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 5 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 5 Apmeklējumi
DrosmÄ«gu ideju konkurss: 5 Apmeklējumi
Pieskaiti sevi!: 5 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 5 Apmeklējumi
Paziņojums par tarifa projektu: 5 Apmeklējumi
Kultūras projektu konkurss Kurzemē: 5 Apmeklējumi
Miršanas reģistrēšana: 5 Apmeklējumi
Latvijas dižākās vietas: 5 Apmeklējumi
Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta: 5 Apmeklējumi
«Eurika» aicina palīdzēt trūkumā nonākušajām ģimenēm!: 5 Apmeklējumi
Pieteikšanās LU Fonda stipendijai: 5 Apmeklējumi
Velomaratons «Barona taka» aicina uz 1000 km piedzīvojumu: 5 Apmeklējumi
Sociālais darbs: 5 Apmeklējumi
Iestādes, struktūrvienības, uzņēmumi: 5 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 5 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 5 Apmeklējumi
«Labie darbi»: 5 Apmeklējumi
Kas tas tāds universālais dizains: 5 Apmeklējumi
Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes: 5 Apmeklējumi
Topošajiem Latvijas Universitātes studentiem: 5 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 5 Apmeklējumi
Attīstības plānošana: 5 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 5 Apmeklējumi
Slīteres ceļotāju dienas: 5 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 5 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 5 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 5 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 5 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 4 Apmeklējumi
Jāņi Kolkasragā: 4 Apmeklējumi
Avīze «Dundadznieks»: 4 Apmeklējumi
Putnu ziņas: 4 Apmeklējumi
Dundaga Tourist Information Centre: 4 Apmeklējumi
Nāc sadziedāt!: 4 Apmeklējumi
Brīvprātīgo brigāde Dundagā: 4 Apmeklējumi
«Cenplēsis 2010»: 4 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 4 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 4 Apmeklējumi
Darba inspekcijas filmu pēcpusdiena: 4 Apmeklējumi
4. februāris — Pasaules pretvēža diena: 4 Apmeklējumi
Atkritumu apglabāšanas tarifi: 4 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 4 Apmeklējumi
Touristeninformation: 4 Apmeklējumi
Manuskriptu konkurss kultūrvēsturē: 4 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs – 2008: 4 Apmeklējumi
Audzējam gliemežus!: 4 Apmeklējumi
«3 darbi Latvijai»: 4 Apmeklējumi
Universālais dizains kā rīks visiem pieejamas vides nodrošināšanā: 4 Apmeklējumi
Rakstniecei un tulkotājai Mārai Cielēnai — 55: 4 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 4 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 4 Apmeklējumi
Dzīvesprieks: 4 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācija: 4 Apmeklējumi
«Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!»: 4 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 4 Apmeklējumi
ievads: 4 Apmeklējumi
Lec biznesā!: 4 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 4 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 4 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 4 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«nija «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Ziņas lauksaimniekiem: 3 Apmeklējumi
Kārtības policijas nodaļas darbinieki: 3 Apmeklējumi
2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 3 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 3 Apmeklējumi
Gods «Ūšu saimniecei»!: 3 Apmeklējumi
Sprīdītis labākai dzīvei: 3 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Projektu konkurss tūrisma jomā: 3 Apmeklējumi
IepazÄ«Å¡anās ar LÄ«vu fondu: 3 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas ceturtdienās: 3 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 3 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Videi draudzīgs tūrisms»: 3 Apmeklējumi
Peldēties atļauts: 3 Apmeklējumi
2012. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 3 Apmeklējumi
2011. gada pirmajā augusta numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 3 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 3 Apmeklējumi
Piesakies izstādei!: 3 Apmeklējumi
2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Skolēni nezina, kā palīdzēt sev un citiem: 3 Apmeklējumi
2013. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 3 Apmeklējumi
Talka Dāvidpļavā: 3 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
«Kopā ar ģimeni un skolu»: 3 Apmeklējumi
Jauna tūrisma projektu kārta: 3 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem: 3 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Zane Daudziņa izrādē «Tāda es esmu»: 3 Apmeklējumi
Advokātu bezmaksas konsultācijas: 3 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas: 3 Apmeklējumi
Meliorēsim!: 3 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Seminārs par universālo dizainu: 3 Apmeklējumi
2012. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Sējējs 2013: 3 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Varis Vētra koncertēs Kolkā!: 3 Apmeklējumi
Pieņems platību maksājumu iesniegumus: 3 Apmeklējumi
2012. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Iespēja Kurzemes jauniešiem: 3 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā «Dundadzniekā »lasiet...: 3 Apmeklējumi
Leģendu nakts: 3 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisiju darba laiki: 3 Apmeklējumi
Neatliksim naudas lietas uz gadu miju!: 3 Apmeklējumi
Seminārs nākamajiem uzņēmējiem: 3 Apmeklējumi
Jauno uzņēmēju sacensības: 3 Apmeklējumi
2012. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
«Letonikas» konkurss: 3 Apmeklējumi
Stārķi tiešsaistē: 3 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu: 3 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām: 3 Apmeklējumi
Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam: 3 Apmeklējumi
Lēmuma par atļauju sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes izsniegšana: 3 Apmeklējumi
Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu: 3 Apmeklējumi
Āķīgs jautājums: 3 Apmeklējumi
2013. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Projekti Dundagas pusē: 3 Apmeklējumi
«Neesi vienaldzīgs, ziņo par nelegālu saturu!»: 3 Apmeklējumi
Kā labāk apskatīt Dundagas pagasta padomes lapas: 3 Apmeklējumi
Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu: 3 Apmeklējumi
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija: 3 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Darbi nacionālajā parkā: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā»: 3 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 3 Apmeklējumi
Remonts beidzies!: 3 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 3 Apmeklējumi
2013. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Uzlabosim meža vērtību!: 3 Apmeklējumi
2013. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 3 Apmeklējumi
Novadnieki: 3 Apmeklējumi
Leisure activities: 3 Apmeklējumi
2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Kolkas pamatskola ar PII: 3 Apmeklējumi
Seminārs par saules kolektoriem: 3 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 3 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 3 Apmeklējumi
2013. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Iesaistīsim 18. novembra svinēšanā draugus, kaimiņus un garāmgājējus!: 3 Apmeklējumi
Novembra numurā lasiet ...: 3 Apmeklējumi
Meklē juriskonsultu: 3 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā skolas direktoru: 3 Apmeklējumi
Bērniem kvalitatīvs interneta saturs: 3 Apmeklējumi
Darbs iecirkņu vēlēšanu komisijās: 3 Apmeklējumi
2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet: 3 Apmeklējumi
Mīļie Å lÄ«teres draugi!: 3 Apmeklējumi
2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 3 Apmeklējumi
Putnu dienas: 3 Apmeklējumi
Lieguma «Kaļķupes ieleja» dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana: 3 Apmeklējumi
LAD: Par a/s «Latvijas Krājbanka» kontu maiņu: 3 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 3 Apmeklējumi
2013. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 3 Apmeklējumi
Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā kursus tālākizglītībā!: 3 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 3 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Kļūsti par brÄ«vprātÄ«go 10. Saeimas vēlēšanu novērotāju!: 3 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Adrese: 3 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Iespēja nobalsot!: 3 Apmeklējumi
Mācības NVO līderiem: 3 Apmeklējumi
Putnu dienas klāt!: 3 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Sirsnīgās Lieldienas: 3 Apmeklējumi
2012. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 3 Apmeklējumi
Jauno profesionāļu skola: 3 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā: 3 Apmeklējumi
Zemes stunda 2012: 3 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada jūlija otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada augusta pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada jūlija pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 3 Apmeklējumi
Novada domes speciālistu pieņemšanas organizēšana Kolkas pagastā: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā»: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un Jaundundagā»: 3 Apmeklējumi
Atbrīvojums no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei: 3 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Liene Rumpe — starp 45 Latvijas izcilniekiem: 3 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 3 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 2 Apmeklējumi
Dzīvo siltāk!: 2 Apmeklējumi
«Zemes stunda»: 2 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss «Nevalstisko organizāciju projektu programmā»: 2 Apmeklējumi
«Eco Baltia vide» ziņo: 2 Apmeklējumi
Kļūsti par uzņēmēju!: 2 Apmeklējumi
Izsludinātas 3 sēru dienas: 2 Apmeklējumi
Uzņēmējiem par darba devēju un darbinieku attiecībām: 2 Apmeklējumi
Kadastrālo vērtību izmaiņas: 2 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins pieejams elektroniski: 2 Apmeklējumi
«Lattelecom» Dundagā: 2 Apmeklējumi
Hokejs uz lielā ekrāna!: 2 Apmeklējumi
TÅ«risma veicinātāju sanāksmē: 2 Apmeklējumi
Vieta Talsu slimnÄ«cai: 2 Apmeklējumi
Rotaļlietas pašu rokām: 2 Apmeklējumi
MakÅ¡Ä·erēšanas kartes internetā: 2 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 2 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 2 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 2 Apmeklējumi
Nosūtīt vēstuli pašvaldībai: 2 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 2 Apmeklējumi
Kolkas jÅ«rmalā atkal atrasta manta!: 2 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 2 Apmeklējumi
Reģionālajiem uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Sarunu vadīšanas prasmes darba devējiem: 2 Apmeklējumi
No pērnā gada arhīva: 2 Apmeklējumi
Par Ziemeļkurzemes piekrastes attÄ«stÄ«bu: 2 Apmeklējumi
Februāra afiša: 2 Apmeklējumi
Talka pareizticīgo baznīcā: 2 Apmeklējumi
Higiēna pārtikas uzņēmumā: 2 Apmeklējumi
Atjauno pils akmens stēlas: 2 Apmeklējumi
Ēku siltināšana: 2 Apmeklējumi
Lielā talka: 2 Apmeklējumi
Ēnos tieslietu ministru Gaidi Bērziņu: 2 Apmeklējumi
2011. gads: 2 Apmeklējumi
2013.gads: 2 Apmeklējumi
Vadītāji: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 2 Apmeklējumi
Sievietes, pārbaudiet veselību!: 2 Apmeklējumi
Inovāciju diena Talsos: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada ģerbonis: 2 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 2 Apmeklējumi
Mācies Kandavā!: 2 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 2 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 2 Apmeklējumi
Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem: 2 Apmeklējumi
Ziņa RSS abonentiem: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 2 Apmeklējumi
Atbalsta programma maziem un vidējiem uzņēmumiem: 2 Apmeklējumi
Ēnu diena: 2 Apmeklējumi
Meklē pagasta bibliotekāru – gaismas nesēju!: 2 Apmeklējumi
Bērnu centrā «Mājas»: 2 Apmeklējumi
Sociālie pakalpojumi, to plānošana un organizēšana: 2 Apmeklējumi
1. XII a/s «Swedbank» Dundagā: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 2 Apmeklējumi
Aicinām sūtīt Ziemassvētku un Jaungada vēlējumus!: 2 Apmeklējumi
Kļūsim par līderiem pašu dēļ!: 2 Apmeklējumi
Konkurss nākamajiem dārzniekiem: 2 Apmeklējumi
Jaunumi SlÄ«teres nacionālā parka administrācijā: 2 Apmeklējumi
DraudzÄ«gais aicinājums: 2 Apmeklējumi
Jauni marÅ¡ruti «Ziemeļkurzemes» mājas lapā: 2 Apmeklējumi
«Kolka Cool» Kolkā: 2 Apmeklējumi
Augusta numurā lasiet…: 2 Apmeklējumi
Nesauksim bez vajadzības «ātros»!: 2 Apmeklējumi
Septembra numurā lasiet…: 2 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 2 Apmeklējumi
Cik bagāti esam?: 2 Apmeklējumi
Kam jāiesniedz «nulles deklarācija»: 2 Apmeklējumi
Mācības internetbankas lietošanā: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskolai 65 gadi: 2 Apmeklējumi
Monētu dienas Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Oktobra numurā lasiet: 2 Apmeklējumi
Steķi — piestātne laivām un atmiņām: 2 Apmeklējumi
14. VII jūras svētki Kolkā: 2 Apmeklējumi
Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!: 2 Apmeklējumi
Velomaratons: 2 Apmeklējumi
Energoefektivitāte uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 2 Apmeklējumi
Ūdens tarifi Kolkā: 2 Apmeklējumi
Zemes iegādes kreditēšana: 2 Apmeklējumi
Vides diena Kolkā: 2 Apmeklējumi
19. V Kubalu skolas-muzeja nakts: 2 Apmeklējumi
«Dundadznieks» maijā: 2 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 2 Apmeklējumi
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem: 2 Apmeklējumi
Pils diena: 2 Apmeklējumi
Pieteikšanās «Sējējam-2012»: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada dome: 2 Apmeklējumi
JÅ«lija numurā lasiet…: 2 Apmeklējumi
Informācija: 2 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 2 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi: 2 Apmeklējumi
Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana: 2 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate: 2 Apmeklējumi
Tematisku ekskursiju vadīšana: 2 Apmeklējumi
Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 2 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
Grozījumi iepirkuma nolikumā: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 2 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 2 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja krājuma izmantošana: 2 Apmeklējumi
Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
2010. gada augusta numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 2 Apmeklējumi
Novada plānošanas dokumenta izstrāde: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 2 Apmeklējumi
Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 2 Apmeklējumi
2010. gada oktobra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē: 2 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā teritorijas plānotāju: 2 Apmeklējumi
2010. gada septembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 2 Apmeklējumi
Aicina informēt par konta maiņu: 2 Apmeklējumi
Konkurss «Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi!»: 2 Apmeklējumi
Slīteres stārķu kamera atkal darbojas!: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 2 Apmeklējumi
«Latviskais mantojums» — Dženetai Marinskai: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā galveno grāmatvedi: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā policistu: 2 Apmeklējumi
Joprojām aicina darbā sociālo darbinieku: 2 Apmeklējumi
Konkurss mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem: 2 Apmeklējumi
Akcīzes degviela: 2 Apmeklējumi
Piedalāmies fotokonkursā!: 2 Apmeklējumi
Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās: 2 Apmeklējumi
Kino diena: 2 Apmeklējumi
«Dundagas novada domes ziņas»: 2 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs Dundagā: 2 Apmeklējumi
Ēku siltināšana: 2 Apmeklējumi
sidebar: 2 Apmeklējumi
Uzņēmējdarbības atbalsta programma: 2 Apmeklējumi
sidebar: 2 Apmeklējumi
Kultūra: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi: 2 Apmeklējumi
Videoreklāmu konkurss «Jaunieši var!»: 2 Apmeklējumi
Rotaļlietas pašu rokām: 2 Apmeklējumi
Daudzbērnu ģimeņu aptauja: 2 Apmeklējumi
Places to visit: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā tautas skaitītāju: 2 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 2 Apmeklējumi
Robežām jābūt kārtībā: 2 Apmeklējumi
Lasi un vērtē!: 2 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 2 Apmeklējumi
Lernen Sie Dundaga kennen!: 2 Apmeklējumi
Grupas «Prāta Vētra» koncertfilma: 2 Apmeklējumi
Erudīcijas konkurss «eXperiments»: 2 Apmeklējumi
«Lauku ceļotāja» sapulce: 2 Apmeklējumi
Pieteikšanās valsts atbalstam: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 2 Apmeklējumi
Lauku bloku precizēšana: 2 Apmeklējumi
JÅ«nija numurā lasiet…: 2 Apmeklējumi
Sociālie tīkli un interešu aizstāvība: 2 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 2 Apmeklējumi
Konference lauksaimniekiem: 2 Apmeklējumi
Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi: 2 Apmeklējumi
Latvenergo Klienta karte: 2 Apmeklējumi
Jauns bankomāts Dundagā: 2 Apmeklējumi
Talsu biznesa inkubatorā: 2 Apmeklējumi
«Lauku ceļotāja» jaunais katalogs: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru: 2 Apmeklējumi
Ieskats tīmekļa ētikā: 2 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 2 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Balsosim par mūsējiem!: 2 Apmeklējumi
Datu bāze uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss jauniešiem: 2 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 2 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
«Sieviete politikā»: 1 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 1 Apmeklējumi
Tūrisms: 1 Apmeklējumi
Tavam novadam: 1 Apmeklējumi
Esiet uzmanīgi uz ūdens!: 1 Apmeklējumi
Mammadaba aicina – «Meža gudrību diena» skolotājiem!: 1 Apmeklējumi
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrība «Dundaga»: 1 Apmeklējumi
Angļu valodas kursi: 1 Apmeklējumi
Dundaga Cycling Circle: 1 Apmeklējumi
Latvijas Avīze: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Valsts ieņēmumu dienesta semināri: 1 Apmeklējumi
Ātrās palÄ«dzÄ«bas tālruņi: 1 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 1 Apmeklējumi
Labo lietu tirdziņš - izstāde: 1 Apmeklējumi
Lauku atbalsta dienests ziņo: 1 Apmeklējumi
Projekts Dundagas novada bērniem: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
ApmācÄ«bu un pieredzes apmaiņas ievadkurss tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
26. XII Kolkas tautas namam - 55 gadi: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Latvenergo atbalsts: 1 Apmeklējumi
Uz sniega talku!: 1 Apmeklējumi
MācÄ«bu un pieredzes apmaiņas kursi tÅ«risma attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Skolojam gidus: 1 Apmeklējumi
Pasaku festivāls vidusskolā: 1 Apmeklējumi
«Benjamiņa. Kā dzÄ«vot modernam cilvēkam»: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bāka aicina: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 1 Apmeklējumi
LÅ«gÅ¡ana pie jÅ«ras: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas ekskursijas Ziemeļkurzemē: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
Minies pa jūru!: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zinātniskie darbi: 1 Apmeklējumi
Draudzes diena: 1 Apmeklējumi
Dāvāsim māju izjūtu!: 1 Apmeklējumi
Idejas ir, laiks tās īstenot!: 1 Apmeklējumi
Konkurss «Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi!»: 1 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 1 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 1 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 1 Apmeklējumi
Izrāde HENRIJS VIII: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!: 1 Apmeklējumi
Lielā putnu vēroÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Aptaujas anketa: 1 Apmeklējumi
Summer Feeling: 1 Apmeklējumi
Jaunas Vītolu fonda stipendijas: 1 Apmeklējumi
Konkurss jauniem medijiem: 1 Apmeklējumi
Kūlas dedzināšana var ietekmēt elektroapgādi: 1 Apmeklējumi
Danču tūre: 1 Apmeklējumi
«You Tube» rāda SlÄ«teres nacionālā parka dzÄ«vnieku video: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
«Ekspedīcija ar vadītājiem»: 1 Apmeklējumi
Latvijas-Japānas apmaiņas programma jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Jauni epakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Bezakcīzes dīzeļdegviela!: 1 Apmeklējumi
Kolkas «Skolas Vēstīs»: 1 Apmeklējumi
25. VIII Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
Autobusi vasarā: 1 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 1 Apmeklējumi
Dundagas NVO pārstāvji Rīgā: 1 Apmeklējumi
28. septembris — Olimpiskā diena!: 1 Apmeklējumi
Uzvara pusfinālā: 1 Apmeklējumi
Platību maksājumi: 1 Apmeklējumi
Makulatūras vākšanas konkurss: 1 Apmeklējumi
Koncerts Talsos: 1 Apmeklējumi
Apgūsim e-prasmes!: 1 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācijas: 1 Apmeklējumi
Nobalsošanas rezultāti: 1 Apmeklējumi
«Monētu dienu 2011» noslēgums: 1 Apmeklējumi
Projektu iesniedzējiem: 1 Apmeklējumi
No Latvijas Pašvaldību savienības: 1 Apmeklējumi
Bezakcīzes degviela: 1 Apmeklējumi
Lapsas un jenotsuņi: 1 Apmeklējumi
Izstāde Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa Dundagā: 1 Apmeklējumi
Kino: 1 Apmeklējumi
Dundaga kļūs skaistāka: 1 Apmeklējumi
Dome televīzijā: 1 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
Muzeju nakts 2013: 1 Apmeklējumi
Dundagas politiķi televīzijā: 1 Apmeklējumi
Asistenta pakalpojumi invalīdiem: 1 Apmeklējumi
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi: 1 Apmeklējumi
Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Makšķerēšanas sacensības Kolkā: 1 Apmeklējumi
Neaizmirsīsim par karogiem!: 1 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 1 Apmeklējumi
Apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Makšķerēšana Usmas Luziķērtē: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
«Sapņu komanda»: 1 Apmeklējumi
Mājražotājiem un lauksaimniekiem: 1 Apmeklējumi
Mēs — «Balttour 2012»: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bibliotekāru Vīdalē: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sporta un jauniešu lietu organizatoru: 1 Apmeklējumi
Darbs vēlēšanu komisijās: 1 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 1 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 1 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 1 Apmeklējumi
Projektēšanas un autoruzraudzības darbi «Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un paplašināšanai» Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
Celmi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā izpilddirektoru: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības iepirkumi zem «Publisko iepirkumu likumā» noteiktajiem iepirkumu cenu sliekšņiem: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
Telpu nomas maksas Dundagas pilī: 1 Apmeklējumi
Aicina Slīteres Ceļotāju dienas!: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā dežurantu: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bērnudārza vadītāju: 1 Apmeklējumi
Pārdod auto: 1 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozījumi: 1 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 1 Apmeklējumi
Projekts «Baltijas Zaļā josta»: 1 Apmeklējumi
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa: 1 Apmeklējumi
Projektu konkursi 2011: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 1 Apmeklējumi
Latvijā ir Eiropas vidus un sirds: 1 Apmeklējumi
Slimnīca cīnās par lielāku finansējumu: 1 Apmeklējumi
Kolkā ir bankomāts!: 1 Apmeklējumi
Var pieteikties «Ēnu dienai 2012»!: 1 Apmeklējumi
Seminārs par projektu gatavošanu: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvaldē: 1 Apmeklējumi
Mācības projektu iesniedzējiem: 1 Apmeklējumi
Aicina darbam komisijās: 1 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 1 Apmeklējumi
Detālplānojuma grozījumi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā projektu vadītāju: 1 Apmeklējumi
Detālplānojums «Mazirbes Lauros»: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 1 Apmeklējumi
SEB bankas izbraukums maijā: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu rezultāti: 1 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 1 Apmeklējumi
«Ziemeļkuzemes biznesa asociācijas» jaunākās ziņas: 1 Apmeklējumi
«Latvenergo» elektrības kartes: 1 Apmeklējumi
Lieldienās: 1 Apmeklējumi
«Summer Feeling»: 1 Apmeklējumi
Mazirbes speciālā internātpamatskola: 1 Apmeklējumi
Grozījumi elektroenerģijas tarifos: 1 Apmeklējumi
SIA «Dundagas veselības centrs»: 1 Apmeklējumi
Raķupes ielejas dārgumi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā medicīnas māsu: 1 Apmeklējumi
Jauna lapa: 1 Apmeklējumi
Seminārs uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Kļūsti par uzņēmēju: 1 Apmeklējumi
Biedrība «Dundagas aprūpes nams «Stacija»»: 1 Apmeklējumi
Nobalso par savu «Latvijas gada monētu 2009»: 1 Apmeklējumi
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «Dundaga»: 1 Apmeklējumi
Pansija «Jaundundaga»: 1 Apmeklējumi
Mācības uzņēmējdarbībā: 1 Apmeklējumi
Notikumi Dundagas novadā: 1 Apmeklējumi
ievads: 1 Apmeklējumi
ArhitektÅ«ras ideju — metu zibenskonkurss vasaras estrādes bÅ«vniecÄ«bai Dundagas pils parkā: 1 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvaldē: 1 Apmeklējumi
Vokālās grupas «Framest» koncerts: 1 Apmeklējumi
Uzaicinājums uz forumu Talsos: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai: 1 Apmeklējumi
Kā organizācijām veidot publisko tēlu?: 1 Apmeklējumi
Seminārs projektu iesniedzējiem: 1 Apmeklējumi
Meklē darbu: 1 Apmeklējumi
SIA «Ziemeļkurzeme»: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Danču tūre: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
LÄ«võd pivād 2011. LÄ«bieÅ¡u svētki 2011.: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā medicīnas māsu: 1 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 1 Apmeklējumi
Bezmaksas digitālo prasmju mācību programma: 1 Apmeklējumi
Iepirks nomedītās lapsas un jenotsuņus: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai: 1 Apmeklējumi
Sklandrausis ir drošībā!: 1 Apmeklējumi
Kolciniece Ilze Soja koncertprogrammā «Manas tautas dziesmas»: 1 Apmeklējumi
Vīrietis senajās fotogrāfijās: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zīmējumi kalendārā: 1 Apmeklējumi
Pašā galvaspilsētas sirdī — Dundagas pilsmuiža: 1 Apmeklējumi
Eņģeļu ekspresis Talsos: 1 Apmeklējumi
Darbosimies plānošanas darbnīcās!: 1 Apmeklējumi
Izstādes Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Atklāj Kurzemi kopā ar Peo Jonsonu!: 1 Apmeklējumi
Izstāde «Daba krāso» bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
Vasaras piedzīvojumā gar jūru: 1 Apmeklējumi
Baznīcas dārza veidošana: 1 Apmeklējumi
Lauku saimniecību modernizācija: 1 Apmeklējumi
Zeme jākopj!: 1 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai»: 1 Apmeklējumi
«Multenītes sniegā 2013»: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
Iepirkums Å«densprojektā: 1 Apmeklējumi
Aizdevumi atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei: 1 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Uzsāk maksājumus par pienu: 1 Apmeklējumi
Laikraksts «Dundadznieks»: 1 Apmeklējumi
Radiācijas drošības centrs informē: 1 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte»: 1 Apmeklējumi
Sociālā aizsardzība: 1 Apmeklējumi
Piedāvā darbu: 1 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 1 Apmeklējumi
Seminārs dabas izglītībā: 1 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 1 Apmeklējumi
Mūsējie Polijā «WebBaltic» projektā: 1 Apmeklējumi
Auto izsole: 1 Apmeklējumi
Igo koncerts: 1 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 1 Apmeklējumi
Aicinājums ziedot salūtam!: 1 Apmeklējumi
Mākslas terapija: 1 Apmeklējumi
«Cemex» Putnu dienas Kolkasragā: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki