Kultūra

Dundagas pagasta kultūras dzīves aktivitātes notiek Dundagas pilī.

Pilī atrodas Mūzikas un mākslas skola, regulāri notiek deju kolektīva «Dun-dang» mēģinājumi. Atjaunotajā pils mazajā zālē novada dzimtsarakstu nodaļa rīko laulību ceremonijas. Lielo pils zāli izmanto valsts svētku svinīgajiem pasākumiem, koncertiem, atpūtas vakariem. Pilī ir trīs zāles, kuras var izmantot semināru, konferenču un citu pasākumu vajadzībām.

Pilī darbojas pagasta jauktais koris diriģentes Sandras Lielanses vadībā, mēģinājumos strādā amatierteātris un vidusskolas teātra mākslas un runas kultūras pulciņa dalībnieki režisores Vairas Kamaras vadībā, kā arī līnijdeju dejotājas. Pils ir nodarbību vieta galda tenisa spēlētājiem un vidusskolas šaha pulciņa dalībniekiem. Reizi nedēļā pils zāli izmanto mūzikas skolas dejotāju klases audzēkņi.

Dundagas novadā darbojas piecas bibliotēkas, kuras atrodas Dundagā, Kaļķos, Kolkā, Mazirbē un Vīdalē. 2007.gadā visas bibliotēkas tika akreditētas, saņemot vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Projektā, kurā līdzekļus dod Dundagas un Kolkas pašvaldības, LR KM, VA «KIS» un Bila & Melindas Geitsu fonds, visās bibliotēkās iedzīvotājiem pieejami datorpakalpojumi un bezmaksas internets.

Dundagas pagastā darbojas deju kolektīvs «Dun-dang». Šajā kolektīvā ir pārstāvētas trīs paaudžu grupas. Kolektīvs ar panākumiem piedalījies Skolēnu dziesmu un deju svētkos, kā arī starptautiskajā kultūras festivālā «Eiropiāde 32», kurš notika Valensijā Spānijā.

Pagasta informatīvo saikni ar iedzīvotājiem nodrošina reizi mēnesī iznākošais laikraksts «Dundadznieks».

Pensionāru dzīvi rīko klubs «Sendienas».

Tuvākām ziņām zvaniet vai rakstiet!

kultura/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki