Uzzīmēt Latviju

18. XI plkst. 18. 00 sākās svinīgais sarīkojums Dundagas pilī.

Vispirms vakara vadītājas Sabīne Freiverte un Agnese Neparte pakavējas pie mūsu tautas lūgsnas «Dievs, svētī Latviju!» pirmajiem trim vārdiem, — ko tie mums nozīmē. Tad arī pati himna, un tikpat iespaidīgi kā tā skanējusi citus gadus, kad dziedājis pagasta jauktais koris, šoreiz tā skan a capella izpildījumā, dziesmā vienojoties visiem zālē esošajiem.

Tālāk vakara gaitā raiti mijas pašdarbnieku priekšnesumi — dzirdam dziesmas, redzam dejas, daudz muzicē Dundagas Mākslas un mūzikas skolas (DMMS) mūzikas nodaļas skolotāji un audzēkņi — ar Dundagas pagasta labāko darba darītāju sumināšanu, turklāt uz ekrāna pie skatuves labajā pusē mainās skati no pagasta daudzveidīgās dzīves. Kā teica Sabīne un Agnese: ir iemesls lepoties ar daudziem panākumiem dažādās jomās, un varbūt arī nav jābīstas no brašā vārda «lepojamies», ja to var teikt pamatotā daudzskaitlī, jo sevišķi pašlaik, kad pašapziņa tiešām jāpastutē.

Ziedus un daudz laba vēlējumu saņēma mūspuses laureāti: Dace Šmite par ilggadīgu, nenogurstošu Dundagas mūzikas dzīves atbalstīšanu, Tamāra Zoltāne — par veiksmīgu SIA «Dundaga» vadīšanu un darbavietu saglabāšanu un jauniete Magda Frišenfelde, kuras daudzpusīgā darbība pat liek pajautāt, vai tā ir viena un tā pati meitene vai četras dažādas Magdas?

«Es gribu uzzīmēt Latviju» — tāds bija svētku dienas vadmotīvs. No Dundagas raugoties, Latvija iekrāsojās darbīga, neatlaidīga, daudzpusīga. Tātad — visam par spīti, cerīga.

Svētku sarīkojumā izdomu un darbu ieguldījusi DMMS saime un režisore Gita Broka, un vēlreiz gribas uzsvērt vārdiņu «raiti» — vakars aizritēja vienā elpas vilcienā, un tā ir labākā uzslava visiem tā dalībniekiem. Pasākuma noslēgumā novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs aicināja pārdomāt par attiecībām «es un valsts» un vairāk uzsvērt nevis to, ko valsts man dod, bet gan — ko es dodu valstij. Novēlot visiem veiksmi un izdošanos, priekšsēdētājs nesa sveicienus no Kolkas ciema, kur svinīgais pasākums jau bija noticis. Ar aplausiem klātesošie uzņēma kolčiņu vēlējumu duņdžiņiem — turēties kopā un tā būt stipriem.

Pēc svinīgās norises svētku dalībnieki uzkavējās kolonzālē, iepazīstoties ar DMMS audzēkņu jauko izstādi.

Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2009/2009.11.19.uzzimet_latviju.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki