Iedzīvotāji

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.07.2011. Dundagas novadā dzīvoja 4695 iedzīvotāji, no kuriem 2315 jeb 49 % bija vīrieši un 2380 jeb 51 % — sievietes. Dundagas pagastā dzīvoja 3600, bet Kolkas pagastā 1095 iedzīvotāji. Vidējais iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā ir 7,1 iedzīvotāji/km2, kas ir mazāks (izņemot Ventspils novadu, kurā tas ir 5,5 iedzīvotāji/km2) nekā citās novada kaimiņu pašvaldībās (Talsu novadā 19,5, Rojas novadā 31,1 iedzīvotāji/km2) un Latvijā kopumā (34,6 iedzīvotāji/km2). Uz 01.07.2011. novadā bija 243 bērni līdz 6 gadu vecumam, kā arī 568 bērni 7–18 gadu vecumā.

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Dundagas novadā (01.07.2011.). Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Dundagas novadā (01.07.2011.).
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā 01.07.2011. ir šāda: darbaspējas vecumā ir 3081 iedzīvotāji jeb 66 % no iedzīvotāju kopskaita, pēc darbaspējas vecuma ir 989 iedzīvotāji jeb 21 % no iedzīvotājiem un pirms darbaspējas vecuma ir 625 iedzīvotāji jeb 13 % iedzīvotāju.

Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā (01.07.2011.). Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā (01.07.2011.).
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā ir atkarīgas gan no mehāniskās kustības (veidojas, iedzīvotājiem atstājot novada teritoriju vai arī iedzīvotājiem no citām vietām pārceļoties uz dzīvi novadā), gan no dabiskās kustības (novadā dzimušajiem un mirušajiem iedzīvotājiem). Kā redzams, tad pēdējo gadu laikā kopējais iedzīvotāju skaits novadā ir tikai samazinājies. Kopš 2007. gada iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 6,2 %, taču šāda tendence ir novērojama arī Latvijā kopumā (kopš 2007. gada iedzīvotāju skaits valstī ir samazinājies par 2,1 %).

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dundagas novadā 2007.--2011. (uz gada sākumu). Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dundagas novadā 2007.–2011. (uz gada sākumu).
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

2007.–2009.gada dati apkopoti par Dundagas un Kolkas pagastiem. Etniskais sastāvs Dundagas novadā ir ļoti vienveidīgs, jo 4428 no iedzīvotājiem ir latvieši, otra lielākā pārstāvētā tautība ir krievi — 151 iedzīvotājs, savukārt pārējās tautības pārstāv 116 cilvēki.

Tautības

Pēc pašvaldību vienotās informācijas sistēmas datiem Dundagas novadā 2012.gada 1. janvārī dzīvoja 4623 iedzīvotāji. Mūsu novadu var uzskatīt par ļoti latvisku novadu, jo 94,2% no visiem novada iedzīvotājiem ir latvieši. Otra lielākā pārstāvētā tautība ir krievi, kas veido 2,5% no visiem iedzīvotājiem, savukārt pārējos 3,3% veido 19 dažādu tautību pārstāvji.

Tautības Dundagas novadā
Tautības Dundagas novadā 2012. gada sākumā.
Avots: Pašvaldību vienotās informācijas sistēma.

Tautības Dundagas novadā
Tautības Dundagas novadā 2012. gada sākumā.
Avots: Pašvaldību vienotās informācijas sistēma.

novads/iedzivotaji.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)