Dundagas novada sociālais dienests

Sociālais dienests

Iestādes nosaukums Dundagas novada sociālais dienests
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs
LV90009115209
Adrese Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Kontakti Tālrunis/fakss 63200803,
mobilais tālrunis 26618686
E-pasts soc@dundaga.lv
Vadītāja Ineta Mauriņa

Darba laiks:

Dundagas novada Sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundagā
Pirmdienās 8.00-12.00, 13.00-18.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00
Piektdienās 8.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Apmeklētāju pieņemšanas laiks, tālruņi, epasts
Ineta Mauriņa Sociālā dienesta vadītāja Talsu iela 7, Dundaga
pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-18.00

«Brigas», Kolka
katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00-15.30

63200803, 26618686, soc@dundaga.lv
Dace Bergmane Sociālā darbiniece
darbam ar ģimenēm
un bērniem
Talsu iela – 7, Dundaga
pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-18.00
trešdien 9.00–12.00, 13.00–16.00
piektdien 9.00–12.00

63200803, 26673376, dace.bergmane@dundaga.lv
Inese Bernāne Sociālās palīdzības organizatore Talsu iela 7, Dundaga
pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-18.00
trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00
piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26621315, inese.bernane@dundaga.lv
Diāna Teibe Sociālā darbiniece Talsu iela 7, Dundaga
pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-18.00

63200803, 26664310, diana.teibe@dundaga.lv


«Brigas», Kolka
ceturtdien plkst 8.00-14.00

63220548, 63220551, diana.teibe@dundaga.lv

Vispārīgs apraksts

Dundagas novada sociālais dienests ir Dundagas novada domes izveidota un domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Dundagas novada iedzīvotājiem.

Sociālais dienests darbojas uz Sociālā dienesta nolikuma pamata, darbā ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, Ministru kabineta noteikumu un iekšējo normatīvo aktu noteiktās prasības un uzdevumus.

Dundagas novada sociālais dienests izveidots 2009. gada jūlijā, apvienojoties Dundagas un Kolkas pagastiem. Ar 2012. gada 1. janvāri Sociālajam dienestam pievienota struktūrvienība pansija «Jaundundaga».

Sociālais dienests, pansija «Jaundundaga» un «Aprūpe mājās» ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Sociālajā dienestā strādā četri sociālā darba speciālisti ar atbilstošu izglītību sociālajā jomā:

  • Ineta Mauriņa — sociālā dienesta vadītāja,
  • Dace Bergmane — sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem,
  • Inese Bernāne — sociālās palīdzības organizatore,
  • Diāna Teibe — sociālā darbiniece.

Struktūrvienībā pansija strādā divi darbinieki:

  • Lilita Laicāne — pansijas vadītāja,
  • Ināra Kuriļina — aprūpētāja.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir profesionāli izvērtēt Dundagas pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālās vajadzības, sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. Sociālais dienests sadarbojas ar citām institūcijām, lai veidotu kopīgu izpratni par problēmām, pilnīgāku un objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu un radītu priekšnoteikumus profesionālai un efektīvai palīdzībai klientiem.

Struktūrvienības pansija «Jaundundaga» aprakstu un sniegtos pakalpojumus skatīt sadaļā pansija «Jaundundaga».

Dokumenti lejuplādei:

Saistošie noteikumi

Sociālie pakalpojumi

Sociālā palīdzība

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

pasvaldiba/iestades/socdienests.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki