Pašvaldības interneta foruma lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 6.panta 6.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pašvaldības interneta foruma izveidošanas kārtību, uzturēšanas kārtību un foruma lietošanas noteikumus.

2. Forumu izveido, uztur, administrē un šo noteikumu piemērošanu nodrošina Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja noteikta persona – administrators.

3. Foruma izveidošanas mērķis ir sniegt iedzīvotājiem ērtu un publisku komunikācijas līdzekli ar pašvaldības administrāciju par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības funkciju izpildi.

II. Foruma lietošana

4. Aktīva dalība forumā iespējama tikai pēc iedzīvotāja – lietotāja – reģistrēšanās forumā. Reģistrēšanās obligāta sastāvdaļa ir e-pasta norādīšana.

5. Komunikācija notiek apmainoties ar rakstītiem ziņojumiem. Lietotāja uzdoto jautājumu administrators nodod kompetentajai pašvaldības institūcijai vai amatpersonai (darbiniekam) un sagatavoto atbildi ievieto forumā.

6. Forumā nav atļauts publicēt reklāmu un sludinājumus, tajā skaitā, nav atļauts veikt politisku aģitāciju.

7. Foruma ērtākai lietošanai tajā var izveidot tematiskas sadaļas.

8. Forumā publicētie ziņojumi ir tikai to autoru viedoklis. Pašvaldības institūciju un amatpersonu (darbinieku) ziņojumi nav pašvaldības oficiāli pausts viedoklis. Oficiāla viedokļa saņemšanai personai jāvēršas pašvaldībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Publicējot ziņojumus jāievēro ētikas normas, tajā skaitā, aizliegts veidot ziņojumu saturu, kas satur rupjības, cieņu un godu aizskarošas ziņas, draudus, seksuāli orientētus izteikumus, aicinājumus uz vardarbību, diskriminējošus izteikumus.

10. Administratoram ir tiesības pārvietot ziņojumus uz atbilstošām sadaļām, dzēst ziņojumus, kas neatbilst noteikumiem, bloķēt lietotāju piekļuvi forumam, tajā skaitā, bloķēt IP adreses un veikt citas darbības, lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu. Administrators sniedz informāciju par veiktajām darbībām forumā vai nosūtot paziņojumu uz lietotāja e-pastu.

11. Lietotāju IP adreses tiek saglabātas. IP adreses un cita informācija, kas ļauj noskaidrot ziņojuma autorus, paliek tikai administratora rīcībā.

12. Forums izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku foruma darbību. Sīkdatnes nesatur informāciju, kuru ievadījis lietotājs.

13. E-pasta adresei, ko norāda reģistrējoties forumā, izmanto tikai reģistrācijas un paroles apstiprināšanai, kā arī jaunas paroles nosūtīšanai.

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore I. Ralle