Rūpnieciskās zvejas tiesību noma

Atbildīgā iestāde Kolkas pagasta pārvalde
Pakalpojuma apraksts Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Lai varētu nodarboties ar rūpniecisko zveju Rīgas jūras līča piekrastē, zvejniekiem nepieciešams noslēgt ar pašvaldību rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, pieprasīt iedalīt no pašvaldībai piešķirtajiem limitiem nepieciešamos zvejas rīkus, samaksāt par tiem nomas maksu.
Kā blakus pakalpojums licencētajiem zvejniekiem ir iespējams saņemt atļauju ar zveju saistītām vajadzībām pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa krasta kāpu aizsargjoslu.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Zvejniecības likums.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 «Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību».
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums zvejas rīku iedalīšanai.
2. Pase un/vai nekustamā īpašuma īpašumtiesību apliecinošs dokuments, ja persona nav deklarēta Dundagas novadā bet tai šeit pieder nekustamais īpašums.
Saņemšanas termiņš 30 darba dienas
Maksājumi Bez maksas
Pieprasīšanas veids Kolkas pagasta pārvadē klātienē, pa epastu vai faksu
Pakalpojuma saņemšanas veidi Kolkas pagasta pārvaldē klātienē
Vieta «Brigas», Kolka, Dundagas novads LV-3275
Tālrunis, epasts 63220548, aldis.pinkens@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/kolka/zvejas_tiesibas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki