Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 25 Apmeklējumi
ā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. ... ā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
«KrÄ«ze beigsies nākamā gada pēdējā ceturksnī»: 22 Apmeklējumi
s līdzīgā situācijā ar papildu izdevumiem no valsts budžeta cenšas noturēt ekonomisko aktivitāti.... . Tik liels deficīts nozīmē, ka strauji pieaug valsts parāds. Līdz krīzei tas bija samērā mazs un... etus, tāpēc pusi šī pabalsta līdzfinansē no valsts budžeta, tāpat no valsts budžeta līdzfinansēs 20% no mājokļa pabalsta. Pieņemti pasākumi izglīt
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 21 Apmeklējumi
itas prasības|* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām, apliecības kopija \\ * P... vīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsu... apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsu... itas prasības|* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām, apliecības kopija \\ * P
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 20 Apmeklējumi
itas prasības|* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija \\ * Pr... vīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsu... apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsu... itas prasības|* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija \\ * Pr
Tavam novadam: 11 Apmeklējumi
s| |8 | **Maira Remesa** | 1963 | a/s «Latvijas valsts meži» \\ Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, \\ mež... kvalitāti, * sekmējot sabiedrisko organizāciju, valsts un pašvaldību dienestu sadarbību; * atbalstot e... tiem iedzīvotājiem kompensējot pacientu iemaksas, valsts nekompensējamo medikamentu iegādi, briļļu apmaksu... materiāli tehniskās bāzes, piesaistot ES fondu un valsts investīciju līdzekļus; * uzturot un labiekārtoj
«Kā izdzīvot Latvijas reģionos?!»: 10 Apmeklējumi
===== Rūpēs par Latvijas reģionu atdzimšanu, par valsts un pašvaldību ne vienmēr apmierinošo sadarbību un... s jau vairākkārt ir izteikušas neapmierinātību ar valsts, ar nozares ministrijas politiku, tagad šādu vied... ekonomiste Agnese Bičevska iepazīstināja ar visu valsts reģionu makroekonomiskajiem rādītājiem. Patlaba... a vadītājs Lauris Karlsons jautāja: ko nozīmē, ka valsts izvirza 30 lielos attīstības centrus, vai tad ir
Dundagas Kultūras pils: 8 Apmeklējumi
diena, Velomaratona noslēgums, Lāčplēša diena un Valsts proklamēšanas diena. [[2012.gada pasākumu plāns.... nmēness naktīs turpina staigāt pa pili. Pils ir Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas piemineklis,... Ls 84500, tai skaitā piesaistītās summas. * Valsts investīcijas un mērķdotācijas – Ls 55\ 000. * Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – Ls
No pērnā gada arhīva: 7 Apmeklējumi
ēmis finansējumu no Eiropas Kopienas un Latvijas valsts budžeta. \\ 75% no projekta finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 25% Latvijas valsts.** | ==== Divi projekti no viena ==== **6... 51,81 finansējumu no Eiropas Kopienas un Latvijas valsts budžeta. Trīs ceturtdaļas no projekta finansē Eir... opas Sociālā fonda un vienu ceturtdaļu — Latvijas valsts. Tātad Eiropas sociālais fonds nāk talkā, lai maz
Īpašumā — zemi!: 7 Apmeklējumi
mi. Tikai jāpasteidzas!** ====== ====== Pēc «Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizā... mes izpircējiem, kas līdz 2009. gada 31. augustam Valsts zemes dienestā iesniedza izpirkšanai pieprasītās ... r samaksu, līdz 2010. gada 31. maijam attiecīgajā Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā ir jāiesniedz i... Zemes izpircējiem, kas līdz 2010. gada 31. maijam Valsts zemes dienestā iesniegs iesniegumus lēmuma par ze
Ēnos tieslietu ministru Gaidi Bērziņu: 6 Apmeklējumi
no Rīgas Hanzas vidusskolas, Valts Zutis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Betija Gulbe no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas. {{gallery>:zinas:2012:02:enas}} ====== ... ur tiksies ar tieslietu ministru Gaidi Bērziņu un valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski, kuru ēnos trīs skolē... ldības māju un uzzināt par iespējām līdzdarboties valsts darbā. Plkst. 10.00 Tieslietu ministrs ēnu pavad
Sievietes, pārbaudiet veselību!: 6 Apmeklējumi
is un pārliecināties par savu veselību.** Nesen valsts galvenais onkologs Jānis Eglītis nāca klajā ar sa... fu aicinātas īpaši tās sievietes, kuras saņēmušas valsts uzaicinājuma vēstuli veikt valsts apmaksātu krūts vēža profilaktisko pārbaudi. Tās ir sievietes vecuma gr... eca, lūdzam vērsties pēc papildu informācijas par valsts apmaksātām krūts veselības pārbaudēm Nacionālajā
Dzīvesvietas izziņas: 6 Apmeklējumi
esvietas izziņas saņemšanu pašvaldībā būs jāmaksā valsts nodeva.** Valsts nodevas lielums ir atkarīgs no personas rakstiskajā pieprasījumā norādītā laika, kad pe... eģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtību un par valsts nodevu par informācija saņemšanu no Iedzīvotāju r... s_pieprasisanai.dot|lejupielādējama šeit}}. No valsts nodevas samaksas atbrīvoti: \\ invalīdi; Černobiļ
Laulības reģistrācija: 6 Apmeklējumi
6 Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu]]  \\ Dundagas novada Domes 28.03.2013. lē... iesniedz oriģināls)\\ \\ Ārzemniekam — attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par ... noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā. Jāiesniedz oriģināls.| |Saņemšanas termiņš|1 mēnesis| |Pakalpojuma maksa|Valsts nodeva par laulības reģistrāciju Ls 9,84 jeb € 14
Nobalsošanas rezultāti: 6 Apmeklējumi
vēlēšanu iecirkņi un «pret» krievu valodu kā otru valsts valodu nobalsoja 2589 jeb 99,12% vēlētāji, «par» ... vēlētāji, no kuriem «pret» krievu valodu kā otru valsts valodu nobalsoja 1634 vēlētāji, bet «par» --- 9 v... vēlētāji, no kuriem «pret» krievu valodu kā otru valsts valodu nobalsoja 485 vēlētāji, bet «par» --- 8 vē... vēlētāji, no kuriem «pret» krievu valodu kā otru valsts valodu nobalsoja 161 vēlētājs, bet «par» --- nevi
Kārtības policijas nodaļas darbinieki: 5 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 5 Apmeklējumi
Pārmaiņas Ziemeļkurzemes virsmežniecÄ«bā: 5 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 5 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 5 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 5 Apmeklējumi
Pieteikšanās valsts atbalstam: 5 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.08.2010.: 5 Apmeklējumi
Prezidents ciemos, prezidents mājās: 5 Apmeklējumi
Pašvaldības policija: 4 Apmeklējumi
Putni un koki: 4 Apmeklējumi
Darba inspekcijas filmu pēcpusdiena: 4 Apmeklējumi
Neaizmirsīsim par karogiem!: 4 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 4 Apmeklējumi
4. februāris — Pasaules pretvēža diena: 4 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 4 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 4 Apmeklējumi
Lāčplēša dienas atcere Kolkā: 4 Apmeklējumi
TÅ«risma veicinātāju sanāksmē: 4 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 4 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 4 Apmeklējumi
Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 4 Apmeklējumi
Atvieglojumi trÅ«cÄ«giem pacientiem: 4 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 3 Apmeklējumi
Cik bagāti esam?: 3 Apmeklējumi
Akcija «Es par kultūru»: 3 Apmeklējumi
Nodokļi: nekustamā īpašuma pārdošana: 3 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Videi draudzīgs tūrisms»: 3 Apmeklējumi
Finansējuma piesaiste mikrouzņēmumiem: 3 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 3 Apmeklējumi
Asistenta pakalpojumi invalīdiem: 3 Apmeklējumi
«Neesi vienaldzīgs, ziņo par nelegālu saturu!»: 3 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 3 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos Dundagā: 3 Apmeklējumi
Izsludinātas 3 sēru dienas: 3 Apmeklējumi
Apmācības meža īpašniekiem: 3 Apmeklējumi
Iesniedziet deklarācijas!: 3 Apmeklējumi
Ceļš uz sasniegumiem nav viegls: 3 Apmeklējumi
Latvijas vēsture karikatūrās: 3 Apmeklējumi
Saites: 3 Apmeklējumi
Slimnīca cīnās par lielāku finansējumu: 3 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 3 Apmeklējumi
Aktualitātes lauku uzņēmējiem: 3 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības projekta otrā kārta: 3 Apmeklējumi
Pagasta saimnieciskā dzīve no 1. Pasaules kara līdz 1935.gadam: 2 Apmeklējumi
Pagasta vispārīgs apraksts: 2 Apmeklējumi
Nesauksim bez vajadzības «ātros»!: 2 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 2 Apmeklējumi
Eiropas nedēļa Kolkā: 2 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 2 Apmeklējumi
2011. gads: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā medicīnas māsu: 2 Apmeklējumi
Radiācijas drošības centrs informē: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 2 Apmeklējumi
Mežstrādnieki, mācīsimies!: 2 Apmeklējumi
Vētra pārdzīvota: 2 Apmeklējumi
Uzmanīsimies vētras laikā!: 2 Apmeklējumi
Kadastrālo vērtību izmaiņas: 2 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai»: 2 Apmeklējumi
Lauku saimniecību modernizācija: 2 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 2 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Interesantā diena mežā: 2 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 2 Apmeklējumi
Projekts "Dundaga un dundadznieki internetā": 2 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 2 Apmeklējumi
Kolkas jÅ«rmalā atkal atrasta manta!: 2 Apmeklējumi
Projekts «Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē»: 2 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 2 Apmeklējumi
Autobuss skolēniem: 2 Apmeklējumi
Dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļa: 2 Apmeklējumi
Atvieglojumi veselÄ«bas aprÅ«pē: 2 Apmeklējumi
Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā: 2 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 2 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 2 Apmeklējumi
Meklē juriskonsultu: 2 Apmeklējumi
Jaunumi SlÄ«teres nacionālā parka administrācijā: 2 Apmeklējumi
Novadnieki: 2 Apmeklējumi
Bērnu žūrija: 2 Apmeklējumi
Seminārs: 2 Apmeklējumi
Tiltiņi pār Ķikānupi un Mazirbes upi: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 2 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 2 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 2 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 2 Apmeklējumi
Kam pieder manta jÅ«rmalā?: 2 Apmeklējumi
Valsts ieņēmumu dienesta semināri: 2 Apmeklējumi
Uzzīmēt Latviju: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar Ingrīdu Circeni Kolkā: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar Kārli Lagzdiņu: 2 Apmeklējumi
Sporta diena Dundagā: 2 Apmeklējumi
Mācies Kandavā!: 2 Apmeklējumi
Panākumi divos konkursos: 2 Apmeklējumi
Sākas ugunsnedrošais laikposms: 2 Apmeklējumi
Dundagas parks: 2 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācija: 2 Apmeklējumi
Akcīzes degviela: 2 Apmeklējumi
Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!: 2 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība maijā: 2 Apmeklējumi
Piedalīsimies projektos!: 2 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 2 Apmeklējumi
Pie Gaida Bērziņa Rīgā: 2 Apmeklējumi
Slīteres kukaiņu naktī: 2 Apmeklējumi
28. septembris — Olimpiskā diena!: 2 Apmeklējumi
Sezonas darbs: 2 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvalde iet tautās: 2 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 2 Apmeklējumi
Bezakcīzes degviela: 2 Apmeklējumi
Vēzim — nē!: 2 Apmeklējumi
Lāčplēša diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Iesaistīsim 18. novembra svinēšanā draugus, kaimiņus un garāmgājējus!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
«Liela brēka — maza vilna» Ancē: 1 Apmeklējumi
«Vadonis» — video versija: 1 Apmeklējumi
Novembra numurā lasiet ...: 1 Apmeklējumi
ArhitektÅ«ras ideju — metu zibenskonkurss vasaras estrādes bÅ«vniecÄ«bai Dundagas pils parkā: 1 Apmeklējumi
Novada Ä£erbonis: 1 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 1 Apmeklējumi
Dundagas NVO pārstāvji Rīgā: 1 Apmeklējumi
Reģionālajiem uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Mammadaba aicina – «Meža gudrību diena» skolotājiem!: 1 Apmeklējumi
Seminārs par saules kolektoriem: 1 Apmeklējumi
Bezdarbniekiem un darba devējiem: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības policists informē: 1 Apmeklējumi
Sarunu vadīšanas prasmes darba devējiem: 1 Apmeklējumi
Par sadzīves atkritumiem: 1 Apmeklējumi
Bērnu tiesību aizsardzība: 1 Apmeklējumi
Velomaratons «Barona taka» aicina uz 1000 km piedzīvojumu: 1 Apmeklējumi
Jauns panākums!: 1 Apmeklējumi
Fotoportretu stāsti: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 1 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 1 Apmeklējumi
Grāmata par lÄ«bieÅ¡iem: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
Atskaite - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kuzemē: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
Sociālais dienests Latvijas Krājbankas klientiem: 1 Apmeklējumi
Prieks par «Pelēko namiņu»: 1 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Zinību diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar Saeimas deputātu kandidātiem: 1 Apmeklējumi
«Cemex» Putnu dienas Kolkasragā: 1 Apmeklējumi
Kursi Talsu Pieaugušo izglītības centrā: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.11.2009.: 1 Apmeklējumi
Audzējam gliemežus!: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 1 Apmeklējumi
Vai bÅ«s jaunieÅ¡u centrs?: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā policistu: 1 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 1 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā skolas direktoru: 1 Apmeklējumi
2005. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 1 Apmeklējumi
Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam: 1 Apmeklējumi
No Latvijas Pašvaldību savienības: 1 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācijas: 1 Apmeklējumi
Grāmatu svētki: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā galveno grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Mācības NVO līderiem: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 1 Apmeklējumi
Atzinība mūsu Viesturam Rēriham: 1 Apmeklējumi
Kubalu skola - muzejs: 1 Apmeklējumi
Atlaides veselības centrā: 1 Apmeklējumi
Pārdod auto: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju: 1 Apmeklējumi
Aleksandra Pelēča literārā prēmija — Baibai Šuvcānei!: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tautas skaitītāju: 1 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 1 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Sieviete politikā»: 1 Apmeklējumi
Esiet uzmanīgi uz ūdens!: 1 Apmeklējumi
Ä¢erboņa izvēle: 1 Apmeklējumi
Ievadkurss novada tÅ«ristu gidiem: 1 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtēšana: 1 Apmeklējumi
Konference lauksaimniekiem: 1 Apmeklējumi
Piekrastes attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
Par Ziemeļkurzemes piekrastes attÄ«stÄ«bu: 1 Apmeklējumi
Paulam Ķierpem 1. vieta: 1 Apmeklējumi
Latvijas Kokļu dienas «JÅ«rmala 2010»: 1 Apmeklējumi
Atjauno pils akmens stēlas: 1 Apmeklējumi
Seminārs «Epakalpojumi ērtākai ikdienai»: 1 Apmeklējumi
Dzīvesprieks: 1 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
Bezakcīzes dīzeļdegviela!: 1 Apmeklējumi
Jauni epakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Steķi — piestātne laivām un atmiņām: 1 Apmeklējumi
Latvijas Avīze: 1 Apmeklējumi
«3 darbi Latvijai»: 1 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 1 Apmeklējumi
LAD: Par a/s «Latvijas Krājbanka» kontu maiņu: 1 Apmeklējumi
«Meža karjeras dienā»: 1 Apmeklējumi
Ciemos durbenieki: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Pārbaudīs sirēnas: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Pils pagalms atjaunots: 1 Apmeklējumi
Saistošās izstādes bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa: 1 Apmeklējumi
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi: 1 Apmeklējumi
Mūsējie Polijā «WebBaltic» projektā: 1 Apmeklējumi
Eiropas kultūras mantojuma dienās: 1 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 1 Apmeklējumi
Skolēni nezina, kā palīdzēt sev un citiem: 1 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Vēstules uz bērza tāss: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 1 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 1 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 1 Apmeklējumi
Restaurēs pils durvis: 1 Apmeklējumi
2011. gada 11. augustā: 1 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai: 1 Apmeklējumi
Ciemos rucavieši: 1 Apmeklējumi
Sargies no spridzekļiem!: 1 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 1 Apmeklējumi
Dziesmu svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
«Latviskais mantojums» — Dženetai Marinskai: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs Dundagā: 1 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Sākas pils pagalma rekonstrukcija: 1 Apmeklējumi
Vairas Kamaras radošā darba vakars: 1 Apmeklējumi
Būvdarbi ūdenssaimniecības projektā ir pabeigti!: 1 Apmeklējumi
Atklāj Kurzemi kopā ar Peo Jonsonu!: 1 Apmeklējumi
Videoreklāmu konkurss «Jaunieši var!»: 1 Apmeklējumi
Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmēju vienošanās: 1 Apmeklējumi
Atvērto durvju diena Jūrmalas profesionālajā vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Visi sēnēs!: 1 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai» šķērso arī mūsu novadu: 1 Apmeklējumi
Robežām jābūt kārtībā: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 1 Apmeklējumi
Baznīcas dārza veidošana: 1 Apmeklējumi
Izstāde Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Pagasta kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 1 Apmeklējumi
Var pieteikties «Ēnu dienai 2012»!: 1 Apmeklējumi
Sports: 1 Apmeklējumi
Civilstāvokļa aktu ierakstu aktualizēšana vai atjaunošana: 1 Apmeklējumi
Lai nebūtu ugunsgrēku!: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 1 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 1 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 1 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 1 Apmeklējumi
Novada teritorijas plānojums: 1 Apmeklējumi
Tehniskā apskate traktortehnikai: 1 Apmeklējumi
Kolkā ir bankomāts!: 1 Apmeklējumi
Pils hronists ziņo: 1 Apmeklējumi
Braucam lÅ«kot citādo: 1 Apmeklējumi
Skola sākas!: 1 Apmeklējumi
Lielajā talkā: 1 Apmeklējumi
2012. gads: 1 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 1 Apmeklējumi
Direktoru atstātās pēdas: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 1 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Kultūra: 1 Apmeklējumi
Aizdevumi atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei: 1 Apmeklējumi
Uzsāk maksājumus par pienu: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Leģendu naktī pilī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 1 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 1 Apmeklējumi
2012. gada 23. februārī: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 15.10.2009.: 1 Apmeklējumi
Novada robežas grozīšana: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2013.gads: 1 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs: 1 Apmeklējumi
Igauņu zemē gar Peipusa ezeru: 1 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 1 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 1 Apmeklējumi
«Sniega virpulī»: 1 Apmeklējumi
Sociālā aizsardzība: 1 Apmeklējumi
Vecajā gadā: 1 Apmeklējumi
2013. gadā GMI līmenis būs Ls 35: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki