Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu

Dundagas novada pašvaldība rīko publisko apspriešanu par «Zēņu dīķa» Kolkas pagastā iznomāšanu biedrībai, ar mērķi sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, nodrošinot nekustamā īpašuma brīvu pieejamību un izmantošanu visiem sabiedrības locekļiem.

Publiskā apspriešana notiks no 10.01.2013. līdz 31.01.2013. Šai laikā lūdzam atbildēt uz jautājumu:

Vai jūs atbalstāt ieceri nodot ilgtermiņa nomā Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašumā «Zēņu dīķis» daļu biedrībai vai nodibinājumam, kura darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, ja tā vērsta uz sporta atbalstīšanu?

Lūdzam ieinteresētās personas rakstiski iesniegt savu viedokli Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5-1, Dundagā vai Kolkas pagasta pārvaldē, «Brigās», Kolkā. Jautājumus par Zēņu dīķa iznomāšanas ieceri var uzdot pa telefonu 63220548 vai 29174294 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam.

Lai izteiktu savu viedokli, lūdzu aizpildiet aptaujas anketu uz papīra vai tiešsaistē, kā arī Kolkas pagasta pārvaldē Kolkā «Brigās» vai Dundagas novada pašaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā Dundagā, Pils ielā 5-1.

2013. gada 25. janvārī plkst 18.00 Kolkas pagasta pārvaldes ēkā «Brigās» Kolkā, lūdzam visas ieinteresētās personas uz tikšanos ar Dundagas novada pašvaldības un biedrības «Kolkas makšķernieku klubs» pārstāvjiem, kas ir ierosinājuši Zēņu dīķa iznomāšanu, lai to izmantotu makšķerēšanas sporta veicināšanai un makšķerēšanas sporta sacensību organizēšanai un citu brīvā laika pasākumu organizēšanai.

Lejuplādēt nomas līguma projektu un nekustamā īpašuma plānu.

Aptauja beigusies!

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2013.01.11.zenu_dikis.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki