2012. gada 17. maijā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 5 2012. gada 17. maijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību.

 1. Par zemes nomu.
 2. Par Iepirkumu komisijas nolikumu.
 3. Par grozījumiem nolikumā «Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā».
  • Par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām (darbiniekiem) 2012. gadā.
  • Par deputātu darba samaksu.
 4. Par maksas noteikšanu suvenīru piedāvājumam Dundagas TIC.
 5. Par dalību LF un EZF projektos.
 6. Par nodokļu atbalsta pasākumu.
 7. Par līdzfinansējumu projektam «Mēs un mūsu vide».
 8. Par budžeta grozījumiem
 9. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.05.14.2012._gada_17._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki