Metodiskā apvienība bērnudārzā

24.03.2011. Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte» viesojās skolotāji no Talsu, Rojas un Dundagas novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Mēs, «Bitītes» grupas bērni, viesiem pastāstījām, kā daba mostas Dundagas pusē. Sākumā iepazīstinājām skolotājus ar savu «rīta apli» un sasveicināšanās dziesmiņu. Kā katru rītu noskaidrojām šodienas datumu, mēnesi, nedēļas dienu, laika apstākļus, ko attēlojām dabas kalendārā.

Pēkšņi mūs visus pārsteidza bitīte (skolotāja Vija Freimane), kas vēlējās uzdot mums mīklas par pavasari, dziedāt dziesmas un iet rotaļās. Ar prieku iemācījām bitītei rotaļu par zirnekli, gliemezi un taureni, parādījām, kā bitīte var kustināt spārnus — gan pa labi, gan pa kreisi.

Skolotājas mums pastāstīja, ka gan bērni, gan pieaugušie dodas ekskursijā, lai iepazītu pasauli. Mēs vēlējāmies ne tikai paši iepazīties ar vietu, kur vairāk nekā pirms 150 gadiem tika uzcelta pirmā skola zemnieku bērniem un kur mācījās Krišjānis Barons, bet arī līdzi aicināt mūsu viesus, lai viņi iepazīstos ar Kubalu skolas muzeju.

Pie bērnudārza mūs gaidīja autobuss, kas ļoti ieinteresēja mūsu puišus. Roberts un Edgars ar lietpratēju aci novērtēja auto. Pa ceļam vērojām, kas mainījies dabā un ko paveikusi saulīte.

Muzejā mūs sagaidīja tā vadītājs Ivars Abajs. Klausījāmies viņa stāstījumu par veco skolu.

Edgaram visvairāk patika diapozitīvi par skolēnu sportošanu, bet Niklāvam — zīmēt uz mazās tāfelītes.

Gribētos te iegriezties vēlreiz, tad, kad mēs jau mācēsim lasīt un rakstīt. Paldies visiem, kas parūpējās, lai mēs iepazītu skolu, kurā kādreiz mācījās tādi paši zēni un meitenes kā mēs!

Irina Jānberga

You could leave a comment if you were logged in.
izglitiba/bd/dazadi/2011.05.16.metodiska_apvieniba_bernudarza.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki