2013. gada 25. martā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Linda Pavlovska atkārtoti sasauc komitejas sēdi Nr. 3 2013. gada 25. martā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu.
  2. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu.
  3. Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
  4. Par cirsmu izsoli.
  5. Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s «Latvijas Valsts meži» biroja ēkas projektēšanai.
  • Dažādi jautājumi
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.03.21.2013._gada_25._marta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki