Datums Pavisam
apstiprināto gadījumu
skaits
14 dienu
kumulatīvā saslimstība
2021-06-21 160 no 1 līdz 5
2021-06-20 160 no 1 līdz 5
2021-06-19 160 no 1 līdz 5
2021-06-18 160 no 1 līdz 5
2021-06-17 160 7
2021-06-16 160 8
2021-06-15 160 8
2021-06-14 160 7
2021-06-13 156 7
2021-06-12 156 7
2021-06-11 156 7
2021-06-10 156 9
2021-06-09 155 8
Dati no data.gov.lv izgūti 22.06.2021. plkst. 13.05