Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām

Rudens mēnešos semināros «Cilvēku ar invaliditāti vajadzības un integrācijas iespējas» apmācīti vairāk nekā simt kurzemnieku. Semināri notika piecās Kurzemes vietās: Skrundā, Īvandē, Bernātos, Ziru pagastā un Rojā. Tos kopumā apmeklēja 140 pārstāvju no Kurzemes reģiona bērnu un pieaugušo sociālās aprūpes centriem, sociālajiem dienestiem un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības un pašvaldību iestādēm.

Seminārā lektori stāstīja par raksturīgākajām ikdienas vajadzībām un grūtībām cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem dzīvē. Grupu darbos un diskusijās semināra dalībnieki meklēja iespējas šo cilvēku ikdienas apstākļu uzlabošanai un atvieglošanai un labākai viņu iekļaušanai sabiedrības norisēs.

Lejuplādēt semināra izdales materiālus.

Novembrī arī uzsāktas apmācības par ikvienam pieejamākas un saprotamākas vides nodrošināšanu — par universālā dizaina principu izmantošanu, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Bija uzaicināti Kurzemes reģiona izglītības iestāžu, pašvaldību (īpaši teritorijas plānošanas, būvvaldes u.tml.), medicīnas iestāžu, nevalstisko organizāciju un sociālās nozares iestāžu pārstāvji, to skaitā sociālās aprūpes centru, bērnu sociālās aprūpes centru, sociālo dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieki.

Universālā dizaina pieeja Latvijā ir jauna un maz zināma, tādēļ ir ļoti nozīmīgi par to izglītot un informēt sabiedrību. Ar universālo dizainu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez vajadzības to papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.

Turpmākās apmācības par universālo dizainu:

  • viesu namā «Chill Inn», Bernātos 2012. gada 20., 21 un 27. decembrī;
  • viesnīāa «Mare», Rojā 17., 18. un 28. decembrī;
  • Īvandes muižā 2013. gada janvārī un februārī.

Dalība seminārā it bezmaksas. Semināra ilgums ir trīs dienas jeb 18 stundas. Nepieciešamības gadījumā apmaksā dalībnieku nakšņošanu. Semināra dalībniekiem izsniedz apliecinājumus par dalību. Lai pieteiktos semināram, elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta pa e-pastu ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Papildu ziņas pa tālruni 29579488.

Seminārus rīko Kurzemes plānošanas reģions Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projektā Nr. LLIV-322 «My Response». Projektu Kurzemes plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tas ilgs 24 mēnešus — līdz 2014. gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir € 1 137 609,23, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece, sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis 29579488, ilze.arniece@kurzemesregions.lv
Kurzemes plānošanas reģions

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/unidizains/2012.12.14.apmaciti_vairak_ka_100.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki