Tēma: Atkritumu apsaimniekošana.

Ir noticis atkritumu apsaimniekošanas iepirkums un liekas, ka varētu mierīgi uzelpot, bet izradās, ka problēmas tikai sākas.Ieskatam, kā dažādos dokumentos atšķiras lietas, kam būtu jasakrīt.

                     Maršruti.
Specifikācijā -Maršruta lapas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju
Piedāvājumā-Lapas ir izstrādātas, nepieciešamības gadījumā var tikt koriģētas.
                      Maršruta plāns: Kolka- otrdienas (30 klienti), Mazirbe- 1. un 3. piektdiena (15 klienti)
Līgumā-         Maršruta lapas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā jākoriģē

Dundagas saistošie not.-

Maršruta lapas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā jākoriģē
Ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, paredzot līguma noteikumos atkritumu izvešanu visa gada garumā, atzīmējot to atkritumu izvešanas grafikā,bet ne retāk kā trīs
mēnešus gadā, paredzot atkritumu izvešanu vismaz reizi mēnesī
Faktiski-         Par pamattarifu izvešana tikai 1x mēnesī

                     Tvertnes.
Specifikācijā-Tvertņu tilpums- atbilstoši radīto atkritumu daudzumam ar izvēles iespēju
Piedāvājumā-Ir 140, 240, 1100L
Līgumā         -Tvertņu tilpums- atbilstoši radīto atkritumu daudzumam ar izvēles iespēju
Dundagas saistošie not.
                     -Tvertņu tilpums- atbilstoši radīto atkritumu daudzumam ar izvēles iespēju
Faktiski-         Ir tikai tvertnes 240L

                    Maisi.
Specifikācijā-Maisi- ne mazāki par 60L
Piedāvājumā-Ir maisi 60L
Līgumā-         Maisi- ne mazāki par 60L
Dundagas saistošie not.-
                      Vismaz 1 maiss mēnesī uz 1 cilvēku. Maiss- ne mazāks par 60L(Liekas, ka šeit mēs paši esam pārspīlējuši)
Faktiski-         Ir tikai maisi 100L

                   Tarifi.
Piedāvājumā-Tarifs: 3,91 Ls/m3, kas ietver visas izmaksas
Līgumā-         Par izmaiņām tarifos ir jāinformē likumos noteiktā kārtībā.
Faktiski-        Maisi- 10.00 Ls/m3. Izvešana ar „papildpakalpojumiem” 9,58 Ls/m3

Novada vadītaji uzskata, ka problēmu tikpat, kā nav. Kā uz notikumiem reaģē Tukumā var ielūkoties šeit:http://www.tukums.lv/tukuma-video/video-arhvs

Rediģēts. Aldons (29.05.2013 11:38:24)

Re: Atkritumu apsaimniekošana.

Ļoti interesanti. Vai problēma tolaik tika atrisināta, vai arī korupcija turpināja zelt?
_____________________
apines klīnika