Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Rita Langmane
dzimt@dundaga.lv
rita.langmane@dundaga.lv
63237855 Lattelekom
fakss 63237851

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 9.00–12.00 un 13.00–17.00
Otrdien 13.00–17.00
Trešdien 9.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien 9.00–12.00
Piektdien 9.00–12.00

Apraksts

Laulību zāle

Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā darbojas no 1921. gada, kad tika pieņemts likums «Par civilstāvokļu aktiem». Līdz tam šīs funkcijas pildīja baznīcas.

Civilstāvokļu aktu reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām. Laulības noslēgšana, dzimšanas un miršanas faktu reģistrācija ir juridiski akti, kas skar personu tiesiskās attiecības. Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katra novada, pagasta un pilsētas pašvaldības kompetencē.

Dundagas novadā darbojās vienota dzimtsarakstu nodaļa, kas izveidota 2009. gada 1. jūlijā. Ar novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu Dundagas pagasta un Kolkas pagasta iedzīvotāju dzimšanas un miršanas faktus reģistrē vienotā reģistrā. Laulību var noslēgt pēc laulāto izvēles jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Novada iedzīvotājus apkalpo Dundagā, Pils ielā 5-1.

Tiešo uzraudzību pār likumdošanas aktu ievērošanu veic tieslietu ministrs ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta starpniecību.

TM Dzimtsarakstu departaments uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vada dzimtsarakstu nodaļas.

Pašvaldībai ir tiesības kontrolēt dzimtsarakstu nodaļas finansiālo un saimniecisko darbību.

pasvaldiba/iestades/dzimts/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki