2011. gada marta otrajā numurā lasiet...

  • Pasaules ūdens dienu atceroties. Ceļojuma apraksts un ļoti jauka bebra galva uz paša vāka. Paldies Vilnim Skujam!
  • Mosties, celies un iesaisties! Līdz 10. aprīlim dome aicina novada iedzīvotājus pieteikties 7 darba grupās, lai kopīgi izstrādātu attīstības programmu. Dome arī sākusi izplatīt aptaujas anketas.
  • «Mēs pārstāvam cilvēku intereses». Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Pirvits paver priekškaru deputāta darba ikdienai. Viegli nav…
  • «Mācītājs Briedis reiz sacīja: «Vai nevarēja kara laikā šo drūmo ēku sagraut!»». Seriālā «Ar mācītāja acīm» — par mācītājmuižu un Dundagā kalpojošiem Voldemāru Dekšenieku, Jāni Melbārdi un Voldemāru Frišenfeldu.
  • «Visu mūžu ar lopiem esmu strādājusi, bet neviena kaulu lūzuma!» Anstrupniece Līvija Vilmane–Pāvele par šiem laikiem un tiem laikiem.
  • Sešpadsmitais un divdesmit piektais. Vēsture, cīnītāji, mocekļi un… mūsdienas.
  • Ar pirmās zilbes uzsvaru. «Līvu laikā» saruna ar Julgī Stalti.
  • Brīvprātīgie, atsaucieties! Dundagas Kultūras pils aicina jauniešus no 16 gadiem pieteikties palīgā pilnvērtīgai Kurzemes Dziesmu dienas norisei 4. VI novada centrā.
  • Kukaiņi, kukaiņu draugi un kukaiņu draugu draugi. Rūta Abaja bērnudārzā «Kurzemīte» aizrauj bērnus ar stāstiem par Madagaskaras šņācējprusaku, māņskorpionu un skudrulauvu.

No 30. marta vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
avizes_zinas/2011.03.29.2011._marta_otraja_numura_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki