Domes sēdē 30.06.2010.

Publiskais gada pārskats

Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības 2009. gada publisko pārskatu.

Dundagas karte

Dundagas Tūrisma informācijas centrs izgatavojis zīmētu Dundagas karti latviešu un angļu valodā. Dome noteica, ka tās cenu ir Ls 0,50 (ar PVN).

Privatizācijas komisija

Beigusies tiesvedība īpašuma Pils ielā 6 privatizācijai, tāpēc izveidoja Dundagas novada pašvaldības privatizācijas komisiju: Guntis Kārklevalks – prieksšēdētājs, Zinta Eizenberga, Raitis Sirkels, Māra Daiga Liniņa un Agita Vagenmeistare.

Atkritumu apsaimniekošana jūrmalā

Atzina, ka jautājums par atkritumu apsaimniekošanu jūrmalas ciemos nav sagatavots, un atdeva to atpakaļ izskatīšanai Attīstības un plānošanas komitejas jūlija sēdē.

Dzīvokļa lieta

Ugunsgrēkā cietušajai ģimenei uz vienu gadu piešķīra pagaidu dzīvokli Upes ielā 2.

pasvaldiba/sedes/30.06.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki