Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Grozījumi iepirkuma nolikumā Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam «Ūdenssaimniecības attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā»

Publicēšanas datums 18.09.2013.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Identifikācijas numurs 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052
Līguma priekšmetsTehniskā projekta izstrāde artēziskās akas izbūvei un urbuma tamponēšanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Prasības attiecībā uz grozījumiem Piedāvājums jāiesniedz ņemot vērā sekojošus grozījumus grozijumi_iepirkuma_nolikuma.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2013. plkst. 11.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr., fakss 63223828, mob. tālr. 29126195,
epasts kolkasudens@inbox.lv
Pretendents, kam piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA «Firma L4», reģ. nr. 40003236001
Piedāvātā līgumcena Ls 6819,00 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums 2013. gada 7. oktobrī.
Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam «Ūdenssaimniecības attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā»

Publicēšanas datums 06.09.2013.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Identifikācijas numurs 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052
Līguma priekšmetsTehniskā projekta izstrāde artēziskās akas izbūvei un urbuma tamponēšanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar nolikums_projektesana_un_autoruzraudziba.docx un c_pielikums_liguma_visparigie_noteikumi_.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.09.2013. plkst. 11.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr., fakss 63223828, mob. tālr. 29126195,
epasts kolkasudens@inbox.lv
projekti/udens/2013.09.05.udenssaimniecibas_infrastrukturas_attistiba_kolka.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki