Krāsainais draudzības mezgls

No 14. līdz 16. VI Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā» Dundagas novadā dāvāja iespēju 40 bērniem no Talsiem, Mazirbes, Kolkas un Dundagas piedalīties vasaras nometnē viesmīlīgajā Mazirbes speciālajā internātpamatskolā.

Pasakas bieži beidzas tā: arī es tur biju, redzēju, ēdu un dzēru. Arī es patiesi tur biju un izbaudīju dzīvīgas un saistošas nometnes gaisotni.

Sākums bērniem pēc ierašanās šķita nedrošs. Nepazīstama vieta, cilvēki… Taču jau pēc dažām stundām jūrmalā ar peldēšanos un dabas materiālu vākšanu viss nostājās savās vietās. Vienīgais palīgs audzinātājām — krāsainie lakatiņi ap galvu, kaklu un rokām katram ganāmpulkam, lai saprastu, kurš talsenieks, kurš kolcenieks.

Ja jau nometne pie jūras, tad kā tāda kārtīga zvejas tauva cauri visām dienām vijās jūra. Piecās radošajās darbnīcās tapa interesanti darbi. Liedagā izskaloti kociņi pārtapa par sapņu buriniekiem skolotājas Sandras vadībā. Kristiana iemācīja jūrmalas smiltīm iedot krāsas un no tām veidot brīnumainus krāsu salikumus. Ina ar bērniem veidoja fantāzijas kokus un papardes ziedus no visa, kas Mazirbes jūrmalā savācams: gliemežiem, aļģēm, smilgām, koku zariem. Bet no jūras izskalotie akmentiņi ar Ingas palīdzību kļuva par smalkiem gleznojumiem. Kopā saliekot, radās jauka un krāsaina izstāde, kas visu vasaru apskatāma Lībiešu tautas namā.

Jūra arī caur vērošanu, klausīšanos, sajušanu — tātad caur emocijām uz prātu, atmiņu, lai varētu mājās par šo skaisto Ziemeļkurzemes jūras piekrasti ko vairāk pastāstīt — filma «Burinieku gadsimts», stāsts par jūru un kāpām, ekskursija uz Šlīteres bāku, Ēvažu stāvkrastu, Balto kāpu, Kolkasragu, Vaidi, pārgājiens pa Mazirbi ar līšanu caur Vilkaču priedi, lībiešu himnas dziedāšana Lībiešu tautas namā.

Un kur nu vēl vislielāko pārsteigumu pilnie brīži! Pirmās dienas vakara ugunskurs beidzās ar niknu pirātu uzbrukumu. Ģīmji gan viņiem bija makten līdzīgi grupu audzinātājām un nodarbību vadītājām, bet citādi tiem niknuma netrūka un dažādu izpildāmu uzdevumu arī. Beigās gan izdevās noslēgt mieru ar katram uz pirātu dunča uzdurtu banānu. Otrās dienas vakara disenīte beidzās nevis ar gulēt iešanu, bet ar gaišās nakts miglas trasi pa Mazirbi ar kāpšanu, lekšanu, līšanu, odu uzbrukumu un citām pirms naktsmiera svarīgām nodarbēm. Bet pašā nometnes noslēgumā lielā ārstu komisijas pārbaude! Pārbaudītāji ar uzaugušām milzīgām sarkanā ausīm pat nepārbaudīja kārtību istabās, bet lika lielajās ausīs čukstēt, kas pa šīm dienām tāds īpašs piedzīvots.

No bērniem un pieaugušajiem sadzirdēts vislielākais lielais paldies nometnes vadītājai Veronikai Millerei un visai viņas komandai par ieguldīto darbu un radošumu. Paldies Mazirbes skolas administrācijas cilvēkiem Ilzei Kriķītei un Kasparam Neimanim. Īpašs sveiciens virtuves saimniecēm, jo bērni un pieaugušie atzina, ka baudījuši ļoti garšīgu ēdienu. Paldies tiešām saliedētajai audzinātāju komandai — Gundegai Lapiņai ar viņas sportisko azartu, Ilonai Jostiņai ar mieru un labestību, Ingai Ļeontjevai ar mājasmātes šarmu un stingrību un Antrai Puriņai — nenogurstošajam jaunu ideju spridzeklim.

Paldies Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās pārvaldes speciālistiem Inai Braunai un Vilnim Skujam. Paldies Sandrai un Kristianai Dadzēm ne vien par nodarbību vadīšanu, bet arī par izstādes iekārtošanu. Un visam pāri paldies 40 nometnes dalībniekiem, kas pārsteidza ar radošumu, pozitīvo attieksmi un prasmi kopā būt. Īpašs sveiciens Dainim no Mazirbes skolas, kas lieliski mācēja visus kustīgos kopā savākt un būt par pamatīgu balstu pieaugušajiem.

Šī gada Mazirbes jūras mezgls sasiets kopā ar prieku, iegūtām zināšanām, bet pats svarīgākais — jauniegūtiem draugiem.

Alfa Auziņa

Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta numurs 2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/O91

{tag> Mazirbes_skolā}

projekti/mazirbe/krasainais_mezgls.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki