Tēma: Par pēdējo domes sēdi

Dundagas novada iedzīvotāji!
Ja jums vēl ir šaubas, kas ir kas, tad noskatieties Talsu TV sižetu par pēdējo domes sēdi!
http://www.talsutv.lv/raksts.php?id=1432
Varbūt piekritīsiet, ka bijušo priekšsēdētāju aizvainojums ir balstīts uz godkāri.

Re: Par pēdējo domes sēdi

Skaidrības labad diskusijas dalībniekam JanisM un portāla lasītājiem pilns priekšsēdētāja vietnieka vēstules teksts domes priekšsēdētājai. Domāju, ka tad labāk varēs saprast arī sēdē notiekošo, jo TV sižetā jau visu nevar parādīt.
     Pirms vēstules tapšanas bija vairākkārtējas sarunas ar L.Pavlovsku ar lūgumiem sakārtot amata savienošanu vai atstāt Mākslas un Mūzikas skolas direktores amatu. Diemžēl bez rezultāta. Tad sekoja mana (A.Zumberga) oficiāla vēstule 5.aprīlī. Dīvaini, ka domes priekšsēdētāja nerāda no KNAB saņemto vēstuli. Bet priekšsēdētāja vietnieka vēstule, lūk, šeit:
.
        Dundagas novada domes priekšsēdētājai
                        Lindai Pavlovskai.
                       

    Par neatļautas amatu savienošanas novēršanu.

    Šā gada 31. janvārī Jūs tikāt ievēlēta par Dundagas novada domes priekšsēdētāju, kas ir valsts amatpersonas amats. Vienlaicīgi Jūs jau pildījāt citu valsts amatpersonas amatu – pašvaldības iestādes Dundagas Mākslas un Mūzikas skolas direktores amatu. Jums ir saistošas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības par amatu savienošanu.
6.pants. Vispārējie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi
(2) Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ....ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, ...
Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
    Jūsu ievēlēšana domes priekšsēdētājas amatā notika ārkārtas domes sēdē aizklātā balsošanā, piedaloties diviem amata pretendentiem. Šajā sakarā iepriekš minētā , likumā noteiktā amatu savienošanas kritēriju izvērtēšana nebija iespējama un nenotika. Bez tam Jūs  lūgumu, amatus savienot, nebijāt izteikusi un deputāti balsojot par Jūsu ievēlēšanu domes priekšsēdētājas amatā to nevarēja vērtēt arī katrs individuāli. Domes sēdes protokols liecina, ka izvērtēšana nav notikusi.
    Ja Jūs vēlējāties ieņemt abus minētos amatus, Jums likuma noteiktā kārtībā septiņu dienu laikā bija jālūdz domei atļauja, kas nav noticis un līdz ar to dome likuma noteiktā viena mēneša laikā (līdz 1.martam) nav lēmusi par amatu savienošanas iespējamību.
    Tādejādi Jūs nonācāt situācijā, ka amatu savienošana nav atļauta, jeb ir aizliegta. Atbilstoši likuma prasībām, Jums nākošā viena mēneša laikā t.i. līdz 1.aprīlim bija jāatstāj viens no savienotiem amatiem. Jūs šādu lūgumu domei neesat izteikusi ne mutiski, ne rakstiski un līdz ar to dome šai sakarā nav pieņēmusi nekādu lēmumu un tādēļ Jūs atrodaties neatļautas amatu savienošanas statusā, kas ir administratīvs pārkāpums. Lūdzu veikt nekavējošas darbības šādas situācijas novēršanai.

    Domes priekšsēdētāja vietnieks                A.Zumbergs.
    05.04.2013.

3

Re: Par pēdējo domes sēdi

Pēdējā domes sēde un tur izskatītais jautājums par amatu apvienošanu ir visai mulsinošs. Skatījos sižetu un domāju, ka būtu droši vien vērtīgi arī sēdes protokolu palasīt. Bet gan jau paspēšu.
Ja pašķetinām visu no sākuma, tad pretrunas netrūkst.
1.    Guntu gāza arī tikai pusgadu pirms vēlēšanām tāpēc, ka netika galā ar izpilddirektoru – labi vai slikti? Lindu gāž mēnesi pirms vēlēšanām, tāpēc, ka nevar sakārtot savu amatu jautājumu – labi vai slikti?
2.    Linda sākumā atzina, ka nevar amatus apvienot, bet pēc pāris mēnešiem izsecināja, ka var – labi vai slikti? Daži deputāti sākumā arī domāja, ka var apvienot, bet tad saprata, ka nē – labi vai slikti?
3.    Aldonis ir sodīts KNAB par interešu konfliktu, bet ir deputāts – labi vai slikti? Linda arī ir nonākusi interešu konfliktā un ir deputāte – labi vai slikti?
4.    Lindas gāšana ir priekšvēlēšanu kampaņa – pareizi vai nepareizi? Lindas palikšana amatā arī ir priekšvēlēšanu kampaņa – pareizi vai nepareizi?
5.    Vēršanās pret Lindu mēnesi pirms vēlēšanām - un tā jau ir trešā reize, kad vēršas pret priekšsēdētāju, ir haosa radīšana – pareizi vai nepareizi? Shēmošana, lai varētu paturēt abus amatus, arī ir haoss – pareizi vai nepareizi?
6.    Deputātiem pirms vēlēšanām vajadzētu nomierināties – pareizi vai nepareizi? Lindai vajadzētu izvēlēties par labu vienam vai otram amatam – pareizi vai nepareizi?

Atbildiet un pierakstiet, kuru atbildi izvēlaties „labi” vai „slikti”,  „pareizi” vai „nepareizi” un pavērojiet, vai atbildes nav tendenciozas, kas galēji nosveras uz vienu vai otru pusi.
Gribētu, lai mēs saprastu, ka vienīgā pareizā atbilde uz visiem jautājumiem ir – radikāli jāmaina domes darba ētika un principi. Vai katrs no šī brīža deputātiem, kuri ir pieteikuši savu kandidatūru uz nākošajām vēlēšanām, ir gatavi to drosmīgi atzīt? Tāpēc, neskatoties uz to, kas šobrīd vēl joprojām notiek domē, kandidātiem vajadzētu nākt kopā un stāstīt vēlētājiem, kādu tad mēs redzam nākotnē domes darbu. Patiesībā jau pirms vēlēšanām vajadzētu vienoties par sadarbības modeļiem, principiem, lai vēlētājiem rastos kaut nedaudz priekšstata, kas vienā vai citā gadījumā varētu notikt pēc vēlēšanām.

4

Re: Par pēdējo domes sēdi

Noklausījos 23.02.2018. domes sēdes ierakstu. Prieks par diskusijām, par ieinteresētību dažādos jautājumos. Esmu gandarīta par domes darbu, redzams saimnieka skatiens un tvēriens. Paldies! Lai spēks, izturība un mierīgs prāts Jums šajā atbildīgajā darbā!

5

Re: Par pēdējo domes sēdi

paldies par info ! http://www.dundaga.lv/