Tālruņi un epasts

Administrācija

Vārds, uzvārds,
epasts
Tālrunis
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
gunars.laicans@dundaga.lv
63237849 Lattelekom
28622012 LMT
Izpilddirektore Inga Ralle
inga.ralle@dundaga.lv
63237513 Lattelekom
29377433 LMT
Juriskonsults Aigars Šturms
aigars.sturms@dundaga.lv
63237512
Kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
sandra.kokorevica@dundaga.lv
63237850 Lattelekom
Sekretāre lietvede Dace Kurpniece
dace.kurpniece@dundaga.lv
63237851 Lattelekom
29181093 LMT
Saimnieciskais dienests Andris Kojro
andris.kojro@dundaga.lv
63237511 Lattelekom
26563742 LMT
Attīstības un plānošanas nodaļa Lauris Laicāns
lauris.laicans@dundaga.lv
63237857 Lattelekom
28693477 LMT
Nekustamā īpašuma speciālists Guntis Kārklevalks
guntis.karklevalks@dundaga.lv
63237511 Lattelekom
29419195 LMT
Projektu vadītāja Inga Pučure
inga.pucure@dundaga.lv
26651455 LMT
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Līga Apine
liga.apine@dundaga.lv
63237856 Lattelekom
Būvvalde Uģis Kaugurs
ugis.kaugurs@dundaga.lv
63237857 Lattelekom (pirmdienās, otrdienās)
Grāmatvedība Ilze Pirvite
ilze.pirvite@dundaga.lv
63237852 Lattelekom
Finanšu speciāliste Zinta Eizenberga
zinta.eizenberga@dundaga.lv
63237511 Lattelekom
Dzimtsarakstu nodaļa Rita Langmane
rita.langmane@dundaga.lv
dzimt@dundaga.lv
63237855 Lattelekom
Lauku attīstības konsultante Ilze Šteine
ilze.steine@dundaga.lv
Dundagā ceturtdienās
63237856 Lattelekom

Kolkas pagasta pārvalde

Vārds, uzvārds,
epasts
Tālrunis
Vadītājs Aldis Pinkens
aldis.pinkens@dundaga.lv
63220548 Lattelekom
29174294 LMT
Grāmatvede Eva Frišenfelde
eva.frisenfelde@dundaga.lv
63220551 Lattelekom
Lauku attīstības konsultante Ilze Šteine Kolkā 63220551 Lattelekom
Saimnieciskā dienesta vadītājs Ilmārs Gleglu 29458652 LMT

Kultūra

Vārds, uzvārds,
epasts
Tālrunis
Pagasta bibliotēka Ruta Emerberga
biblioteka@dundaga.lv
63232268 Lattelekom
26484194 LMT
Vīdales bibliotēka Santa Nagla
vidale@dundaga.lv
63254309 Lattelekom
Kaļķu bibliotēka Velga Rozenberga
kalki@dundaga.lv
63200897 Lattelekom
Kolkas pagasta bibliotēka Olita Kalna
kolka_bibl@inbox.lv
63276476 Lattelekom
Mazirbes bibliotēka Sniedze Švāģere
mazirbe_bibl@inbox.lv
28656760 LMT
Kultūras pils (Pils) Baiba Dūda
baiba.duda@dundaga.lv
63237860 Lattelekom
29478393 LMT
Kultūras nodaļa Smaida Šnikvalde
smaida.snikvalde@dundaga.lv
63237859 Lattelekom
22021270 LMT
Kolkas tautas nams Inora Sproģe
inora.b@inbox.lv
63220519 Lattelekom
29402093 LMT
Laikraksts «Dundadznieks» Alnis Auziņš
alnis.auzins@dundaga.lv
Diāna Siliņa
diana.silina@dundaga.lv
Redakcijas tālruņi
63237858 Lattelekom
29442782 LMT
Tūrisma informācijas centrs Alanda Pūliņa
alanda.pulina@dundaga.lv
63232293 Lattelekom
29444395 LMT
Kubalu skola - muzejs Ivars Abajs
ivars.abajs@dundaga.lv
63254335 Lattelekom
Sporta un jaunatnes lietu organizatore Aiga Ūdre
aiga.udre@dundaga.lv
26401344 LMT

Izglītība

Vārds, uzvārds,
epasts
Tālrunis
Izglītības speciālists Uldis Katlaps
uldis.katlaps@dundaga.lv
29468902 LMT
Pimsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» (bērnudārzs Dundagā) Ilona Onzule
bernudarzs@dundaga.lv
63232265 Lattelekom
29245414 LMT
Pirmskolas izglītības iestādes «Rūķītis» (bērnudārzs Kolkā) Aija Tarlapa 63220579 Lattelekom
Dundagas vidusskola Aiga Štrausa aiga.strausa@dundaga.lv 63232192 Lattelekom
26634655 LMT
Jauniešu mītne (viesnīca) Baiba Dūda
baiba.duda@dundaga.lv
63237860 Lattelekom
29478393 LMT
Kolkas pamatskola Antra Laukšteine
kolkapsk@dundaga.lv
63220576 Lattelekom
Mazirbes speciālā internātpamatskola Ilze Kriķīte
ilze.krikite@dundaga.lv
26110821 LMT
Kolkas mūzikas skola Inora Sproģe
inora.b@inbox.lv
63220519 Lattelekom
29402093 LMT
Dundagas Mākslas un mūzikas skola Linda Pavlovska
linda.pavlovska@dundaga.lv

mākslas nodaļa 63237863 Lattelekom

mūzikas nodaļa 63237864 Lattelekom

Aprūpe un kārtība

Vārds, uzvārds,
epasts
Tālrunis
Bāriņtiesa Daina Dēvita
daina.devita@dundaga.lv
63237854 Lattelekom
20220495 LMT
Pašvaldības policija Jānis Simsons
janis.simsons@dundaga.lv
26437575 LMT
63237510 Lattelekom
Sociālais dienests Ineta Mauriņa
ineta.maurina@dundaga.lv
63200803 Lattelekom
26618686 LMT
SIA Dundagas Veselības centrs Agita Vagenmeistere
vspc@dundaga.lv
63232303 Lattelekom
Pansija «Jaundundaga» Lilita Laicāne
lilita_laicane@inbox.lv
63242321Lattelekom
26484108 LMT

Interneta lapas tehniskā administratora adrese web@dundaga.lv.
Preses paziņojumus sūtīt uz redaktors@dundaga.lv

pasvaldiba/talruni.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki