Detālplānojuma izstrāde

Par detālplānojumu īpašumā «Ezeru Spīdolas»

Dundagas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā, Pils ielā 5 -1,Dundagā, Dundagas pagastā no 22.06.2011. līdz 13.07.2011. darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00 var iepazīties ar detālplānojuma īpašumam «Ezeru Spīdolas» (kadastra Nr.88500020190) galīgo redakciju.

Dundagas novada Domes sēde, kurā tiks izskatīts detālplānojums notiks 27.07.2011. plkst.9.00.

Pievienotie faili

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.06.22.detalplanojuma_izstrade.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki