Pārdod auto

Dundagas novada dome rīko kustamās mantas, kas atrodas Dundagas novadā, Pils ielā 5-1, pārdošanu mutiskā atklātā izsolē:

  1. Tiek izsolīta automašīna Opel Vectra Caravan, izlaiduma gads 1997, Valsts reģistrācijas nummurs FB4454, kas atrodas Pils ielā 5-1, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
  2. Ar izsoles noteikumiem (182 kB)var iepazīties kancelejā Pils ielā 5-1, Dundagas pagastā, Dundagas novadā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30 līdz 2010.gada 16. decembrim plkst. 10.00 vai pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv
  3. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt Pils ielā 5-1, Dundagas pagastā, Dundagas novadā no 06.12.2010. līdz 15.12.2010, katru darba dienu, no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, iepriekš piezvanot pa mobilo tālruni 26563742.
  4. Pretendenti pieteikumus var reģistrēt Pils ielā 5-1, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kancelejā līdz 2010. gada 16. decembrim plkst. 10.00. Reģistrācijas laiki noteikti darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30.
  5. Kustamās mantas izsole notiks Pils ielā 5-1, Dundagas pagastā, Dundagas novadā 2010. gada 16. decembrī, plkst. 10.00.
  6. Kustamās mantas nosacītā cena ir Ls 650,00 (seši simti piecdesmit lati un 00 santīmi).
  7. Nodrošinājuma iemaksa izsoles dalībniekiem netiek paredzēta.
  8. Izsoles veids — atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  9. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas jāpārskaita nosolītā kustamās mantas cena Dundagas novada domes norēķinu kontā.
You could leave a comment if you were logged in.
slud/2010.11.29.pardod_auto.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki