Attīstības plānošana

Dundagas novada pašvaldība uzsāk attīstības plānošanu — Dundagas novada attīstības programmas sagatavošanu.

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt vienotu teritorijas attīstības programmu visai novadam, uzlabojot Dundagas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu teritorijas attīstību, sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti.

Aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, infrastruktūras, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas darba grupās, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajiem darbiem jūsu pārstāvētajās jomās.

Aicinām pieteikties līdzdalībai konkrētā darba grupā līdz 10.04.2011., iesniedzot rakstisku vai elektronisku pieteikumu e-pastā ilze.steine@dundaga.lv ar nosaukumu «Dalība darba grupā», vai Dundagas novada domē, kancelejā, Pils ielā 5–1, Dundagā, LV–3270, vai Kolkas pagasta pārvaldē pie pārvaldes vadītāja, «Brigās», Kolkā, LV–3275, norādot vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e–pastu un vēlamās darba grupas.

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu (51 kB).

Darba grupas: «Kultūrvide», «Izglītība un sports», «Sociālā un veselības aprūpe», «Ekonomika un uzņēmējdarbība», «Tehniskā un sociālā infrastruktūra», «Pārvaldība un sabiedriskās attiecības», «Dabas vide un aktīvā atpūta».

Precizētu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām ievietos Dundagas pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv sadaļā «Sabiedrības līdzdalība» un nosūtīs uz sabiedrības pārstāvja norādīto e–pastu vai telefonu.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona Ilze Šteine,
tālrunis 63237856, epasts ilze.steine@dundaga.lv

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.03.11.attistibas_planosana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki