Vasarā projektā «Mana sociālā atbildība»

  • 21. V Kurzemes plānošanas reģiona kampaņas ietvaros Dundagā notiek rīkots pasākums, iesaistot Dundagas pagasta iedzīvotājus, vides pielāgošanai Universālā dizaina principiem. Pasākumā piedalās Dundagas pašvaldības, SAC «Dundaga», SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novada Sociālā dienesta un Dundagas vidusskolas pārstāvji.No vidusskolas piedalās divi 10.klases skolēni , kuri vēlas rakstīt Zinātniskās pētniecības darbu par vides pieejamību Dundagas centrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  • 11. VI projekta «Mana sociālā atbildība» PP5 koordinatore Daina Freiberga un grāmatvede Agita Vagenmeistere Dundagā tiekas ar projekta «Mana sociālā atbildība» vadītāju Ingu Kalniņu un Kurzemes plānošanas reģiona projektu grāmatvedi Evitu Taupmani pārrunājot projekta dokumentāciju un pārskatu neskaidrības.

Daina Freiberga, Projekta LLIV-322 PP5 koordinatore

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/unidizains/2013.09.02.aktivitates_vasara.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki