«Ziemeļkuzemes biznesa asociācijas» jaunākās ziņas

Jaunākās ziņas, tai skaitā par projektu konkursa VII kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» biedrības «Ziemeļkuzemes biznesa asociācija» interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/2013.11.05.jaunakas_zinas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki