Domes sēdē 19.11.2009.

Rajona slimnīcu apvienošana

Piekrita Ventspils pilsētas pašvaldības SIA «Ventspils slimnīca» un a/s «Talsu slimnīca» apvienošanai.

Pašvaldību apvienošanas dotācijas Kolkā

Precizēja dotācijas izlietojuma tāmi. Izlietotie līdzekļi: Ls 28905 — sporta zāles būvniecībai, Ls 18224 — bērnudārza «Rūķītis» remontam, Ls 3775 — Kolkas bibliotēkas remontam, Ls 7841 — Kolkas tautas nama logu nomaiņai un siltumtrases remontam. Atlikušos Ls 87255 izmantos Kolkas pagasta ūdensapgādes sistēmas uzlabošanai.

Koku un krūmu ciršana

Atļāva cirst kokus ārpus meža zemes Saunaga «Jaunpilīs».

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem «Āķdārzs» (6,6 ha), «Nameji» (1,0093 ha), «Vidliepnieki» (0,76 ha), «Alkšņubirzes» (9,43 ha), «Lejasmālēji» (20,93 ha), «Damakšņi» (25,76 ha), «Dūmelnieki» (22,6 ha), «Dzērvenes» (9,4 ha), «Jūrnieki» (6,4 ha), «Liepkalni» (8,2 ha), «Pērkoņmeiri» (21,2 ha), «Priedes» (8,97 ha), «Salnas» (25,47 ha), «Zīlītes» (5,6 ha), «Akmentiņi» (30,2 ha), «Celmlauži» (14,7 ha) un «Skudras» (6,61 ha).

pasvaldiba/sedes/19.11.2009.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki