Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

SIA «Ziemeļkurzeme» (reģ. nr. LV40003382317, Pils iela 5-3, Dundagas pagasts, Dundagas novads) paziņo lēmumu par iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā.

Papildu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve

Projekta nosaukums un numurs «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»,
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034.
Iepirkuma procedūra «Papildu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā» ID. Nr.ZIEM2012/1/KF .
Pretendents, kam piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA «Ostas celtnieks», reģ. nr. 41203004237.
Piedāvātā līgumcena Ls 940888,08 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums 2012. gada 21. jūnijs.

Inženiertehniskās būvuzraudzība

Projekta nosaukums un numurs «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»,
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034.
Iepirkuma procedūra «Inženiertehniskās būvuzraudzības projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» pakalpojumi papildus darbiem» (ZIEM2012/2/KF).
Pretendents, kam piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA «Geo Consultants», reģ. nr. 40003340949
Piedāvātā līgumcena Ls 8350,00 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums 2012. gada 21. jūnijs.

Projektu administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/udens/2012.06.22.pazinojums_par_liguma_slegsanas_tiesibu_pieskirsanu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki