Novada robežas grozīšana

Publiskā apspriešana par novada robežas grozīšanu.

Talsu un Dundagas novadu pierobežā ir situācija, kad viena īpašnieka īpašumi atrodas divos novados. Daļa īpašumu «Mālēji» un «Jaunmālēji» ietilpst Dundagas, bet daļa — Talsu novadā. Īpašumiem piekļūt iespējams pa a/s «Latvijas valsts meži» meža ceļu, kas atrodas Dundagas novadā, bet dzīvojamās ēkas — Talsu novadā.

robežas shēma

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par novada robežas grozīšanu, no 12. līdz 30. III tiek rīkota publiskā apspriešana, kuras laikā Attīstības un plānošanas nodaļā ir iespējams iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī izteikt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus.

Publiskās apspriešanas sapulce notiks 29. III pulksten 14.00 Attīstības un plānošanas nodaļā Dundagas pilī.

Pēc publiskās apspriešanas iedzīvotāju viedokļus apkopos, un novada dome lems, vai uzsākt Dundagas novada administratīvās teritorijas robežas grozīšanas procedūru.

Lauris Laicāns, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2012.03.12.novada_robezas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki