Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 25 Apmeklējumi
ā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. ... ā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
«KrÄ«ze beigsies nākamā gada pēdējā ceturksnī»: 22 Apmeklējumi
s līdzīgā situācijā ar papildu izdevumiem no valsts budžeta cenšas noturēt ekonomisko aktivitāti.... . Tik liels deficīts nozīmē, ka strauji pieaug valsts parāds. Līdz krīzei tas bija samērā mazs un... etus, tāpēc pusi šī pabalsta līdzfinansē no valsts budžeta, tāpat no valsts budžeta līdzfinansēs 20% no mājokļa pabalsta. Pieņemti pasākumi izglīt
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 21 Apmeklējumi
itas prasības|* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām, apliecības kopija \\ * P... vīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsu... apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsu... itas prasības|* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām, apliecības kopija \\ * P
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 20 Apmeklējumi
itas prasības|* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija \\ * Pr... vīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsu... apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsu... itas prasības|* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija \\ * Pr
Tavam novadam: 11 Apmeklējumi
s| |8 | **Maira Remesa** | 1963 | a/s «Latvijas valsts meži» \\ Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, \\ mež... kvalitāti, * sekmējot sabiedrisko organizāciju, valsts un pašvaldību dienestu sadarbību; * atbalstot e... tiem iedzīvotājiem kompensējot pacientu iemaksas, valsts nekompensējamo medikamentu iegādi, briļļu apmaksu... materiāli tehniskās bāzes, piesaistot ES fondu un valsts investīciju līdzekļus; * uzturot un labiekārtoj
«Kā izdzīvot Latvijas reģionos?!»: 10 Apmeklējumi
===== Rūpēs par Latvijas reģionu atdzimšanu, par valsts un pašvaldību ne vienmēr apmierinošo sadarbību un... s jau vairākkārt ir izteikušas neapmierinātību ar valsts, ar nozares ministrijas politiku, tagad šādu vied... ekonomiste Agnese Bičevska iepazīstināja ar visu valsts reģionu makroekonomiskajiem rādītājiem. Patlaba... a vadītājs Lauris Karlsons jautāja: ko nozīmē, ka valsts izvirza 30 lielos attīstības centrus, vai tad ir
Dundagas Kultūras pils: 8 Apmeklējumi
diena, Velomaratona noslēgums, Lāčplēša diena un Valsts proklamēšanas diena. [[2012.gada pasākumu plāns.... nmēness naktīs turpina staigāt pa pili. Pils ir Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas piemineklis,... Ls 84500, tai skaitā piesaistītās summas. * Valsts investīcijas un mērķdotācijas – Ls 55\ 000. * Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – Ls
No pērnā gada arhīva: 7 Apmeklējumi
ēmis finansējumu no Eiropas Kopienas un Latvijas valsts budžeta. \\ 75% no projekta finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 25% Latvijas valsts.** | ==== Divi projekti no viena ==== **6... 51,81 finansējumu no Eiropas Kopienas un Latvijas valsts budžeta. Trīs ceturtdaļas no projekta finansē Eir... opas Sociālā fonda un vienu ceturtdaļu — Latvijas valsts. Tātad Eiropas sociālais fonds nāk talkā, lai maz
Īpašumā — zemi!: 7 Apmeklējumi
mi. Tikai jāpasteidzas!** ====== ====== Pēc «Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizā... mes izpircējiem, kas līdz 2009. gada 31. augustam Valsts zemes dienestā iesniedza izpirkšanai pieprasītās ... r samaksu, līdz 2010. gada 31. maijam attiecīgajā Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā ir jāiesniedz i... Zemes izpircējiem, kas līdz 2010. gada 31. maijam Valsts zemes dienestā iesniegs iesniegumus lēmuma par ze
Nobalsošanas rezultāti: 6 Apmeklējumi
vēlēšanu iecirkņi un «pret» krievu valodu kā otru valsts valodu nobalsoja 2589 jeb 99,12% vēlētāji, «par» ... vēlētāji, no kuriem «pret» krievu valodu kā otru valsts valodu nobalsoja 1634 vēlētāji, bet «par» --- 9 v... vēlētāji, no kuriem «pret» krievu valodu kā otru valsts valodu nobalsoja 485 vēlētāji, bet «par» --- 8 vē... vēlētāji, no kuriem «pret» krievu valodu kā otru valsts valodu nobalsoja 161 vēlētājs, bet «par» --- nevi
Sievietes, pārbaudiet veselību!: 6 Apmeklējumi
is un pārliecināties par savu veselību.** Nesen valsts galvenais onkologs Jānis Eglītis nāca klajā ar sa... fu aicinātas īpaši tās sievietes, kuras saņēmušas valsts uzaicinājuma vēstuli veikt valsts apmaksātu krūts vēža profilaktisko pārbaudi. Tās ir sievietes vecuma gr... eca, lūdzam vērsties pēc papildu informācijas par valsts apmaksātām krūts veselības pārbaudēm Nacionālajā
Laulības reģistrācija: 6 Apmeklējumi
6 Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu]]  \\ Dundagas novada Domes 28.03.2013. lē... iesniedz oriģināls)\\ \\ Ārzemniekam — attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par ... noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā. Jāiesniedz oriģināls.| |Saņemšanas termiņš|1 mēnesis| |Pakalpojuma maksa|Valsts nodeva par laulības reģistrāciju Ls 9,84 jeb € 14
Ēnos tieslietu ministru Gaidi Bērziņu: 6 Apmeklējumi
no Rīgas Hanzas vidusskolas, Valts Zutis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Betija Gulbe no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas. {{gallery>:zinas:2012:02:enas}} ====== ... ur tiksies ar tieslietu ministru Gaidi Bērziņu un valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski, kuru ēnos trīs skolē... ldības māju un uzzināt par iespējām līdzdarboties valsts darbā. Plkst. 10.00 Tieslietu ministrs ēnu pavad
Dzīvesvietas izziņas: 6 Apmeklējumi
esvietas izziņas saņemšanu pašvaldībā būs jāmaksā valsts nodeva.** Valsts nodevas lielums ir atkarīgs no personas rakstiskajā pieprasījumā norādītā laika, kad pe... eģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtību un par valsts nodevu par informācija saņemšanu no Iedzīvotāju r... s_pieprasisanai.dot|lejupielādējama šeit}}. No valsts nodevas samaksas atbrīvoti: \\ invalīdi; Černobiļ
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 5 Apmeklējumi
Pārmaiņas Ziemeļkurzemes virsmežniecÄ«bā: 5 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.08.2010.: 5 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 5 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 5 Apmeklējumi
Prezidents ciemos, prezidents mājās: 5 Apmeklējumi
Kārtības policijas nodaļas darbinieki: 5 Apmeklējumi
Pieteikšanās valsts atbalstam: 5 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 5 Apmeklējumi
Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!: 4 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 4 Apmeklējumi
Lāčplēša dienas atcere Kolkā: 4 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 4 Apmeklējumi
Pašvaldības policija: 4 Apmeklējumi
Darba inspekcijas filmu pēcpusdiena: 4 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 4 Apmeklējumi
Neaizmirsīsim par karogiem!: 4 Apmeklējumi
Putni un koki: 4 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 4 Apmeklējumi
4. februāris — Pasaules pretvēža diena: 4 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 4 Apmeklējumi
TÅ«risma veicinātāju sanāksmē: 4 Apmeklējumi
Atvieglojumi trÅ«cÄ«giem pacientiem: 4 Apmeklējumi
Finansējuma piesaiste mikrouzņēmumiem: 3 Apmeklējumi
Ceļš uz sasniegumiem nav viegls: 3 Apmeklējumi
Cik bagāti esam?: 3 Apmeklējumi
Nodokļi: nekustamā īpašuma pārdošana: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 3 Apmeklējumi
Asistenta pakalpojumi invalīdiem: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Videi draudzīgs tūrisms»: 3 Apmeklējumi
Saites: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
Iesniedziet deklarācijas!: 3 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 3 Apmeklējumi
Akcija «Es par kultūru»: 3 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 3 Apmeklējumi
Izsludinātas 3 sēru dienas: 3 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 3 Apmeklējumi
Latvijas vēsture karikatūrās: 3 Apmeklējumi
«Neesi vienaldzīgs, ziņo par nelegālu saturu!»: 3 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos Dundagā: 3 Apmeklējumi
Apmācības meža īpašniekiem: 3 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 3 Apmeklējumi
Slimnīca cīnās par lielāku finansējumu: 3 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības projekta otrā kārta: 3 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 3 Apmeklējumi
Aktualitātes lauku uzņēmējiem: 3 Apmeklējumi
Piedalīsimies projektos!: 2 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 2 Apmeklējumi
Sporta diena Dundagā: 2 Apmeklējumi
Pie Gaida Bērziņa Rīgā: 2 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 2 Apmeklējumi
Mācies Kandavā!: 2 Apmeklējumi
2011. gads: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 2 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Pagasta vispārīgs apraksts: 2 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 2 Apmeklējumi
Uzmanīsimies vētras laikā!: 2 Apmeklējumi
Kadastrālo vērtību izmaiņas: 2 Apmeklējumi
Meklē juriskonsultu: 2 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 2 Apmeklējumi
Lauku saimniecību modernizācija: 2 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai»: 2 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Projekts "Dundaga un dundadznieki internetā": 2 Apmeklējumi
Vētra pārdzīvota: 2 Apmeklējumi
Akcīzes degviela: 2 Apmeklējumi
Sezonas darbs: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 2 Apmeklējumi
Mežstrādnieki, mācīsimies!: 2 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 2 Apmeklējumi
Kolkas jÅ«rmalā atkal atrasta manta!: 2 Apmeklējumi
Radiācijas drošības centrs informē: 2 Apmeklējumi
Autobuss skolēniem: 2 Apmeklējumi
Dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļa: 2 Apmeklējumi
Projekts «Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē»: 2 Apmeklējumi
Dundagas parks: 2 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 2 Apmeklējumi
Atvieglojumi veselÄ«bas aprÅ«pē: 2 Apmeklējumi
Vēzim — nē!: 2 Apmeklējumi
Nesauksim bez vajadzības «ātros»!: 2 Apmeklējumi
Pagasta saimnieciskā dzīve no 1. Pasaules kara līdz 1935.gadam: 2 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācija: 2 Apmeklējumi
Seminārs: 2 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 2 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 2 Apmeklējumi
Bērnu žūrija: 2 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 2 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 2 Apmeklējumi
Jaunumi SlÄ«teres nacionālā parka administrācijā: 2 Apmeklējumi
Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā: 2 Apmeklējumi
Novadnieki: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 2 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 2 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 2 Apmeklējumi
Tiltiņi pār Ķikānupi un Mazirbes upi: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā medicīnas māsu: 2 Apmeklējumi
Bezakcīzes degviela: 2 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība maijā: 2 Apmeklējumi
Valsts ieņēmumu dienesta semināri: 2 Apmeklējumi
Interesantā diena mežā: 2 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvalde iet tautās: 2 Apmeklējumi
Slīteres kukaiņu naktī: 2 Apmeklējumi
28. septembris — Olimpiskā diena!: 2 Apmeklējumi
Eiropas nedēļa Kolkā: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar Kārli Lagzdiņu: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar Ingrīdu Circeni Kolkā: 2 Apmeklējumi
Uzzīmēt Latviju: 2 Apmeklējumi
Sākas ugunsnedrošais laikposms: 2 Apmeklējumi
Panākumi divos konkursos: 2 Apmeklējumi
Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!: 2 Apmeklējumi
Kam pieder manta jÅ«rmalā?: 2 Apmeklējumi
Skola sākas!: 1 Apmeklējumi
Direktoru atstātās pēdas: 1 Apmeklējumi
Lielajā talkā: 1 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 1 Apmeklējumi
Kursi Talsu Pieaugušo izglītības centrā: 1 Apmeklējumi
«Liela brēka — maza vilna» Ancē: 1 Apmeklējumi
Braucam lÅ«kot citādo: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Kubalu skola - muzejs: 1 Apmeklējumi
Pils hronists ziņo: 1 Apmeklējumi
2012. gads: 1 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 1 Apmeklējumi
«Meža karjeras dienā»: 1 Apmeklējumi
Novada teritorijas plānojums: 1 Apmeklējumi
Prieks par «Pelēko namiņu»: 1 Apmeklējumi
Reģionālajiem uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Par Ziemeļkurzemes piekrastes attÄ«stÄ«bu: 1 Apmeklējumi
Piekrastes attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
Paulam Ķierpem 1. vieta: 1 Apmeklējumi
Vai bÅ«s jaunieÅ¡u centrs?: 1 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtēšana: 1 Apmeklējumi
LAD: Par a/s «Latvijas Krājbanka» kontu maiņu: 1 Apmeklējumi
Sociālais dienests Latvijas Krājbankas klientiem: 1 Apmeklējumi
Seminārs par saules kolektoriem: 1 Apmeklējumi
Mammadaba aicina – «Meža gudrību diena» skolotājiem!: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Sieviete politikā»: 1 Apmeklējumi
Esiet uzmanīgi uz ūdens!: 1 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 1 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 1 Apmeklējumi
Atlaides veselības centrā: 1 Apmeklējumi
Atzinība mūsu Viesturam Rēriham: 1 Apmeklējumi
«3 darbi Latvijai»: 1 Apmeklējumi
Latvijas Avīze: 1 Apmeklējumi
Ä¢erboņa izvēle: 1 Apmeklējumi
Ievadkurss novada tÅ«ristu gidiem: 1 Apmeklējumi
Latvijas Kokļu dienas «JÅ«rmala 2010»: 1 Apmeklējumi
Atjauno pils akmens stēlas: 1 Apmeklējumi
Sarunu vadīšanas prasmes darba devējiem: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības policists informē: 1 Apmeklējumi
Velomaratons «Barona taka» aicina uz 1000 km piedzīvojumu: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 1 Apmeklējumi
Jauns panākums!: 1 Apmeklējumi
Fotoportretu stāsti: 1 Apmeklējumi
«Cemex» Putnu dienas Kolkasragā: 1 Apmeklējumi
Atskaite - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kuzemē: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 1 Apmeklējumi
ArhitektÅ«ras ideju — metu zibenskonkurss vasaras estrādes bÅ«vniecÄ«bai Dundagas pils parkā: 1 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Grāmata par lÄ«bieÅ¡iem: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar Saeimas deputātu kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Zinību diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Iesaistīsim 18. novembra svinēšanā draugus, kaimiņus un garāmgājējus!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 1 Apmeklējumi
Bezdarbniekiem un darba devējiem: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
«Vadonis» — video versija: 1 Apmeklējumi
Bērnu tiesību aizsardzība: 1 Apmeklējumi
Par sadzīves atkritumiem: 1 Apmeklējumi
Novembra numurā lasiet ...: 1 Apmeklējumi
Novada Ä£erbonis: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
Restaurēs pils durvis: 1 Apmeklējumi
Bezakcīzes dīzeļdegviela!: 1 Apmeklējumi
No Latvijas Pašvaldību savienības: 1 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
Dzīvesprieks: 1 Apmeklējumi
Jauni epakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Seminārs «Epakalpojumi ērtākai ikdienai»: 1 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācijas: 1 Apmeklējumi
Aleksandra Pelēča literārā prēmija — Baibai Šuvcānei!: 1 Apmeklējumi
Kolkā ir bankomāts!: 1 Apmeklējumi
Var pieteikties «Ēnu dienai 2012»!: 1 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Grāmatu svētki: 1 Apmeklējumi
Mācības NVO līderiem: 1 Apmeklējumi
Steķi — piestātne laivām un atmiņām: 1 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 1 Apmeklējumi
2013. gadā GMI līmenis būs Ls 35: 1 Apmeklējumi
«Sniega virpulī»: 1 Apmeklējumi
Vecajā gadā: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Vēstules uz bērza tāss: 1 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 1 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Dundagas NVO pārstāvji Rīgā: 1 Apmeklējumi
Audzējam gliemežus!: 1 Apmeklējumi
Konference lauksaimniekiem: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Lai nebūtu ugunsgrēku!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 1 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 1 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 1 Apmeklējumi
Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam: 1 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.11.2009.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 1 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 1 Apmeklējumi
2005. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tautas skaitītāju: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā galveno grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā skolas direktoru: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā policistu: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 1 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 11. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa: 1 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 23. februārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 1 Apmeklējumi
Novada robežas grozīšana: 1 Apmeklējumi
Skolēni nezina, kā palīdzēt sev un citiem: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 1 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 1 Apmeklējumi
Pagasta kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 1 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 1 Apmeklējumi
Pārdod auto: 1 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 1 Apmeklējumi
Ciemos durbenieki: 1 Apmeklējumi
Pils pagalms atjaunots: 1 Apmeklējumi
Pārbaudīs sirēnas: 1 Apmeklējumi
Mūsējie Polijā «WebBaltic» projektā: 1 Apmeklējumi
Eiropas kultūras mantojuma dienās: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 15.10.2009.: 1 Apmeklējumi
Leģendu naktī pilī: 1 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 1 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 1 Apmeklējumi
Sports: 1 Apmeklējumi
Igauņu zemē gar Peipusa ezeru: 1 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs: 1 Apmeklējumi
Aizdevumi atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei: 1 Apmeklējumi
Kultūra: 1 Apmeklējumi
Uzsāk maksājumus par pienu: 1 Apmeklējumi
2013.gads: 1 Apmeklējumi
Sociālā aizsardzība: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 1 Apmeklējumi
Sākas pils pagalma rekonstrukcija: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs Dundagā: 1 Apmeklējumi
Vairas Kamaras radošā darba vakars: 1 Apmeklējumi
«Latviskais mantojums» — Dženetai Marinskai: 1 Apmeklējumi
Sargies no spridzekļiem!: 1 Apmeklējumi
Tehniskā apskate traktortehnikai: 1 Apmeklējumi
Izstāde Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Saistošās izstādes bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi: 1 Apmeklējumi
Atvērto durvju diena Jūrmalas profesionālajā vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmēju vienošanās: 1 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 1 Apmeklējumi
Videoreklāmu konkurss «Jaunieši var!»: 1 Apmeklējumi
Visi sēnēs!: 1 Apmeklējumi
Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem: 1 Apmeklējumi
Ciemos rucavieši: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai: 1 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai» šķērso arī mūsu novadu: 1 Apmeklējumi
Baznīcas dārza veidošana: 1 Apmeklējumi
Būvdarbi ūdenssaimniecības projektā ir pabeigti!: 1 Apmeklējumi
Dziesmu svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Atklāj Kurzemi kopā ar Peo Jonsonu!: 1 Apmeklējumi
Robežām jābūt kārtībā: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 1 Apmeklējumi
Civilstāvokļa aktu ierakstu aktualizēšana vai atjaunošana: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki