Pašvaldības darba laiks

Centrālās administrācijas darba laiks

Ar 01.04.2013. novada domes ēkā Pils ielā 5, kā arī Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14 darba laiks:

pirmdienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
piektdienās plkst. 8.00–15.00

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns

Pieņem apmeklētājus Dundagā domes ēkā pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un Kolkā pagasta pārvaldē katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 11.00 līdz 13.00.

Pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle

Pieņem apmeklētājus Dundagā domes ēkā katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00 un Kolkā pagasta pārvaldē katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 11.00 līdz 13.00.

Projektu vadītāja Inga Pučure

Pieņem apmeklētājus Dundagā domes ēkā, Pils ielā 5-1, 2. stāvā

pirmdienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
piektdienās plkst. 8.00–15.00

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Līga Apine

Pieņem apmeklētājus Dundagā Attīstības un plānošanas nodaļas telpās pilī, Pils ielā 14, tālrunis 63237856,

pirmdienās plkst. 8.30–12.00 un 13.00– 18.00
trešdienās plkst. 8.30–12.00 un 13.00–16.00
piektdienās plkst. 8.30–14.00

Pieņem apmeklētājus Kolkas pagasta pārvaldē, tālrunis 63220551,

otrdienās un ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00

Vajadzības gadījumā novada bāriņtiesas, dzimtsarakstu un sociālā dienesta darbinieki pieņems arī Kolkā (lūdzam par šo vajadzību laikus ziņot pagasta pārvaldei).

Vēlams iepriekš piezvanīt.

pasvaldiba/darba_laiks.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki