Apbalvojumi

2011. gads

Par mūža ieguldījumu Dzidra Bērziņa
Gada cilvēks Dundagas novadā Baiba Dūda
Gada jaunietis Dundagas novadā Liene Rumpe
Gada uzņēmums Dundagas novadā SIA «Vilnas fabriku» Pācē un SIA «Līcis 93»
Gada varonis Dundagas novadā Ēvalds Spridzāns

2010. gads

Par mūža ieguldījumu Mārīte Zandberga
Es savai Dundagai Dace Trenovska
Es savai Kolkai Baiba Šuvcāne
Par ieguldījumu pagasta attīstībā Dundagā Guntis Kārklevalks,
«Sibillas» radošā komanda
Gada jaunietis Dundagā Agnese Neparte
Gada jaunietis Kolkā Elīza Sakniņa
Gada varonis Edgars Šteins

2009. gads

Par mūža ieguldījumu Viesturs Rērihs
Es savai Dundagai Dace Šmite
Es savai Kolkai Beneventa Ružāne
Par ieguldījumu pagasta attīstībā Dundagā Tamāra Zoltāne
Par ieguldījumu pagasta attīstībā Kolkā Aiga Ūdre
Gada jaunietis Dundagā Magda Frišenfelde
Gada jaunietis Kolkā Jānis Māgurs

2008. gads

Par mūža ieguldījumu Edvīns Klēvers
Es savai Dundagai Vaira Kamara, Velga Eizenberga, Rudīte Baļķīte
Par ieguldījumu pagasta attīstībā Gunta Abaja, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas, PKS «Dundaga»

2007. gads

Par mūža ieguldījumu Gunārs Laicāns
Es savai Dundagai Aina Pūliņa, Sandra Kokoreviča, Jānis Kalers
Par ieguldījumu pagasta attīstībā Ināra Čaunāne, Silvija Gulbe, Maruta Šulca
Gada jaunietis Rūta Abaja, Pauls Ķierpe, Kristaps Bolšings

2006. gads

Par mūža ieguldījumu Ārija Jāvalde
Es savai Dundagai Asja Felta, Lidija Siliņa, Kārlis Ludeviks
Par ieguldījumu pagasta attīstībā Ruta Emerberga, Sandra Dadze, Dace Čodera, Raitis Kalniņš, Atis Burnevics, Ivars Dambergs

2005. gads

Par mūža ieguldījumu Elma Zadiņa
Es savai Dundagai Jānis Apsītis, Aina Bērzkalne, Marta Kajaka
Par ieguldījumu pagasta attīstībā Vaira Kamara, Sandra Kārklevalka, Santa Maksimoviča, Guntis Pirvits, Valdis Rande, Diāna Semioņenkova un Edgars Pētersons (z/s «Jaunlīdumi»)
novads/apbalvojumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)