Detālplānojuma atcelšana

Dundagas novada dome ar 30.03.2011. sēdes lēmumu Nr.59 ir atcēlusi Dundagas novada domes 29.09.2010. saistošos noteikumus Nr.36 Detālplānojums nr.03/05/06 Kolkas pagasta Košraga ciema nekustamā īpašuma «Kalnāji» teritorijai, kadastra Nr.8862 003 0022.

You could leave a comment if you were logged in.
slud/2011.04.20.detalplanojuma_atcelsana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki