Projektēšanas un autoruzraudzības darbi «Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un paplašināšanai» Kolkas ciemā

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 08.02.2011.
PasūtītājsSIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
KontaktpersonaSIA «Kolkas ūdens» valdes loceklis
Aigars Kehers, tālr. 29126195, epasts: kolkasudens@inbox.lv
Projekta nosaukums«Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā»
Identifikācijas Nr.KOLKASU2011/1
Iepirkuma priekšmetsProjektēšanas un autoruzraudzības darbi «Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un paplašināšanai» Kolkas ciemā saskaņā ar nolikumu.
ko_u_pip_31.03.2010.pdf
ko_k_pip_31.03.2010_1_.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš22.02.2011. plkst. 15.00
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu par projektēšanas un autoruzraudzības darbiem ar SIA «Firma L4» par Ls 5935,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums02.03.2011.
projekti/udens/2011.02.08.„udenssaimniecibas_infrastrukturas_attistiba_dundagas_novada_kolkas_ciema.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki