Teritorijas plānojuma grozījumi

Ar Dundagas novada domes 30.03.2011. sēdes lēmumu Nr. 66 uzsākta Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.

Par plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Gunta Abaja.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus plānojuma izstrādei var iesniegt Dundagas novada Domes kancelejā vai sūtīt uz adresi: Pils iela 5 – 1, Dundaga, LV 3270 līdz 31.05.2011.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.04.13.teritorijas_planojuma_grozijumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki