2012. gada 8. martā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 4 2012. gada 8. martā plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību:

 1. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J.B.
 2. Par Sociālā dienesta darbības izvērtēšanu.
 3. Par volejbola apmācības programmu Dundagas vidusskolā.
 4. Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 3. 2012. gada 8. martā plkst. 13.00 un izsludina tās darba kārtību:

 1. Par nekustamā īpašuma «Košraga Vagari» sadalīšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma «Saullēkti» sadalīšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma «Jugumegi» sadalīšanu.
 4. Par īpašumu «Jūras Pērles».
 5. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 6. Par Dundagas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem.
 7. Par zemju nomu.
 8. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.03.05.2012._gada_8._marta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki