Domes sēdē 15.10.2009.

Latvijas-Šveices projekta autobuss

Nolēma piedalīties Latvijas un Šveices projektā, lai iegādātos 19 vietu autobusu skolēnu pārvadāšanai. Pašvaldībai jādod 10% līdzfinansējums iegādei un jārūpējas par autobusa uzturēšanu.

Apbalvojumi valsts svētkos

Ar apbalvojumu «Par mūža ieguldījumu savam novadam» nolēma apbalvot Kolkas pagasta iedzīvotāju Viesturu Rērihu. Ar atzinības rakstu «Es savai Dundagai» apbalvot Daci Šmiti, ar atzinības rakstu «Es savai Kolkai» — Beneventu Ružāni, ar atzinības rakstiem «Par ieguldījumu pagasta attīstībā» apbalvot Tamāru Zoltāni un Aigu Ūdri, ar atzinības rakstu «Gada jaunietis Dundagā» — Magdu Frišenfeldi, ar atzinības rakstu «Gada jaunietis Kolkā» — Jāni Māguru.

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 15,0 ha zemes gabala, ko atdalīs no nekustamā īpašuma «Pļavnieki», un piešķīra tam nosaukumu «Pļavas».

pasvaldiba/sedes/15.10.2009.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki