Detālplānojuma izstrāde

Ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.40 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma «Vecvagari» zemes vienībās Nr.8850 009 00013 un Nr. 8850 009 00014. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Gunta Abaja. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Dundagas novada Domes kancelejā vai sūtīt uz pasta adresi: Pils iela 5 – 1, Dundaga LV 3270 līdz 30.07.2011.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.04.20.detalplanojuma_izstrade.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki