Ezeru Spīdolas

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 22.12.2010. sēdes lēmumu Nr.481 (prot. Nr. 21, 4. §) sabiedriskajai apspriešanai ir nodots detālplānojums Dundagas pagasta nekustamā īpašuma «Ezeru Spīdolas» zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 002 0190.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 10.01.2011 līdz 07.02.2011. Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils iela 14, no plkst. 8.30 līdz 16.30. Tikšanās ar detālplānojuma izstrādātāju pārstāvi notiks 18.01.2011 no plkst. 11.00 līdz 13.00 Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils iela 14. Apmeklētāju pieņemšana par detālplānojuma jautājumiem — otrdienās no plkst.13.00 līdz 15.00.

Rakstiski priekšlikumi jāiesniedz Dundagas novada Domes kancelejā vai jāiesūta uz pasta adresi: Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 07.02.2011.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.01.11.ezeru_spidolas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki